Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa

Když nechodí výživné nenechávejte věci spát

Život se bohužel vždy skládá a bude skládat z dobrých i špatných stránek a nám nezbývá než ustát i ty pohromy a vichřice, které se na nás valí a snaží se všechno hezké zničit. Takovým ničivým tornádem na jehož konci stojí zdecimovaný rodič s nezaopatřeným dítětem bývá velmi často i rozvod. Jenže na zklidnění mnohdy nebývá čas, je třeba znovu budovat život a bojovat o výživné, když druhý z rodičů na svoji povinnost zapomíná.

Když nechodí výživné nenechávejte věci spat.jpg
Datum článku: 03. 05. 2016

Placení výživného je povinnost a za neplnění je i vězení

Každý soudný jedinec si musí uvědomit, že po rozvodu není většinou možné začínat na zcela nepopsaném listu života a už vůbec to nejde pokud z předchozího manželství zůstávají nezaopatřené děti případně třeba i bývalá žena, která ze závažných důvodů nemůže pracovat. Vyživovací povinnost k vlastnímu či osvojenému nezaopatřenému dítěti případně nezaopatřené matce dítěte ukončením společného života nezaniká, kdo by si to myslel nebo jen chtěl myslet vystavuje a nehradí výživné, dopouští se protiprávního jednání, které může být kvalifikováno jako trestný čin zanedbání povinné výživy za který hrozí až odnětí svobody. Nepovedenou kapitolu života je nejlépe uzavřít společnou dohodou o výživném a povinnost z dohody plynoucí pak řádně plnit. Jenže toto smírné řešení není příliš časté.

Většinou je výživné stanoveno soudem, kdy soud rozhoduje a stanoví výživné podle konkrétní povahy jednotlivého případu. Svou roli tu sehrává počet dětí, jejich věk, majetkové poměry obou rodičů a další faktory. Výživné je stanovováno z čistého příjmu povinného rodiče a bývá to od 11 do 25% z tohoto příjmu s ohledem na individuální situaci tohoto rodiče. V případě, že to situace vyžaduje pečující rodič může žádat o výživné i na svoji osobu a soud pak stanoví i toto výživné. Jak jsme již uvedli, když si rodič pečující po rozvodu o dítě nemůže ze závažných důvodů zajistit prostředky na vlastní živobytí.

Ať tak či onak jak je uvedeno výše stanovené výživné je nutno včas a řádně platit. Kdo neplatí zahrává si s vězením protože je ustanoveno. Kdo neplní vyživovací povinnost vůči závislé osobě z nedbalosti po dobu delší než čtyři měsíce bude potrestán odnětím svobody na jeden rok. Kdo neplní vyživovací povinnost po stejnou dobu záměrně může jít do vězení až na dva roky.

Kdo neplněním vyživovací povinnosti vystaví vyživovanou osobu nouzi může si za to ve vězení posedět až tři roky. Jak je vidět za neplacení výživného mohou být i hodně nepříjemné tresty Uvedené je však už krajní varianta a předchází jim většinou vymáhání výživného exekucí případně zabavením řidičského průkazu.

Pokud není hrazeno výživné je třeba jednat co nejdříve

Pokud není hrazeno soudem stanovené výživné je potřeba se i přes strach a rozbolavělé pocity hlásit o svá práva nebo obvykleji hájit práva svých potomků co nejdříve poté co k neuhrazení došlo. Prvním krokem zase bývá pokus o vyjasnění situace, pokud toto selže. Podává se návrh na exekuci povinného.

Návrh na exekuci v uvedeném případě je návrhem na exekuční vymožení dlužného výživného a podává jej v oprávněný tedy rodič za nezletilé dítě. Exekuční návrh si může oprávněný sestavit sám, častěji, ale bývá využíváno odborné právní pomoci, protože dalším krokem v procesu je pak volba dobrého exekutora, který správným postupem dosáhne vymožení co nejvyšší částky která oprávněnému náleží. Při exekuci se pak postupně sahá k jednotlivým nástrojům zákona, které mají přinést návrat dlužné částky. Postupuje se od srážek ze mzdy nebo jiných příjmů, přikázání pohledávky, prodej movitých a pak i nemovitých věcí nebo zřízením nuceného exekutorského práva k věcem až po pozastavení řidičského oprávnění.

Pozastavení řidičského oprávnění jen při dluhu na výživném jindy ne

Domoci se dlužné částky pozastavením řidičského oprávnění dlužníkovi je prostředek, který docela úspěšně plní svůj účel, ale může být použit jen a pouze k vymáhání dlužného výživného na dítě v jiných vymáhacích procesech ne. Po dobu pozastavení řidičského oprávnění pak dlužník nesmí řídit motorová vozidla dokud dlužnou částku neuhradí.

Závěrem lze tedy říci, že prostředky na získání dlužného výživného jsou jen jaksi kulhá jejich důsledné používání a když se k tomu ještě přidá pomalé vyřizovací tempo úřadů a konajících orgánů, trpí stovky a tisíce dětí nedostatkem, proti kterému se nemohou bránit a musí jim tedy přes veškerá úskalí a nepříjemnosti pomáhat ten rodič, který zůstal onou jistící kotvou. A má smysl se ozývat i když výsledky nejsou moc patrné.

 

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Rodinné firmy by v roce 2018 měly dostat větší podporu zákona

Rodinné firmy by v roce 2018 měly dostat větší podporu zákona

Datum článku: 15. 01. 2018

Rodinnému podnikání bude v roce 2018 věnována větší pozornost než jindy a mělo by získat i jednoznačnější…

Více informací
Přirážka za platbu kartou se od 13. ledna 2018 účtovat nesmí

Přirážka za platbu kartou se od 13. ledna 2018 účtovat nesmí

Datum článku: 12. 01. 2018

Od soboty 13. ledna 2018 nesmí nikdo účtovat zákazníkům poplatky navíc za platbu kartou. Poplatky navíc za platbu…

Více informací
Náhrady za pracovní cesty je dobré si jako zaměstnanec ohlídat

Náhrady za pracovní cesty je dobré si jako zaměstnanec ohlídat

Datum článku: 10. 01. 2018

Pokud je zaměstnanec častěji vysílán zaměstnavatelem na pracovní cestu, je důležité, aby měl jasno nejen v otázce…

Více informací
Odchod do starobního důchodu se ani v roce 2018 neobejde bez splnění důležitých povinností

Odchod do starobního důchodu se ani v roce 2018 neobejde bez splnění důležitých povinností

Datum článku: 08. 01. 2018

I v roce 2018 musí žadatelé o starobní důchod splnit několik nutných administrativních povinností, aby…

Více informací