Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa

Reorganizace může pomoci při úpadku firmy

Dluhy, věřitelé, vyhlášení konkurzu zkrátka úpadek to jsou velmi nepříjemné záležitosti, které v podnikání mohou nastat velmi snadno. Jak si však v případě hrozícího či nastalého úpadku poradit? Je možné úpadku čelit a firmu znovu postavit na nohy? Podívejme se jaká je šance znovu zvednout hlavu.

Reorganizace může pomoci při úpadku firmy.jpg
Datum článku: 22. 04. 2015

Reorganizace může být řešením, ale má svá pravidla

Řešení výše uvedené krizové situace v podnikání existuje. Je jím reorganizace firmy, což znamená souhrn ozdravných, přesně naplánovaných kroků, které podnik nejen zachovají při životě, ale povedou k jeho dalšímu rozvoji a fungování.
O povolení k reorganizaci je potřeba žádat soud. Žádost podává samotný dlužník, ale může tak učinit i přihlášený věřitel. O povolení k reorganizaci lze žádat v případě, že:

  • roční čistý obrat firmy byl za poslední účetní období nejméně 50 000 000 Kč nebo
  • firma zaměstnává alespoň 50 zaměstnanců v pracovním poměru.

Návrh na reorganizaci musí mít přesnou strukturu a náležitosti stanovené paragrafem 319 insolvenčního zákona. Je třeba také přesně dodržet lhůtu pro podání uvedeného návrhu, kterou vymezuje § 318 insolvenčního zákona. Jestliže je návrh podáván věřitelem musí být také reorganizace schválena na schůzi věřitelů.

Klíčovým bodem je dobře promyšlený a realizovatelný plán

Aby reorganizace byla soudem schválena a vedla k žádanému cíli, je potřeba sestavit detailně promyšlený a realizovatelný plán, který jasně cílenými kroky povede k ozdravení podniku. Zároveň v něm musí být obsaženy údaje dle § 340 insolvenčního zákona. Zásadními body plánu je způsob provedení reorganizace a rozdělení věřitelů do přesně vymezených skupin podle § 337 insolvenčního zákona.
Insolvenční zákon také specifikuje způsoby, kterými lze reorganizaci uskutečnit. Jsou to

  • vydání části aktiv dlužníka věřitelům, nebo jejich převedení na novou právnickou osobu s účastí věřitelů,
  • restrukturalizací pohledávek věřitelů-odklad splatnosti, prominutí části dluhu,
  • prodejem podniku dlužníka, celé majetkové podstaty nebo jeho části,
  • fúzí dlužníka-právnické osoby nebo převodem jmění na společníka,
  • vydáním akcií nebo jiných cenných papírů dlužníkem,
  • zajištěním financování dlužníkova podniku nebo jeho části,
  • změnou zakladatelského dokumentu nebo stanov,
  • jiným opatřením.

Reorganizační plán schvaluje schůze věřitelů. Věřitelé musí být před uvedenou schůzí obeznámeni s alespoň stručným obsahem reorganizačního plánu, který jim bude předkládán. Na schůzi by pak měl předkladatel plán věřitelům zdůvodnit, probrat jej a uvést všechna pro a proti daného plánu, kterých si je vědom.

Rozhodujicí slovo vyřkne insolvenční soud

Zásadní pro povolení procesu reorganizace je výrok insolvenčního soudu. Uvedenému soudu se nejdříve předkládá návrh na reorganizaci. Pokud soud návrh přijme, předkládá dlužník soudu do 120 dnů od přijetí reorganizační plán. Zde velmi záleží na plánu samotném i argumentech a chování předkladatele. Je potřeba soud přesvědčit, že celý proces povede ke zdárnému výsledku a podmínky reorganizačního plánu budou splněny.
Může zde totiž nastat problém, když soud nabude dojmu, že za návrhem a plánem stojí nepoctivý záměr. Problém může nastat zvláště ve chvíli, kdy soud zjistí, že u dlužníka nebo některého dalšího člena stojícího ve vedení firmy, proběhlo v posledních několika letech insolvenční řízení. Ke zdaru věci nepřispěje ani to, když soud zjistí v trestním rejstříku klíčových osob firmy záznam o jejich majetkové trestné činnosti.
Z uvedeného tedy plyne, že insolvenční soud návrh i plán schválí a reorganizace bude moci probíhat v případě, že vše je v souladu s právními předpisy. Reorganizační plán může soud schválit i v situaci, kdy s ním některá skupina věřitelů nebude souhlasit.

Reorganizaci ukončí po splnění podmínek verdikt soudu

Od okamžiku účinnosti reorganizačního plánu se provoz podniku vrací k normálu, dlužník má majetkovou podstatu opět ve svých rukou. Práva věřitelů, která vznikla před začátkem insolvenčního řízení se transformují na práva uvedených osob z reorganizačního plánu. Pokud je z podstaty reorganizačního plánu dlužník nějak omezen ve svých právech, je ustanoven insolvenční správce, který některé úkony vykonává za dlužníka.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Motivujte a odměňujte, ale starosti s benefity nechte jiným

Motivujte a odměňujte, ale starosti s benefity nechte jiným

Datum článku: 17. 08. 2017

Pokud má firma prosperovat a mít schopné a spokojené zaměstnance, přináší to podnikateli nemálo starostí. Jednou…

Více informací
Obchodní inspekce bude přísnější na obchodníky a přestupkový zákon na firmy

Obchodní inspekce bude přísnější na obchodníky a přestupkový zákon na firmy

Datum článku: 03. 07. 2017

Nedodržování zákonů, pravidel a nejrůznějších postupů rozhodně není v naší zemi na ústupu. Prodává se…

Více informací
Volání po Evropě, internetové financování firem i daňové kontroly něco stojí

Volání po Evropě, internetové financování firem i daňové kontroly něco stojí

Datum článku: 26. 06. 2017

Peníze dnes hrají podstatnou úlohu v mnoha procesech odehrávajících se kolem nás. Zrušení roamingu nepřináší…

Více informací
Neutrácet za dlouhé studium, poslat levně platbu bance a umění oslovit zaměstnance

Neutrácet za dlouhé studium, poslat levně platbu bance a umění oslovit zaměstnance

Datum článku: 21. 06. 2017

Při prodlužování studia je nutné myslet na peníze. Když chceme něco rychleji než je běžné, musíme většinou…

Více informací