Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa

Koeficienty pro výpočet daně z nemovitosti a druhy staveb

K výpočtu daně z nemovitosti je potřeba znát koeficienty a druhy staveb, které vám aktuálně píšeme viz níže.

1446015_16378554.jpg
Datum článku: 16. 07. 2014

Všechny tyto údaje budete do daňového formuláře nejen potřebovat, ale i vyplňovat.

Druh nemovitosti                                                                                                                           Sazba daně
H – Obytný dům                                                                                                                                     2 Kč/m2
I – Ostatní stavba tvořící příslušenství k obytnému domu                                                                  2 Kč/m2
J – Stavba pro individuální rekreaci, rodinný dům využívaný pro individuální rekreaci                   6 Kč/m2
K – Stavba plnící doplňkovou funkci ke stavbě pro individuální rekreaci                                          2 Kč/m2
L – Garáž vystavěná odděleně od obytného domu                                                                              8 Kč/m2
M – Stavba užívaná pro podnikatelskou činnost–zemědělská prvovýr., lesní a vodní hospodářství      2 Kč/m2
N – Stavba užívaná pro podnikatelskou činnost–průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ost. zem. výroba   10 Kč/m2
O – Stavba užívaná pro podnikatelskou činnost–ostatní podnikatelská činnost                                10 Kč/m2
P – Ostatní stavba                                                                                                                                   6 Kč/m2
R – Byt                                                                                                                                                      2 Kč/m2
S – Samostatný nebytový prostor užívaný pro podnikatelskou činnost–zem. prvovýroba, lesní a vodní hospodářství                       2 Kč/m2
T – Samostatný nebytový prostor užívaný pro podnikatelskou činnost–průmysl, stavebn., doprava, energetika, ost. zem. výroba  10 Kč/m2
U – Samostatný nebytový prostor užívaný pro podnikatelskou činnost–ost. podnik. činnost            10 Kč/m2
V – Samostatný nebytový prostor užívaný jako garáž                                                                            8 Kč/m2
Z – Ostatní samostatný nebytový prostor                                                                                               2 Kč/m2

Než začnete vyplňovat formulář daňového přiznání, vezměte si k sobě výpis z katastru nemovitostí. Zde je číslo parcely, výměru a druh pozemku či stavby. 

Koeficient podle velikosti obce:


Velikost obce                                Koeficient
Do 1000 obyvatel                             1,0
1000 až 6000 obyvatel                     1,4
6000 až 10 000 obyvatel                  1,6
10 000 až 25 000 obyvatel               2,0
25 000 až 50 000 obyvatel               2,5
Nad 50 000 obyvatel a ve Františkových Lázních, Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech    3,5

V Praze                                             4,5

více na stránkách veřejné správy: http://www.financnisprava.cz/cs/dane-elektronicky/danovy-portal/elektronicka-podani-pro-financni-spravu

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Přiznání k dani z nemovitosti za rok 2018 je nutno podat do konce ledna

Přiznání k dani z nemovitosti za rok 2018 je nutno podat do konce ledna

Datum článku: 11. 01. 2018

Začátek roku se rozjíždí na plné obrátky a je třeba myslet na plnění daňových povinností, které jsou s daným…

Více informací
Zbloudilé složenky k platbě daně z nemovitostí řešte s finančním úřadem

Zbloudilé složenky k platbě daně z nemovitostí řešte s finančním úřadem

Datum článku: 22. 05. 2017

U všech platebních záležitostí je velmi důležité hlídat si a dodržovat termíny splatnosti. Uvedená záležitost je…

Více informací
Podnikatelé řeší uvolněný kurz koruny i administrativu a zaměstnanci zase co dělat, když zaměstnavatel neplatí zdravotní pojištění a jak zaplatit daň z nemovitosti ze zahraničí

Podnikatelé řeší uvolněný kurz koruny i administrativu a zaměstnanci zase co dělat, když zaměstnavatel neplatí zdravotní pojištění a jak zaplatit daň z nemovitosti ze zahraničí

Datum článku: 10. 05. 2017

Život nám dává nejrůznější úkoly k řešení a záleží na nás, jak se s nimi vypořádáme. Ve firmách se…

Více informací
Složenky pro platbu daně z nemovitosti a jejich zasílání v roce 2017

Složenky pro platbu daně z nemovitosti a jejich zasílání v roce 2017

Datum článku: 10. 05. 2017

Daň z nemovitých věcí nebo alespoň její část musí být i v roce 2017 uhrazena do konce května. Poplatníci…

Více informací