Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa

Co udělat v případě chyby v daňovém přiznání?

Každý z nás se občas dopustíme nějaké chyby. Jak se ale zachovat když uděláme chybu v daňovém přiznání?

Co udělat v případě chyby v daňovém přiznání.jpg
Datum článku: 21. 04. 2015

V zásadě mohou nastat dvě varianty problému. Poté co jste podali přiznání k dani vám finanční úřad nahlásí, že je toto přiznání chybně zpracováno nebo chybu zjistí podnikatel sám. Náprava pak vychází z toho, co bylo uděláno špatně.
Ať už na dani zaplatíte méně nebo naopak více, vše se dá řešit podáním dodatečného daňového přiznání.S nápravou chyby není dobré otálet, protože v případě, kdy bylo zaplaceno na dani méně než mělo být začne nabíhat nepříjemné penále z prodlení, které se každým dnem zvyšuje.

Pozor na povinnost elektronického podání přiznání

Jestliže jste vlastníkem přístupné datové schránky, máte zákonnou povinnost podat přiznání elektronicky. Pokud je podání učiněno jinak je to chyba za kterou následuje automatická pokuta ve výši 2000 Kč a přiznání musí být podáno elektronicky znovu.
V případě, že jste přiznání k dani podali elektronicky a v tomto přiznání se vyskytla chyba je potřeba i opravné přiznání učinit elektronicky, jinak opět následuje uvedená pokuta od finančního úřadu.

Když zaplatíte na dani méně než mělo být zaplaceno

Jestliže po podání přiznání k dani z příjmu zjistíte, že poslední známá daň je vyšší než jste uvedli v daňovém přiznání, je potřeba chybu co nejdříve napravit a zároveň daň doplatit. Poslední známá daň je výsledná daň, která byla správcem daně pravomocně stanovena.
Dodatečné daňové přiznání musí být podáno do konce měsíce následujícího po měsíci v němž byla chyba zjištěna a ve stejném časovém horizontu je třeba uhradit doplatek.
Dodatečné daňové přiznání musí být podáno i v případě zjištění daňové ztráty v případě daně z příjmů nebo ve chvíli, kdy je zjištěn nadměrný odpočet u DPH.
Z dodatečně přiznané daně musí být zaplacen úrok z prodlení. Tento úrok začíná nabíhat pátý den, který následoval po původním datu splatnosti. Úrok se počítá za každý nezaplacený den včetně dne platby.
Aktuálně platí sazba 0,05% z daně za každý den prodlení. Úrok vychází z aktuální výše repo sazby stanovené Českou národní bankou zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí.
V případě nadměrného daňového odpočtu je penále také 0,05% za každý den prodlení nejvýše však 5 % ze stanoveného daňového odpočtu.
U daňové ztráty jde pak o 0,01% ze stanovené daňové ztráty za každý den prodlení nejvýše však 5% ze stanovené daňové ztráty.

V případě nepodání dodatečného daňového přiznání zaplatíte ještě více

Jestliže svou daňovou povinnost nesplníte a nepodáte dodatečné daňové přiznání přijdou další sankce. Pokud nenapravenou chybu zjistí až správce daně při kontrole. Bude pak potřeba zaplatit nejen úrok z prodlení, ale v souladu s ustanovením daňového řádu § 252 ještě navíc penále z doměřené částky daně. Což činí:

  • 20% když jde o vyšší daň,
  • 20% když jde o snižování odpočtu DPH
  • 1% když je snižována daňová ztráta.

Příslušenství daně je možné od 1.ledna 2015 prominout

V případě, že nastane povinnost platit penále, úrok z prodlení či úrok z prosečkané částky, je možné zkusit požádat správce daně o prominutí příslušenství daně. Prominut může být, ale jen úrok vzniklý až od 1.ledna 2015 a penále které bylo oznámeno platebním výměrem po uvedeném datu. Aby mohlo dojít k prominutí příslušenství daně musí být splněny podmínky daňového řádu stanovené v § 259a a §259b.

Pokud omylem na dani zaplatíte více než mělo být zaplaceno

Pokud došlo k chybě, kdy na dani bylo zaplaceno více než má být výsledná daň. Pak své peníze můžete získat zpět tím, že opět podáte dodatečné daňové přiznání a požádáte si finanční úřad o vrácení přeplatku. Dodatečné daňové přiznání nusí být opět podáno do konce měsíce, který následuje po měsíci v němž byla chyba zjištěna. Přeplatek pak finanční úřad vrátí do 30 dnů.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Daňové přiznání se bez doložených dokumentů ani v roce 2018 neobejde

Daňové přiznání se bez doložených dokumentů ani v roce 2018 neobejde

Datum článku: 14. 03. 2018

Den, kdy většina povinných poplatníků bude muset odevzdat daňové přiznání, se nezadržitelně přibližuje. Kromě…

Více informací
Podání přiznání i zaplacení daně je nutné splnit ve stejný den

Podání přiznání i zaplacení daně je nutné splnit ve stejný den

Datum článku: 12. 03. 2018

Podání přiznání a zaplacení daně jsou dva důležité úkoly pevně na sebe navazující, musí být vždy provedeny…

Více informací
Předčasně zrušené životní pojištění v roce 2017 znamená přiznání a dodanění v roce 2018

Předčasně zrušené životní pojištění v roce 2017 znamená přiznání a dodanění v roce 2018

Datum článku: 07. 03. 2018

Termín podání daňového přiznání za rok 2017 a zaplacení daně se blíží a týká se i poplatníků, kteří…

Více informací
Nejčastější chyby v daňových přiznáních vznikají při uplatňování slev

Nejčastější chyby v daňových přiznáních vznikají při uplatňování slev

Datum článku: 07. 03. 2018

Datum odevzdání daňového přiznání se blíží. S vyplňováním uvedeného dokumentu nelze otálet, ale ani překotný…

Více informací