Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa

Cestovní náhrady OSVČ

Níže uvádíme výdaje, náklady na auto.
Jak uplatnit výdaje za auto:

640x334.jpg
Datum článku: 28. 04. 2014

Výdaje na provoz auta uplatňujeme různými způsoby, které nemůžeme kombinovat pokud jde o jedno auto:
1) podle dokladů
2) a 3) paušálem podle počtu ujetých km
4) paušálem na dopravu
(Vždy musíme za auto zaplatit silniční daň.)

1) Podle dokladů.

Vlastní auto zahrneme do majetku, do výdajů můžeme dávat odpisy. U pronajatého vozu dáváme do výdajů nájemné za auto (nájemné  musíme časově rozlišit u leasingu dle § 24 odst.2) písm. h) zákona o daních z příjmů).

Takto můžeme uplatňovat podle dokladů výdaje za pohonné hmoty, opravy, údržbu a pojištění auta. (U zahraničních cest, kdy výdaje za pohonné hmoty nemůžeme prokázat, bude výdajem náhrada za pohonné hmoty s tuzemskými cenami.)
Výdaje i odpisy krátíme podle toho, jak využíváme auto i na osobní potřebu.

2) U vlastního auta paušál podle kilometrů.

Vlastní auto nezahrneme do majetku (nebudeme z něj uplatňovat odpis).
Za každý ujetý km uplatníme náhradu za pohonné hmoty a základní náhradu - viz  ceny PHM pro cestovní náhrady.

3) Paušál podle kilometrů v ostatních případech.

Auto je bezplatně vypůjčené (§659 Občanského zákoníku) nebo vlastní auto máme vyřazené z našeho majetku pro podnikání nebo auto, které nemáme v majetku pro podnikání, ale bylo na "leasing" a my jsme nájemné (nebo jeho část) uplatnili jako daňový výdaj, můžeme uplatnit jen náhradu za pohonné hmoty, ale ne základní náhradu za km.

4) Paušál na dopravu.

Deník jízd - evidence.

Potřebujeme-li prokázat daňové výdaje na pohonné hmoty (body 1), 2) a 3)) a/nebo nárok na odpočet DPH. Evidujeme:

  • záznamy o provozu vozidla, době řízení, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, je-li řidičem náš zaměstnanec nebo spolupracující osoba
  • datum, cíl, účel a ujeté kilometry pro každou jízdu
  • typ vozidla, SPZ, stav tachometru k 1. lednu, 31. prosinci, zahájení činnosti, zahájení používání vozidla, ukončení činnosti a ukončení používání vozidla.

Cesty mezi bydlištěm a provozovnou.

Rádi bychom uplatňovali výdaje za cesty mezi bydlištěm a provozovnou, pokud se nachází v živnostenském listu místo podnikání bydliště a provozovna je na jiné adrese (třeba sklady, výrobny, kanceláře apod.). Bude záležet na rozhodnutí finančního úřadu a na nás, zda si dokážeme obhájit potřebnost těchto cest pro podnikání. 

Sazby náhrad za používání motorových vozidel.

období                              jednostopá vozidla a tříkolky                     osobní silniční motorová vozidla
od 01/2014                                  1,00 Kč/km                                                       3,70 Kč/km

Používáme-li přívěs k silničnímu motorovému vozidlu, musí zaměstnavatel sazbu základní náhrady za 1 km jízdy zvýšit nejméně o 15 %. Sazbu základní náhrady u nákladních automobilů, autobusů nebo traktorů zaměstnavatel musí poskytnout zaměstnanci nejméně ve dvojnásobné výši, než je stanovená sazba pro osobní vozidlo.

Náhrada za spotřebované pohonné hmoty je odvozena z technických parametrů vozidla (podle technického průkazu) a ceny pohonné hmoty prokázané dokladem nebo více doklady, aritmetickým průměrem. Při neprokázání skutečné ceny pohonných hmot, využije se následující výpočet  průměrné výše náhrady:

U benzinu 95 oktanů: 35,70 Kč/l
U benzinu 98 oktanů: 37,90 Kč/l
U motorové nafty: 36,00 Kč/l
TIP: Aktuální cena pohonných hmot

Vzorec pro výpočet náhrady.
Náhrada na 1 km = 3,70 Kč + průměrná spotřeba dle TP na 100 km/ 100 * Cena PHM.

Náhrada za spotřebované pohonné hmoty za kilometry ujeté mimo území ČR při zahraniční pracovní cestě se počítá v cizí měně.

Za použití soukromého vozidla pro služební účely (na žádost zaměstnavatele) však přísluší základní náhrada za každý 1 km jízdy a náhrada za spotřebované pohonné hmoty (dále "PHM"). Použitím této náhrady je kompenzování opotřebení vozidla.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Náhrada mzdy za dovolenou se také zdaňuje

Náhrada mzdy za dovolenou se také zdaňuje

Datum článku: 18. 06. 2018

I když z toho nikdo nebývá příliš nadšen, většina příjmů poplatníka musí být vždy náležitě zdaněna, pokud…

Více informací
Snížení mzdy zaměstnanci může být provedeno jen v přísném souladu se zákonem

Snížení mzdy zaměstnanci může být provedeno jen v přísném souladu se zákonem

Datum článku: 26. 04. 2018

Realita často není příliš příjemná a zaměstnanci může přinést i tak nepříjemné překvapení jako je…

Více informací
Úřady práce budou od května 2018 poskytovat více peněz za insolventní zaměstnavatele

Úřady práce budou od května 2018 poskytovat více peněz za insolventní zaměstnavatele

Datum článku: 19. 04. 2018

Zaměstnavatel v insolvenci, který nevyplácí mzdu nebo vyplácí jen její část, je pro zaměstnance vždy velký…

Více informací
Zaměstnanci chybí všude, ale s vyšší mzdou se to mnohde nepřehání

Zaměstnanci chybí všude, ale s vyšší mzdou se to mnohde nepřehání

Datum článku: 11. 01. 2018

S nedostatkem zaměstnanců bojují snad všechny firmy v republice a zlepšení uvedeného stavu zřejmě hned tak…

Více informací