Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa

Přeplatky a nedoplatky u přiznání k dani z příjmů

Daňové přiznání, aktuální slovní spojení, které je v posledních dnech skloňováno ve všech pádech. Ano, je třeba plnit povinnosti řádně a včas, aby občan neměl problémy s úřady. Jenže i v uvedeném případě je třeba dodržet termín a vystihnout tu správnou dobu. Přiznání podané příliš brzy, nám v případě přeplatku může přinést komplikace. Pojďme se nyní podívat. jak je to s přeplatky a nedoplatky u daně z příjmů.

Přeplatky a nedoplatky u přiznání k dani z příjmů.jpg
Datum článku: 03. 02. 2015

Administrativní nedostatek v daňovém řádu, přiznání podávejte v únoru

Když vám v přiznání k dani z příjmů vyjde přeplatek, podejte přiznání až v měsíci únoru a ne dříve. V případě, že si pospíšíte, abyste měli povinnost za sebou, tak budete muset o přeplatek požádat znovu. Za tuto peripetii může administrativní nedostatek v daňovém řádu
Podle § 155 daňového řádu žádosti o přeplatek může být vyhověno ve lhůtě 60 dnů od podání žádosti, ale daň je ze zákona splatná až 3 měsíce po uplynutí zdaňovacího období a ne dříve. Podle daňového řádu může být daň vyměřena nejdříve v poslední den pro podání daňového přiznání, což je 1.duben.
Když podnikatel podá přiznání už v lednu a má přeplatek, má zároveň i smůlu, nemůže být dodržena lhůta 60 dnů, protože ta začne nabíhat až od února a úřad žádosti nevyhoví. Přiznání musí být tedy podáno znovu ve správné lhůtě. Přeplatek může být zaslán přímo podnikateli nebo je možné s ním uhradit jinou daň. U přiznání, které je podáno ve správném období, bude přeplatek vrácen na začátku měsíce května.

Nedoplatek má svou „dobu hájení“

Komu vyjde u daně z příjmů nedoplatek měl by splnit běžný termín podání přiznání a to je do 1. dubna 2015 a ve stejné lhůtě by měl být také tento nedoplatek uhrazen. To znamená podat přiznání a současně uhradit nedoplatek. Ideální je aby nedoplatek byl již 1.dubna na účtě Finančního úřadu. Daňový řád, ale paradoxně vychází opozdilcům vstříc a s daňovým přiznáním i úhradou daně je možné se o několik dnů opozdit a ještě sankce nehrozí.
V případě daňového přiznání začíná nabíhat penále až od 6 dne po termínu splatnosti a je ve výši 0,05% z částky daně za každý den prodlení maximálně, ale jen 5% ze stanovené daně. Částka nesmí přesáhnout 300 000 Kč. Pokutu do výše 200 Kč úřad nepředepíše. S uhrazením nedoplatku daně se lze také opozdit a v tomto případě o 5 dnů. Penále začne nabíhat až pátým dnem po splatnosti Výše úroku odpovídá roční výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů a platné pro první den daného kalendářního pololetí. V současnosti platí úrok 14,05%. Pokuta se opět nepředepíše, když se jedná o částku nižší než 200 Kč u jednorázové daně, u jednoho správce za jedno zdaňovací období.
V případě zpracování přiznání daňovým poradcem jsou termíny pro podání i úhradu doplatku daně delší o tři měsíce.

OSVČ a přeplatky a nedoplatky

Osoby samostatně výdělečně činné nesmí také zapomenout, že nejpozději do jednoho měsíce od podání daňového přiznání musí podat také přehledy o příjmech a výdajích. V letošním roce je toto třeba učinit do 4.května a v případě poradce je lhůta až do 3.srpna 2015.
Ve lhůtě do jednoho měsíce po podání přehledů pak příslušná zdravotní pojišťovna i Česká správa sociálního zabezpečení vyplatí přeplatky.
V případě nedoplatků je třeba si pospíšit. Nedoplatek musí být uhrazen nejpozději do 8 dnů od podání přehledu o příjmech a výdajích.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Opoždění se splácením dluhu může znamenat úhradu zbylé dlužné částky naráz

Opoždění se splácením dluhu může znamenat úhradu zbylé dlužné částky naráz

Datum článku: 20. 06. 2018

Dluhy jsou velmi nepříjemná věc, a pokud se jich chce dlužník splácením zbavit, musí si dávat velký pozor při…

Více informací
Lhůta pro zaplacení daně z nemovitosti pro většinu poplatníků dnes končí

Lhůta pro zaplacení daně z nemovitosti pro většinu poplatníků dnes končí

Datum článku: 31. 05. 2018

Poslední květen je zároveň posledním dnem, kdy převážná většina poplatníků má uhradit povinnou daň…

Více informací
Když složenka k platbě daně z nemovitosti nepřišla, je možné zkusit jiný způsob platby

Když složenka k platbě daně z nemovitosti nepřišla, je možné zkusit jiný způsob platby

Datum článku: 22. 05. 2018

Také při rozesílání daňových složenek k platbě daně z nemovitých věcí může nastat nějaká drobná chybička…

Více informací
Nevrácený přeplatek na dani z příjmů je nutno si ještě v roce 2018 vyžádat znovu

Nevrácený přeplatek na dani z příjmů je nutno si ještě v roce 2018 vyžádat znovu

Datum článku: 02. 05. 2018

V případě vracení přeplatku na dani z příjmů může nastat i nepříjemná situace, že poplatník peníze zpět…

Více informací