Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa

Jak na daň z nemovitosti

Daň z nemovitosti, jak a z čeho se vlastně platí? Musí být zaplacena a Jakým způsobem? Vlastnictví nemovitosti nám přináší výhody a třeba i zisk, ale také povinnosti. Jednou z povinností je i platba daně. Jak ji zaplatit?

932787_62126337.jpg
Datum článku: 22. 09. 2014

Z čeho se platí

Daň z nemovitosti tvoří vlastně dvě části. Skládá se z daně z pozemku a daně ze samotné stavby. Předmětem daně z pozemků jsou pozemky vedené v katastru nemovitostí na území České republiky. Předmětem daně ze staveb a jednotek na území České republiky je zdanitelná stavba. Zdanitelné stavby jsou budovy, které jsou pro účely daně z nemovitostí vedeny v katastrálním zákoně a inženýrské stavby uvedené v zákoně 338/1992 sb,. Patří sem i bytové jednotky.

Poplatník

Poplatníkem daně z pozemku je vlastník pozemku. Poplatníkem daně ze staveb a jednotek je vlastník stavby nebo jednotky.

Kolik mám zaplatit

Výše daně je stanovena podle jednotlivých sazeb a výpočet je složitější. Údaj zjistíme ze složenky, která je vlastníkům rozesílána Finanční správou České republiky. V případě, že jsme složenku neobdrželi, zjistíme informace na příslušném finančním úřadě.

Jak zaplatit

Daň z nemovitosti se platí pravidelně jednou ročně. Platbu lze provést několika způsoby. Je možné zaplatit v hotovosti prostřednictvím složenky, která nám byla zaslána. Platbu lze provést též bankovním převodem na účet příslušného finančního úřadu, nebo můžeme zaplatit osobně v hotovosti na pokladně místně příslušného úřadu.

Neplacení se nevyplatí

Placení daně je povinné. V případě neplacení daně hrozí úrok z prodlení, který činní 14, 05% ročně. Úrok z prodlení se počítá za každý nezaplacený den až do dne platby. Lhůta úroku z prodlení, začíná pátým dnem po splatnosti.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Přiznání k dani z nemovitosti za rok 2018 je nutno podat do konce ledna

Přiznání k dani z nemovitosti za rok 2018 je nutno podat do konce ledna

Datum článku: 11. 01. 2018

Začátek roku se rozjíždí na plné obrátky a je třeba myslet na plnění daňových povinností, které jsou s daným…

Více informací
Zbloudilé složenky k platbě daně z nemovitostí řešte s finančním úřadem

Zbloudilé složenky k platbě daně z nemovitostí řešte s finančním úřadem

Datum článku: 22. 05. 2017

U všech platebních záležitostí je velmi důležité hlídat si a dodržovat termíny splatnosti. Uvedená záležitost je…

Více informací
Podnikatelé řeší uvolněný kurz koruny i administrativu a zaměstnanci zase co dělat, když zaměstnavatel neplatí zdravotní pojištění a jak zaplatit daň z nemovitosti ze zahraničí

Podnikatelé řeší uvolněný kurz koruny i administrativu a zaměstnanci zase co dělat, když zaměstnavatel neplatí zdravotní pojištění a jak zaplatit daň z nemovitosti ze zahraničí

Datum článku: 10. 05. 2017

Život nám dává nejrůznější úkoly k řešení a záleží na nás, jak se s nimi vypořádáme. Ve firmách se…

Více informací
Složenky pro platbu daně z nemovitosti a jejich zasílání v roce 2017

Složenky pro platbu daně z nemovitosti a jejich zasílání v roce 2017

Datum článku: 10. 05. 2017

Daň z nemovitých věcí nebo alespoň její část musí být i v roce 2017 uhrazena do konce května. Poplatníci…

Více informací