Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa

Před startem podnikání je dobré zvažovat jeho formu

Rozhodujete se, že začnete s podnikáním? Pak si na samotném startu musíte s rozvahou zvolit jakou formu svému podnikání dáte. Jestli chcete být více sám sebou a budete volit podnikání menšího rozsahu, pak je asi vhodnou variantou, podnikat jako osoba samostatně výdělečně činná. Pokud máte větší plány, v záloze nějaké ty finanční prostředky a možná i dobrého společníka nebo možná i potencionální zaměstnance, můžete zkusit rozjet společnost s ručením omezeným.

Před startem podnikání je dobré zvažovat jeho formu.jpg
Datum článku: 19. 02. 2015

Vždy je třeba počítat s tím, že žádný začátek není úplně snadný a jen plány stačit nebudou. I jako drobný podnikatel budete potřebovat finanční prostředky, nezbytné zázemí pro podnikání a nesmíte zapomínat ani na to, že s podnikáním vám nastanou administraticní povinnosti, které budete muset plnit. Jedná se o povinnosti registrační, daňové, povinnosti související s odvody pojistného. Určitě tedy nebude od věci, si před začátkem sehnat nejdříve alespoň základní informace ke zvolenému typu podnikání a samozřejmě nejcennější jsou zkušenosti těch, kteří již podnikají. Jedním z vodítek, které vám mohou před startem podnikání ukázat cestu jsou příručky pro podnikatele, které najdete na stránkách Hospodářské komory ČR

Start podnikatele živnostníka

Člověk, který se rozhodne podnikat jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), bude mít menší vstupní náklady a snazší administrativu než ten, kdo se rozhodne pro založení společnosti s ručením omezeným. Na straně druhé je potřeba si hned zpočátku uvědomit. Že celou tíhu zodpovědnosti má živnostník jen na svých bedrech. Za své podnikání ručí celým svým majetkem. Podnikatelský a soukromý majetek není nijak oddělen a ručí se i majetkem, který je společným jměním manželů. Živnostník si musí sám zajistit své zakázky.

Prvním krokem živnostníka musí být ohlášení živnosti nebo koncese. Za tento úkon je potřeba zaplatit 1000 Kč v případě prvního podnikání, za ohlášení každé další živnosti se platí 500 Kč. Toto ohlášení se děje prostřednictvím jednotného registračního formuláře pro živnostenský úřad, Českou správu sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovnu i finanční úřad. Pozor pokud osoba vlastní datovou schránku je povinna s finančním úřadem komunikovat pouze elektronicky a elektronicky je tedy potřeba provést i registraci na finančním úřadě.
Registrace na České správě sociálního zabezpečení i příslušné zdravotní pojišťovně musí být provedena do 8 dnů od vydání oprávnění k podnikání živnostenským úřadem. Za tuto registraci se neplatí.
Registrace na finančním úřadě je také bez poplatku a musí k ní dojít do 30 dnů od vydání živnostenského oprávnění.

Živnostník není povinen vést účetnictví, vede pouze daňovou evidenci. Může využívat výdajové paušály vhodné zejména pro drobné živnostníky s příjmy do 2 000 000 Kč.

Start podnikatele, který zakládá společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným se hodí spíše pro podnikatele s většími podnikatelskými plány, který má větší finanční možnosti a už počítá i s nějakým tím zaměstnancem případně i společníkem či společníky. Při této formě podnikání jsou podnikatelský i soukromý majetek odděleny a jak sám název napovídá ručení je omezeno. Ručí se do výše nesplaceného základního kapitálu. Je zde snazší přístup k financím i možnost daňové optimalizace. Na straně druhé je potřeba počítat s vyššími finančními náklady zejména v počátku a je nutné vést účetnictví.

Prvním krokem v uvedeném případě bude sepsání společenské smlouvy společnosti nebo v případě jediného společníka, sepsání zakladatelské listiny. Tento úkon musí proběhnout formou notářského zápisu a je zde třeba počítat s poplatkem notáři zhruba 7000 Kč, záleží na notářských tarifech.
Dále je nutné provést zápis společnosti do obchodního rejstříku, za což je potřeba zaplatit 6000 Kč
Nezbytné samozřejmě je, aby podnikatel vlastnil též živnostenské oprávnění za 1000 Kč.
I u této formy podnikání je nutná registrace na příslušné ČSSZ i zdravotní pojišťovně. Opět nutné dodržet lhůtu 8 dnů od zápisu do obchodního rejstříku. Registrace u finančního úřadu je nutná do třiceti dnů od založení.

Jak vidíme obě formy podnikání jsou v něčem výhodné, ale vše přináší také svá rizika. Je třeba si být vědom toho že podnikání je soustavná činnost, kterou podnikatel provozuje vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Poslední fáze EET odstartuje přibližně za rok v létě 2019

Poslední fáze EET odstartuje přibližně za rok v létě 2019

Datum článku: 14. 06. 2018

Po nejrůznějších dohadech, upřesnění a změnách vláda schválila, že poslední podnikatelé se do elektronické…

Více informací
Pohostinství není dnes pro podnikání zrovna zlatý důl

Pohostinství není dnes pro podnikání zrovna zlatý důl

Datum článku: 11. 06. 2018

Také rok 2018 ukazuje, že některému podnikání se i přes snahu a houževnatost podnikatelů nedaří zrovna nejlépe.…

Více informací
Tým státních institucí chce nabízet podporu podnikatelům

Tým státních institucí chce nabízet podporu podnikatelům

Datum článku: 08. 06. 2018

Podpora malého a středního podnikání je v naší zemi velmi důležitá a v žádném případě jí není nadbytek.…

Více informací
Spotřební družstva možná také dostanou dotace

Spotřební družstva možná také dostanou dotace

Datum článku: 06. 06. 2018

Ministerstvo průmyslu a obchodu si dlouhodobě láme hlavu nad tím, jak povzbudit a udržet rozvoj života na venkově.…

Více informací