Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa

Podnikání chraňte před rizikem stejně jako své blízké

Stejně jako před rizikem chráníte svůj vlastní majetek a své nejbližší je třeba ochránit i vaši firmu. Otázkou je jak uvedený krok provést, aby ochrana byla co nejkomplexnější a přitom váš podnik nezatížila finančně, zvláště v případě malých rodinných firem je finanční otázka velmi důležitá. Myslete však na to, že se nemusíte spoléhat pouze na jednu variantu. Pojištění je možné dnes různými způsoby kombinovat tak, aby bylo nastaveno přesně na míru vaší firmě a tím účinně předcházelo možným rizikům. Konzultace s odborníky vám zase tolik času nezabere a přitom získáte přehled, produkt nastavený na vaši firmu a tím více jistoty.

Podnikání chraňte před rizikem stejně jako své blízké.jpg
Datum článku: 14. 09. 2015

Hlavní kritéria výběru

Na počátku si tak jako v mnoha jiných oblastech musíme jasně stanovit, co a před čím chceme a potřebujeme pojistit. Je důležité zamýšlet se. Kde je, nebo kde by případně mohl vzniknout nejslabší článek nebo místo, které potřebujeme mít chráněno? Problémy, spory či škody jak víme, nevznikají jen naší vinnou, ale jaksi i z vyšší moci v důsledku nejrůznějších nepředvídatelných vlivů a je důležité, aby naše podnikání navykolejily. Dále zde máme nepříjemnosti vznikající vlivem lidského faktoru, různé spory. například s dodavateli či zákazníky anebo způsobené škody. I tyto problémy je potřeba bez zakolísání ustát v souladu s platnou legislativou hlavně pak s paragrafy nového občanského zákoníku, zákona o zaměstnanosti i zákona o daních z příjmů. Způsobenou škodu je totiž třeba uhradit nekompromisně v náležité výši a včas i když se naší firmě zrovna nedaří a stejné je to i s povinnostmi ohledně daní, které také nepočkají až se nám bude dařit lépe.
Klíčový pro výběr pojištění je i obor podnikání a počet zaměstnanců. Zvláště pak při podnikání v chemickotechnologických, stavebních a strojírenských oborech i dalších a myslet na zadní kolečka se rozhodně vyplatí, Je totiž potřeba chránit firmu, životy i zdraví a odpovědnost už je skutečně velmi vysoká.
Rozhodně důležité je i to mít pojistkou „krytá záda“ v případě soudních sporů jejichž náklady nám uhradí. Je tedy potřeba volit takovou pojistku a takovou výši pojištění, aby vše uvedené bylo v patřičné výši kryto. Shrňme tedy do tří bodů to čemu při výběru pojistky musíme věnovat zásadní pozornost je to

  • velikost firmy a počet zaměstnanců
  • obor činnosti a jeho rizikovost
  • nastavení spolehlivého krytí (úhrada optimální částky bez zbytečných výdajů, ale s ohledem na všechny nepředvídatelné momenty)

Pojištění přesně podle individuálních potřeb

Když už přesně víme co potřebujeme v podnikání pojistit, čemu potřebujeme předcházet a kolik prostředků na to bude potřeba i kolik jich máme. Můžeme volit konkrétní typ pojištění. Jak bylo podotknuto již v úvodu možnosti individuálního přesně prokombinovaného pojištění pro podnikání zde jsou a fungují.

Malý živnostník si ke komplexní ochraně svého podnikání může zvolit pojištění Start plus. Toto pojištění se hodí pro malé výrobce, opraváře, drobné řemeslníky, ale i malé obchodníky. Jejichž firemní majetek se vejde do hodnoty do 25 milionů korun.
S uvedeným pojištěním má podnikatel v jedné smlouvě zajištěno plné pojistné krytí všech událostí.
Pojištěn má movitý i nemovitý majetek, peníze během přepravy i dopravu, pojištěno je přerušení provozu a pojištěna je samozřejmě jak obecná odpovědnost za újmu, tak i odpovědnost za újmu způsobenou vadným výrobkem.

Dalším pojištěním pro malé podnikatele až středně velké firmy je třeba pojištění Trend. Opět je to komplexní forma ochrany pro všechna rizika nastavená přesně podle potřeb podnikatele, tak aby byl zajištěn a neplatil zbytečně se zřetelem ke všem rizikovým faktorům ohledně majetku, odpovědnosti za škody a újmy, ochrany peněz a dalším aspektům.

Pro malé i větší podnikatele je výhodné i další pojištění s vysokou variabilitou na konkrétní podmínky a potřeby firmy. Je to pojištění právní ochrany. Uvedené pojištění zajistí komplexní ochranu tak jako v předešlých případech a má navíc širokou územní platnost v oblasti náhrady škody chrání i mimo ČR. Velký zřetel je věnován i možnosti svobodné volby právního zástupce podnikatelem. Jedna smlouva ochrání podnikatelova vlastnická práva, účinně jej zajistí ve sporech s dodavateli i zákazníky, postará se o záležitosti ohledně škod. Vše je vykalkulováno přesně dle výše rizika a rozpočtu firmy. To znamená tak, aby co do pojištění vložíte firmu nezrujnovalo a ve správnou chvíli se vám vrátilo zpět, na pojistném plnění se už nepodílíte žádnou spoluúčastí.

Pojištěním podnikání jistíte sebe i rodinu

Ať už podnikáte na hlavní nebo vedlejší činnost pojistit si svoji aktivitu se vám vyplatí. Předejdete nebo se snáze ubráníte krizovým situacím, které v podnikání nastávají a nelze se jim zcela vyhnout ani při největší uvážlivosti. Pojištěním svého podnikání jistíte klidnější budoucnost svoji i snému okolí.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Mateřská dovolená nemusí znamenat definitivní konec s podnikáním

Mateřská dovolená nemusí znamenat definitivní konec s podnikáním

Datum článku: 16. 03. 2018

Mateřská dovolená vnáší do života ženy nebo případně i muže, podle toho, který z rodičů se mateřské…

Více informací
Předčasně zrušené životní pojištění v roce 2017 znamená přiznání a dodanění v roce 2018

Předčasně zrušené životní pojištění v roce 2017 znamená přiznání a dodanění v roce 2018

Datum článku: 07. 03. 2018

Termín podání daňového přiznání za rok 2017 a zaplacení daně se blíží a týká se i poplatníků, kteří…

Více informací
Živnost nemusí zemřít s živnostníkem a příspěvek na bydlení pomáhá i v roce 2018

Živnost nemusí zemřít s živnostníkem a příspěvek na bydlení pomáhá i v roce 2018

Datum článku: 30. 01. 2018

Životní situace mohou být různé a mnoho z nich je těžkých i tragických. Většina z nich se dá nějak zvládnout,…

Více informací
Podnikatelů již zaevidovaných v EET se změny pravidel téměř netýkají

Podnikatelů již zaevidovaných v EET se změny pravidel téměř netýkají

Datum článku: 22. 01. 2018

Nález Ústavního soudu ČR ohledně elektronické evidence tržeb vnesl do řad podnikatelů trochu zmatek. EET zůstává…

Více informací