Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa

Jak postupovat při vyplňování kontrolního hlášení k DPH 2

Už náš předchozí článek „Jak postupovat při vyplňování kontrolního hlášení k DPH 1“ ukazuje, že danou věc s trochou trpělivosti zvládnout půjde, ale je potřeba se soustředit na to, který údaj patří do kterého řádku nebo sloupce a tam jej také zaznamenat.

Jak postupovat při vyplňování kontrolního hlášení k DPH 2.jpg
Datum článku: 21. 12. 2015

Dnes se podíváme na to, do kterého oddílu kontrolního hlášení k DPH zaznamenáme uskutečnění plnění s přenesenou daňovou povinností, kam zaznamenat plnění provedená pro neplátce DPH, kam patří daňové identifikační číslo takového neplátce a kam zaúčtovat zálohy DPH .

Reverse charge patří do oddílu A1 a B1 kontrolního hlášení k DPH

V předchozím článku bylo zdůrazněno jak klíčovou hodnotou je číslo 10 000 Kč u uskutečněných a přijatých plnění pro potřeby vyplňování kontrolního hlášení. Už tedy víme, že zdanitelné plnění do limitu 10 000 Kč patří do oddílů A5/B3 záleží zda jde o zdanitelné plnění uskutečněné či přijaté a naopak nadlimitní plnění, tedy to které v souhrnu i s DPH přesáhne hodnotu 10 000 Kč přijde do oddílu A4/B2. Ale co zaznamenáme do sektoru A1 a B1 kontrolního hlášení? A právě sem přijde plnění uskutečněné v režimu přenesení daňové povinnosti tedy reverse-charge.
V oddílu A1 bude zaznamenáno:

  • DIČ odběratele
  • evidenční číslo daňového dokladu,
  • datum uskutečnění zdanitelného plnění,
  • základ daně a kód předmětu plnění.

V oddílu B1 bude zaznamenáno:

  • DIČ dodavatele,
  • evidenční číslo daňového dokladu,
  • datum uskutečnění zdanitelného plnění,
  • základ daně a kód předmětu plnění.

Splněním uvedeného je učiněno zadost vykázání režimu uskutečněné transakce a v dalších oddílech kontrolního hlášení už nás budou zajímat jiné náležitosti.

Plnění pro fyzické osoby nepovinné k dani

Pokud je uskutečněno zdanitelné plnění pro neplátce fyzickou osobu nepovinnou k dani musí poskytovatel plnění přiznat daň, ale nemusí vystavit daňový doklad pak uvedenou transakci zaznamená do oddílu A5 kontrolního hlášení i v případě, že půjde o částku nadlimitní.
Stejný postup bude uplatněn i v případě, že odběratel nenahlásí dodavateli své DIČ bude se postupovat způsobem, že jde o fyzickou osobu nepovinnou k dani a zaznamenávat se bude bez ohledu na limit do oddílu A5 kontrolního hlášení k DPH.

Z uvedeného plyne, že naopak zdanitelné plnění uskutečněné pro plátce DPH bude už se zase vše řídit limitní částkou a v případě nadlimitu se zaznamenává do oddílu A4 kde bude uvedeno DIČ odběratele.

Zálohové platby u dodavatelů a odběratelů a kontrolní hlášení k DPH

V případě zaznamenávání přijatých a poskytovaných záloh zdanitelných plnění do kontrolního hlášení budeme opět dle celkové hodnoty přijaté či poskytnuté uvedené na daňovém dokladu ke zdanitelného plnění.

Budeme tedy opět zaznamenávat do oddílů A4 a A5 v případě záloh přijatých nebo B2 a B3 v případě záloh poskytnutých.
To znamená pokud dodavatel vykazuje předem přijatou zálohovou platbu od odběratele před uskutečněním plnění jejíž celková částka na vystaveném daňovém dokladu včetně DPH (základ daně+DPH) vykazuje hodnotu 10 000 Kč a nižší bude operace uvedena v oddílu A5 kontrolního hlášení. Příklad daňový doklad na přijatou zálohu je vystaven na celkovou částku 5 400 Kč, kde 5000 Kč je základem daně a 400 tvoří DPH. Vidíme že částka nepřesahuje limit 10 000 Kč.
Pokud ovšem celková částka zálohy bude podle daňového dokladu 11 100 Kč, kde základ daně bude třeba 10 000 Kč a DPH 1 100 Kč, bude se již zaznamenávat do oddílu A4, protože celková částka na evidovaném dokladu překročila 10 000 Kč
Odběratel si uvedený krok naopak zaúčtuje jako zálohu předem vydanou dodavateli za poskytnuté zdanitekné plnění a údaje zaznamená do oddílu B3 a B2.
Obdobně s ohledem na souhrnnou částku na dokladu evidovaném k transakci se zaznamenají i případné přeplatky a nedoplatky.
Důležité je přijaté a vydané doklady pečlivě evidovat u dodavatele i odběratele, aby si v kontrolním hlášení odpovídaly a šly patřičně spárovat a porovnat a byl jasný i případný uskutečněný nárok na odpočet DPH.

Jak vidno pečlivost a soustředěnost bude zejména v začátcích vyplňování kontrolního hlášení věcí nezbytnou.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Pozor na podvody s DPH při poskytování pracovní síly

Pozor na podvody s DPH při poskytování pracovní síly

Datum článku: 17. 07. 2017

I v případě poskytování pracovní síly je nutné, aby si daňové subjekty hlídaly správný průběh přijímání…

Více informací
Informace jsou potřebné ke zvládnutí daní, nákupu dovolené i regulace nájmů

Informace jsou potřebné ke zvládnutí daní, nákupu dovolené i regulace nájmů

Datum článku: 14. 07. 2017

Bez informací se člověk neobejde ve světě daní, ani pokud chce v dobrém vycházet s Finanční správou ČR.…

Více informací
Přemístění obchodního majetku a jak řešit porušení podmínek

Přemístění obchodního majetku a jak řešit porušení podmínek

Datum článku: 21. 06. 2017

Přemístění obchodního majetku na území jiného státu podléhá zákonu o DPH, který tomuto procesu stanoví přesná…

Více informací
Uplatňování zákona o DPH po novelizaci od 1. 7. 2017

Uplatňování zákona o DPH po novelizaci od 1. 7. 2017

Datum článku: 19. 06. 2017

Změny zákonů nebo jejich částí jsou v naší zemi velmi častým jevem a zvláště podnikatelé musí být v uvedené…

Více informací