Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa

Jak postupovat při vyplňování kontrolního hlášení k DPH 1

Čísla, písmena řádky a jak na ně

Jak postupovat při vyplňování kontrolního hlášení k DPH 1.jpg
Datum článku: 18. 12. 2015

V několika následujících článcích se zkusíme prokousat vyplněním kontrolního hlášení k DPH tak, aby vše vyšlo a bylo správně.

Jak vyplnit správně do kontrolního hlášení evidenční číslo dokladu

Klíčovým faktorem je evidenční číslo daňového dokladu, musí být do hlášení zaznamenáno přesně tak jak je na dokladu uvedeno. Podstatné je dodržet pořadí písmen a číslic. Vynechat či opomenout se mohou pouze speciální znaky v evidenčním čísle jako jsou čárky pomlčky mezery, čísla a písmena musí být uvedena přesně ve stejném sledu za sebou, jak jsou na dokladu. Projde nám pokud místo malých písmen napíšeme velká a naopak, musíme ale opět zachovat jejich pořadí nesmíme napsat písmena jiná.

Do prostoru pro vyplnění evidenčního čísla dokladu se tedy uvede jen to co nepochybně toto evidenční číslo tvoří. Jediné s čím se ještě nemusíme trápit a uvádět to, jsou kromě výše uvedených mezer, pomlček, lomítek a podobně jsou nuly uvedené před evidenčním číslem. Když tedy na dokladu bude uvedeno evidenční číslo 00000789654 je možné do příslušné kolonky kontrolního hlášení k DPH uvést evidenční číslo pouze ve tvaru 789654.

Evidenční číslo jednoho dokladu plnění shodné bez ohledu na vystavitele

Daňový doklad prokazuje uskutečnění nějakého zdanitelného plnění na kterém jsou účastny dvě strany dodavatel a odběratel. Proces mezi těmito stranami plněním proběhne je na dokladu označen jedním evidenčním číslem, bez ohledu na to, která z uvedených stran doklad vystavila. Zásadní je číslo ne, kdo je vystavitelem dokladu.

Nyní se podíváme na řádky v kontrolním hlášení A4,A5 a B4, B5 na souhrn dokladů režimy plnění a nárok na odpočet daně

Při rozhodování do které části kontrolního hlášení je potřeba se orientovat podle celkové částky všech hodnot, které jsou na dokladu uvedeny a až poté na režimy DPH, tedy běžný režim DPH a přenesení daňové povinnosti k DPH. Důležitým fenoménem je v tomto případě částka 10 000 Kč na dokladu a její překročení nebo nepřekročení. Podle toho pak volíme příslušné části dokladu kam má být údaj zanesen.

Několik daňových dokladů v jednom tedy souhrn

Souhrnný daňový doklad pro několik souvisejících plnění podléhající jednomu evidenčnímu číslu, ale spadající do různých daňových režimů, to jest běžného i přeneseného režimu DPH, se bude do kontrolního hlášení uvádět pod týmž evidenčním číslem ve dvou oddílech pro dva režimy. Znamená to, že tentýž doklad téhož evidenčního čísla může být shodně uveden v oddíle A1 kontrolního hlášení k DPH pro běžný režim a současně i v oddíle A4 pro režim přenesené daňové povinnosti.

Souhrnný doklad a limit do a nad 10 000 Kč

Souhrnný doklad několika plnění kde číselná částka nepřekročí 10 000 Kč i s daní se bude uvádět do části A5/B3 kontrolního hlášení v souhrnné částce a nerozvádí se na jednotlivé doklady a k nim příslušné částky.
Když se ale v souhrnu vyskytne jeden doklad, kde částka překročí 10 000 Kč pak je nutno tento převyšující doklad zaznamenat samostatně do oddílu A4/B2 kam patří doklady převyšující uvedený limit. Zbylé doklady ze souhrnu pak budou v části A5/B3.

Co s osvobozeným zdanitelným plněním v kontrolním hlášení?

Opět řídíme se klíčovou částkou 10 000 Kč i s DPH. A číslice 10 000 je pro nás na příslušném dokladu hodnotou souhrnnou a podle toho pak zařazujeme doklad do oddílů A4, A5, B2, B3. To zda zdanitelné plnění je či není osvobozeno od daně není pro uvedení do oddílů rozhodující částka je pojímána jako celek. Takže v sektoru A4 pro souhrnné částky nad 10 000 Kč se může objevit i doklad, který tuto podmínku splňoval před osvobozením od daně. Osvobození je až druhotný faktor a zařazování do kontrolního hlášení k DPH se netýká.

Kam s nároky na odpočet daně?

S nároky na odpočet daně je situace obdobná jako u osvobození zdanitelného plnění. Určující je celková částka na daňovém dokladu i s DPH a to zda v této rovině překročí či nepřekročí 10 000 Kč. Pokud jej překročí zaznamená se bez ohledu na odpočtové nároky do oddílu B2 pokud nepřekročí spadá do oddílu B3 kontrolního hlášení. Na co je ale důležité v uvedeném případě nároku na odpočet daně přece jen nezapomenout uvést příslušné správné slůvko v kolonce použít poměr, když jde o krácený odpočet daně. Zde je potřeba uvést zda uplatňujete plný či pouze poměrný nárok na odpočet daně. Pokud uplatňujete nárok poměrný do sloupce použít poměr dáte slůvko „ANO,“ pokud se ale jedná o odpočet nekrácený ve sloupci použít poměr napíšete „Ne.“

Další podrobnosti o vyplňování kontrolního hlášení budou následovat v postupu pro vyplňování kontrolního hlášení 2

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Kontrolní hlášení už bude správné, doplnění schválil senát

Kontrolní hlášení už bude správné, doplnění schválil senát

Datum článku: 12. 10. 2017

Kontrolní hlášení k DPH bylo již upraveno, aby nebylo v nesouladu s ústavním pořádkem, jak je shledal nález…

Více informací
O vrácení DPH ze zahraničí je třeba požádat do 2. října 2017

O vrácení DPH ze zahraničí je třeba požádat do 2. října 2017

Datum článku: 13. 09. 2017

Daň z přidané hodnoty se musí nejen platit, ale řádní plátci mohou také žádat o její vrácení. O vrácení…

Více informací
Kontrolní hlášení by mělo mít do konce roku 2017 jednoznačnější údaje

Kontrolní hlášení by mělo mít do konce roku 2017 jednoznačnější údaje

Datum článku: 11. 09. 2017

Ústavní soud rozhodl, aby údaje nutné pro kontrolní hlášení určoval zákon. Změny, které toto rozhodnutí převedou…

Více informací
U daně z nabytí nemovitých věcí bude u poplatníka převodce akceptována sjednaná cena bez DPH

U daně z nabytí nemovitých věcí bude u poplatníka převodce akceptována sjednaná cena bez DPH

Datum článku: 06. 09. 2017

Daň z přidané hodnoty je z hlediska správy daní pro Finanční správu velmi zásadní veličinou, ale když Nejvyšší…

Více informací