Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa

Podnikání žije a podnikatelů opět přibylo

Dnešní náročná doba nám nepřináší příliš mnoho optimistických zpráv, ale jednu tu pro vás máme. Touto zprávou je, že podnikání se v naší zemi rozvíjí, navzdory všem peripetiím, které je mohou provázet. Podnikatelů v loňském roce opět přibylo.

Podnikání žije a podnikatelů opět přibylo.jpg
Datum článku: 22. 01. 2015

Vzhledem k tomu co slyšíme o podnikání skoro každý den z nejrůznějších zpráv, může nám výše uvedená informace připadat nepravděpodobná, ale podnikání se drží. Jak vyplynulo z údajů Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO), počet podnikatelů v loňském roce opět stoupl. Podnikatelská obec se loni rozšířila o 30 tisíc nových podnikatelů a z velké části se jednalo o právnické osoby. I když nárůst podnikání není tak masivní jako v letech 2007 až 2011, kdy vzrůstal počet podnikatelů i o 60 tisíc ročně, přece jen je číslo z roku 2014 pozitivní.

Proti roku 2013 máme o 30 911 podnikatelů více

Statistiky (MPO), ukazují jasně vzrůstající tendenci. Celkový počet registrovaných podnikatelů u nás byl na konci minulého roku tvořen číslem 2 375 752 podnikatelů. V roce předchozím byl celkový počet podnikatelů 2 344 841 což znamená že v roce 2014 se číslo zvýšilo o 30 911 právnických i fyzických osob. Z uvedeného čísla bylo 21 743 právnických osob a zbytek 9 168 byly osoby fyzické. Zvýšil se hlavně meziroční nárůst počtu podnikatelů. V roce 2012 byl meziroční nárůst pouze 25 tisíc podnikatelů a o rok později se cifra posunula na 26 tisíc podnikatelů, což je jistě pozitivní ukazatel.

Za příznivým vývojem stojí, podle odborníků především oživení naší ekonomiky a nesporný vliv má prý také zákon o obchodních korporacích. Uvedený zákon přinesl mimo jiné také možnost, založit společnost s ručením omezeným se základním kapitálem jedné koruny. Podle vyjádření Hospodářské komory ČR, „snížení částky potřebné k založení společnosti může být oním pozitivním vlivem, který přispěl k nárůstu obchodních korporací.“ Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR přičítá nárůst řad podnikatelů více oživení ekonomiky než uváděnému zákonu.

Podnikatelů přibylo, ale stále bude co zlepšovat

Počet podnikatelů vzrostl, ale s obdobím mezi roky 2007-2011 se to nedá srovnávat. Jak jsme uvedli výše v tehdejší době přibývalo kolem 60 tisíc podnikatelů ročně a podle odborníků, podobně rychlý vzrůst v následujících letech očekávat nelze. Podnikání v našich podmínkách není jednoduché. Legislativní i společenské podmínky zde nejsou právě ideální a ještě stále tu není příliš stabilní investiční prostředí a proto si lidé podnikání více rozmýšlejí.

Už třetí rok za sebou je patrný pokles podnikatelů cizinců v naší zemi. Na konci roku 2014 bylo v naší zemi evidováno 83 569 podnikatelů cizinců, což je ale o 2318 méně než v roce předchozím. I tato čísla svědčí o tom, že na zlepšení podnikatelského klimatu bude třeba stále pracovat. Je potřeba zjednodušit složité podnikatelské prostředí a soustředit se na legislativu a zmírnění přísně nastavené vízové politiky, která brzdí v podnikání právě cizince. Hospodářská komora se proto dohodla s ministerstvem vnitra na aktivnější a intenzivnější spolupráci při udělování podnikatelských víz. „Komora se bude aktivně podílet na tvorbě nastavení nových zákonných pravidel pro podnikatelská víza, mimo jiné i na přípravě nových institutů – tzv. karty investora a karty podnikatele. Návrh příslušné novely zákona o pobytu cizinců na území České republiky se očekává letos v létě,“ říká Lenka Vodná z Hospodářské komory ČR.

Hranice základního kapitálu pro společnost s ručením omezeným by se měnit neměla

V nedávné době v tisku proběhla správa, že by se opět měla zvýšit hranice základního kapitálu potřebného pro založení firmy. Ministerstvo spravedlnosti podobné informace odmítá s vysvětlením, že nebyl připraven žádný návrh, který by měl vést k tomu, že by se zrušila možnost, založit společnost s ručením omezeným za jednu korunu. I názory podnikatelů se staví za zachování možnosti založit společnost s kapitálem jedné koruny. Z vyjádření Hospodářské komory ČR vyplývá, že další změna by opět narušila již tak nestabilní podnikatelské prostředí v České republice a v současné době jde právě především o vytvoření stabilnějšího prostředí pro podnikání a teprve pak budou v případě potřeby podniknuty další kroky ve smyslu dalších právních úprav a podobně.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Schválená novela o obchodních korporacích má vnést změny i do notářského řádu

Schválená novela o obchodních korporacích má vnést změny i do notářského řádu

Datum článku: 15. 06. 2018

Již v minulém týdnu schválila vláda novelu zákona o obchodních korporacích, která má změnit nejeden paragraf…

Více informací
Poslední fáze EET odstartuje přibližně za rok v létě 2019

Poslední fáze EET odstartuje přibližně za rok v létě 2019

Datum článku: 14. 06. 2018

Po nejrůznějších dohadech, upřesnění a změnách vláda schválila, že poslední podnikatelé se do elektronické…

Více informací
Pohostinství není dnes pro podnikání zrovna zlatý důl

Pohostinství není dnes pro podnikání zrovna zlatý důl

Datum článku: 11. 06. 2018

Také rok 2018 ukazuje, že některému podnikání se i přes snahu a houževnatost podnikatelů nedaří zrovna nejlépe.…

Více informací
Tým státních institucí chce nabízet podporu podnikatelům

Tým státních institucí chce nabízet podporu podnikatelům

Datum článku: 08. 06. 2018

Podpora malého a středního podnikání je v naší zemi velmi důležitá a v žádném případě jí není nadbytek.…

Více informací