Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa

Jak postupovat při koupi nemovitosti

Postup při koupi a prodeji nemovitosti, přiznání daně, modelová situace.

Daně
Datum článku: 16. 07. 2014

Smlouva o převodu nemovitosti musí být písemná s podpisy kupujícího i prodávajícího a musí být na stejné listině. Pokud jde o převod nemovitosti, která je zapsaná v katastru nemovitostí, musí být alespoň na jednom vyhotovení smlouvy podpisy ověřené úředně.

Modelový příklad:

Pan Pavel „P“ jako prodávající, prodává rodinný domek s pozemkem panu Karlovi „K“ jako kupujícímu. Vklad vlastnického práva byl katastrálnímu úřadu podaný dne 12. května 2014. Katastrální úřad ověří zda je vše v pořádku a pokud je návrh bez chyb, provede vklad vlastnického práva kupujícího do katastru nemovitostí. Návrh na zápis vlastnického práva podávají buď obě smluvní strany společně, nebo alespoň jedna z nich. Katastrální úřad musí dodržet zákonnou třicetidenní (a za daných okolností 60denní) lhůtu. Rozhodne o povolení a provede vklad dne 6. června 2014. Vyrozumí pana Pavla a pana Karla o provedení vkladu vlastnického práva. Oběma zašle kupní smlouvu, na které bude vyznačená doložka o provedení vkladu vlastnického práva. Z doložky je patrné, ke kterému dni došlo k převodu vlastnického práva a kdy byl vklad proveden. K převodu dochází vždy ke dni podání návrhu na vklad, tj. ke dni 12. května 2014. Účastníkům smlouvy, tedy Pavlovi i Karlovi, bude kupní smlouva s doložkou doručena dne 9. června 2014. Uskutečněným převodem nemovitostí se spustí další nutné kroky, které je nutno provést pro splnění daňové povinnosti. Proto je dobré podívat se na jednotlivé daně u nemovitosti. Daň z převodu nemovitosti platí prodávající, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
Daně z nemovitostí a s tímto související převody nejsou sice jednoduchou záležitostí, ale nikdo, kdo se k převodu chystá, nebo je povinen platit příslušné daně nemusí mít strach z příliš náročného úředního postupu. Je dobré naplánovat si jednotlivé kroky týkající se těchto záležitostí s dostatečným předstihem, protože to je nejlepší recept, jak se vyhnout následnému opomenutí, které se je vyvoláno časovou tísní.  Tiskopisy pro elektronické podání daně lze najít na internetových stránkách Finanční správy ČR.

 

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Přiznání k dani z nemovitosti za rok 2018 je nutno podat do konce ledna

Přiznání k dani z nemovitosti za rok 2018 je nutno podat do konce ledna

Datum článku: 11. 01. 2018

Začátek roku se rozjíždí na plné obrátky a je třeba myslet na plnění daňových povinností, které jsou s daným…

Více informací
U daně z nabytí nemovitých věcí bude u poplatníka převodce akceptována sjednaná cena bez DPH

U daně z nabytí nemovitých věcí bude u poplatníka převodce akceptována sjednaná cena bez DPH

Datum článku: 06. 09. 2017

Daň z přidané hodnoty je z hlediska správy daní pro Finanční správu velmi zásadní veličinou, ale když Nejvyšší…

Více informací
Zbloudilé složenky k platbě daně z nemovitostí řešte s finančním úřadem

Zbloudilé složenky k platbě daně z nemovitostí řešte s finančním úřadem

Datum článku: 22. 05. 2017

U všech platebních záležitostí je velmi důležité hlídat si a dodržovat termíny splatnosti. Uvedená záležitost je…

Více informací
Daň z nabytí nemovitosti a koupě ojetého vozu

Daň z nabytí nemovitosti a koupě ojetého vozu

Datum článku: 15. 05. 2017

V práci, na úřadě i v běžném životě je třeba často čelit nejistotě, chybám, přehmatům i úmyslným…

Více informací