Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa

Kolem plateb sociálního pojištění se pořád něco děje a v budoucnu to nebude jiné

Že je třeba být vždy připraven a umět si poradit s každou změnou, ví nejen skaut, ale i svědomitý podnikatel. Při podnikání se vždy vyplatí být mírně ve střehu, sbírat čerstvé informace a trošku odhadovat směr vývoje

Kolem plateb sociálního pojištění se pořád něco děje a v budoucnu to nebude jinak.jpg
Datum článku: 27. 05. 2016

V platbách sociálního pojištění přijdou změny i v příštích letech

Povinné platby uložené podnikateli zákonem ve většině případů nikdy nemají statický charakter, ale stále se v tomto směru něco mění. Jistota bývá zpravidla jen v tom, že zaplaceno být musí a pokud nebude přijdou nemilosrdné sankce, ale částky, termíny, způsoby a podobné, to se mrská jak neposedný kapr a každý rok jsou věci trochu jinak. A že uvedené bude platit i třeba u sociálního pojištění také v letech následujících vám chceme ukázat.

Ministerstvo práce a sociálních věcí pilně chystá změny u sociálního pojištění, aby se celý systém zpřehlednil a ulevilo se i podnikatelům. Ne že by snad nemuseli platit vůbec či začali náhle platit zanedbatelné částky, ale měl by nastat větší jas a jednoznačnost kolem záloh i termínů.

Jak vyjde „Přehled taková bude záloha na další období

Pokud se uvedená snaha ministerstva stane skutečností bude to přibližně asi za dva roky. Pak bude mít Přehled o příjmech a výdajích v životě podnikatele, respektive v tom kolik bude odvádět na sociální pojištění ještě klíčovější roli než dosud. Vždy poslední z těchto dokumentů, které podnikatel České správě sociálního zabezpečení odevzdá rozhodne kolik bude podnikatel v následujícím období platit. Striktně jen výše vyměřovacího základu za uplynulé období určí kolik bude placeno v období následujícím. Bez možnosti určit si zálohu v rozpětí mezi maximálním a minimálním vyměřovacím základem. Výše záloh bude jednoznačně předepsaná a nepůjde ji měnit, podle toho jak se, kdy podnikateli daří lépe či hůře. I pokud by podnikatel zaplatil některý měsíc vyšší zálohu, instituce z toho přesně odkrojí částku za dané období a zbytek vrátí jako přeplatek nebo použije k pokrytí případných nedoplatků či dluhů. Při podávání přehledu, ale zůstane možnost navýšit si roční vyměřovací základ a platit si více na důchodové pojištění a zvýšit si částku pro výpočet důchodu. Samozřejmě do stanovení výše záloh bude i dále vstupovat a ovlivňovat to, zda se podniká na hlavní nebo vedlejší činnost.

Kdo podniká na hlavní činnost nízký zisk už mu nepomůže

Při podnikání na hlavní činnost bude muset podnikatel své jednání ještě více zvažovat. Nízký zisk už nebude pomáhat ke snížení zálohy, jako je tomu dosud. Současná praxe je totiž taková, že když podnikatel požádá a prokáže snížení zisku, může mu být snížena i povinná platba zálohy na sociální pojištění. U hlavní činnosti budoucnost tuto možnost odnese. Ti kdo budou podnikat na vedlejší činnost by si měli v uvedené situaci naopak polepšit a budou moci možná dosáhnout i odpuštění plateb, když se prokáže, že se jejich příjmy snížily tak, že již povinnost platit důchodové pojištění z uvedené činnosti nevznikne.

Termíny aneb kdy se bude platit

Dnes se zálohy na pojistné platí zpětně, tedy v jednom měsíci za měsíc, který již uplynul. V budoucnu by se mělo platit vždy v měsíci za který platba náleží. Například tedy zálohu za duben budete muset mít zaplacenu do posledního dne v měsíci dubnu a podobně.

Kdo bude s podnikáním začínat bude mít na první platbu více času a tedy ji bude moci uhradit až do konce měsíce následujícího po měsíci, kdy podnikání začalo a přihlásili jste se k důchodovému pojištění Oko se přimhouří i nad opozdilci, ale ne nad těmi chronickými.Ten kdo se v platbě opozdí avšak nejpozději do měsíce od zpoždění si chybu uvědomí a platbu uhradí, pokutu nedostane. Kdo si ale bude chtít zálohy zaplatit dopředu, tomu se bude vycházet vstříc víc než nyní. Dnes když chce někdo zaplatit předem na více než jeden měsíc musí tuto skutečnost předem hlásit na správu sociálního zabezpečení a právě to se má změnit a hlásit dopředu se už nebude.

Jak je vidět o novinky by rozhodně v následujících letech nouze být neměla a podnikateli se rozhodně vyplatí si věci sledovat, protože jak již bylo řečeno v úvodu, vše se teprve chystá a uvedené je jen náčrt či navnadění na to co by přijít mělo.

 

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Opoždění se splácením dluhu může znamenat úhradu zbylé dlužné částky naráz

Opoždění se splácením dluhu může znamenat úhradu zbylé dlužné částky naráz

Datum článku: 20. 06. 2018

Dluhy jsou velmi nepříjemná věc, a pokud se jich chce dlužník splácením zbavit, musí si dávat velký pozor při…

Více informací
Poslední fáze EET odstartuje přibližně za rok v létě 2019

Poslední fáze EET odstartuje přibližně za rok v létě 2019

Datum článku: 14. 06. 2018

Po nejrůznějších dohadech, upřesnění a změnách vláda schválila, že poslední podnikatelé se do elektronické…

Více informací
Pohostinství není dnes pro podnikání zrovna zlatý důl

Pohostinství není dnes pro podnikání zrovna zlatý důl

Datum článku: 11. 06. 2018

Také rok 2018 ukazuje, že některému podnikání se i přes snahu a houževnatost podnikatelů nedaří zrovna nejlépe.…

Více informací
Tým státních institucí chce nabízet podporu podnikatelům

Tým státních institucí chce nabízet podporu podnikatelům

Datum článku: 08. 06. 2018

Podpora malého a středního podnikání je v naší zemi velmi důležitá a v žádném případě jí není nadbytek.…

Více informací