Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa

Paušály nebo skutečné výdaje, co je výhodnější

Co s výdajovými paušály? Má cenu, aby jim živnostník ještě věnoval pozornost? Jejich využití se omezilo. Sleva na dani na manželku či zvýhodnění na dítě se při nich zatím uplatnit nedá, tak co s nimi?

Paušály nebo skutečné výdaje co je výhodnější.jpg
Datum článku: 28. 05. 2015

Protože byly zneužívány přišlo zpřísnění

Původní poslání výdajových paušálů bylo postaveno na zásadě pomáhat podnikání a ulehčit malým šikovným podnikatelům v administrativě, aby své síly mohli věnovat především rozvoji svých firem a cítili motivaci a důvěru státu.
Jenže jak už to tak v naší malé zemičce bývá, někteří jedinci začali okamžitě spekulovat, jak úlev využít co nejvíce a tak trochu ve svůj prospěch. Výsledkem všeho bylo, že výdajové paušály začali využívat podnikatelé s vysokými zisky, aby si snížili daně, což je pochopitelně zcela proti původnímu záměru. Muselo tedy přijít omezení procentních sazeb, které nakonec vyústilo až do takzvaného zastropování a navíc ještě OSVČ s paušály nemohou využít některé slevy a zvýhodnění, které mohou uplatnit běžní zaměstnanci. Původní efekt výdajových paušálů se tedy pozvolna vytrácí a živnostníci, kteří je používají, se vážně zabývají myšlenkou na přechod k výdajům skutečným. Jenže žádná situace není nikdy zcela jednoznačná a platná úplně pro všechny. I u tohoto problému je při rozhodování potřeba vycházet z konkrétní situace podnikatele jednotlivce a jeho zaměření.

Je třeba porovnat výdaje a zjistit jak blízko je hranice

Při rozhodování zda zůstat u paušálních výdajů nebo přejít k těm skutečným je potřeba, vyjít z konkrétní podnikatelské situace a porovnat si kolik podnikatel odvede na dani při skutečných výdajích a kolik při použití paušální sazby. Když se při použití paušálu začne ocitat u horní hranice, anebo už se pod touto hranicí neudrží, pak je opravdu lepším řešením přechod na výdaje skutečné. Protože daně tak budou regulérně nižší.
Podnikatel v zemědělství a při provozování řemeslné živnosti může využít 80% paušál maximálně může ale uplatnit 1 600 000 Kč.
Ostatní živnostnící mohou při využití 60% paušálu uplatnit maximálně 1 200 000 Kč.
Tlumočníci, advokáti, autoři, soudní znalci a lékaři mohou použít pouze 40% paušál z příjmu a uplatnit maximálně 800 000 Kč.
Kdo má příjmy z pronájmu může použít 30% paušál, ale uplatnit může pouze 600 000 Kč. Pokud jsou příjmy podnikatele při využití paušálů na jejich hranicích nebo nad hranicí, zaplatí na daních více než, kdyby uplatnil skutečné výdaje.

Paušály pro svobodné a bezdětné drobné živnostníky

Používání paušálních výdajů zůstává pro podnikatele výhodné v tom smyslu, že si zvládne vyřídit administrativu a věci kolem daní sám a nepotřebuje si platit další sílu, která by mu s uvedenými věcmi pomáhala nebo je řešila. Daňová evidence je složitější, spolkne více času, vyžaduje větší soustředění, více dokumentace, nestačí jen vypočíst procento z příjmů.
Je dobré vycházet i z rodinné situace. Pokud jde o svobodného, bezdětného podnikatele s celkově nižšími příjmy, který nechce mít ruce svázány administrativou, pak paušály mohou být řešením. V případě, že však jde o podnikatele, který již musí myslet na zajištění rodiny, může přechod na skutečné výdaje znamenat, znatelnou úlevu na daních.

Na daňovou evidenci je možné přejít kdykoli během roku, ale zátěži se vyhnout nelze

Přechod na daňovou evidenci se může uskutečnit kdykoli během roku. Čekání se změnami na počátek roku dalšího není podmínkou. Může být však drobnou výhodou. Pokud má podnikatel za období, kdy používal paušál neuhrazené pohledávky, musí vzhledem k této okolnosti upravit základ daně. Základ daně se totiž musí o neuhrazené pohledávky navýšit. Je potřeba podat dodatečné daňové přiznání za rok, který předcházel roku přechodu na daňovou evidenci a provést také patřičnou úpravu zdravotního a sociálního pojištění, aby situace odpovídala změnám. Při přechodu na daňovou evidenci v průběhu roku je tedy potřeba počítat s větším nasazením sil.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Podnikání na vedlejší činnost v roce 2018 podraží. Zkušební doba má také pravidla

Podnikání na vedlejší činnost v roce 2018 podraží. Zkušební doba má také pravidla

Datum článku: 14. 11. 2017

Podnikání na vedlejší činnost v roce 2018 podraží. Zkušební doba má také pravidla Do nutných povinností…

Více informací
Peníze do podnikání může poskytnout kontokorent nebo podnikatelský úvěr

Peníze do podnikání může poskytnout kontokorent nebo podnikatelský úvěr

Datum článku: 14. 11. 2017

I když jde podnikání podle naplánovaných představ, bývá často potřeba řešit otázku nečekaných výdajů…

Více informací
Elektronická evidence vytváří vír vzniku i zániku firem

Elektronická evidence vytváří vír vzniku i zániku firem

Datum článku: 31. 10. 2017

Elektronická evidence je zřejmě příčinou zmaru i zrodu firem a vnáší do firemního světa stálý pohyb…

Více informací
Semináře pro zemědělské podnikatele v listopadu v Praze i Olomouci

Semináře pro zemědělské podnikatele v listopadu v Praze i Olomouci

Datum článku: 27. 10. 2017

I zemědělští podnikatelé potřebují mít stále nové informace a čerpat nové znalosti. Přehled o novinkách…

Více informací