Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa

Snížení výdajů na zdravotní pojištění je možné

Pokud se vaše podnikání neubírá přesně tím směrem jak jste si představovali a z výdajů se vám již točí hlava. Je zde možnost snížit výdaje na zdravotní pojištění. Podívejte se s námi kdy to lze.

Snížení výdajů na zdravotní pojištění je možné.jpg
Datum článku: 22. 07. 2015

Většina osob samostatně výdělečně činných musí ze zákona platit zdravotní pojištění alespoň v minimální výši, což je v roce 2015 částka 1797 Kč. Když však nastanou situace, odpovídající § 6 odstavce 4 zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, může zdravotní pojišťovna zálohy na zdravotní pojištění snížit.

Snížit podnikateli zálohu na zdravotní pojištění je možné když

Měsíční příjmy po odpočtu výdajů, vynaložených na dosažení, udržení a zajištění zisku, poklesnou nejméně o jednu třetinu oproti měsíčním příjmům v předcházejícím roce, kdy byla alespoň po část měsíce vykonávána výdělečná činnost. Snížení může být provedeno a akceptováno nejdéle na dobu než nastane poslední měsíc, který bude předcházet kalendářnímu měsíci, kdy byl, či ze zákona měl být podán Přehled o příjmech a výdajích. Ukažme si věci jasněji. Pokud nyní požádáte zdravotní pojišťovnu o snížení záloh bude porovnávat vaše příjmy po odečtení výdajů z prvního čtvrtletí 2015 s příjmy za rok 2014. Jestliže příjmy po odečtení výdajů za první měsíc roku 2015 budou nejméně o jednu třetinu nižší nežli příjmy z předcházejících měsíců. Budou zálohy na pojistné sníženy a toto snížení pak potrvá až do měsíce předcházejícího měsíci podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2015. To znamená do jara nebo léta 2016 což záleží na tom jestli budete využívat služeb daňového poradce nebo ne.

Podnikající maminky na mateřské a důchodci hradí pojistné podle skutečně dosažených příjmů

Žena, která je na mateřské dovolené a současně podniká, nemusí platit vysoké zálohy na pojistné. Nemusí totiž dodržet minimální vyměřovací základ stanovený zákonem. Ale bude hradit jen zálohy, které budou vypočteny ze skutečně dosažených příjmů za předchozí kalendářní rok. O případné snížení této výše záloh může žena požádat v okamžiku, kdy její příjem z podnikání, který průměrně připadá na jeden kalendářní měsíc v období od 1.ledna kalendářního roku do konce kalendářního měsíce předcházejícího podání žádosti( nejméně však po dobu tří měsíců), poklesl nejméně o třetinu, proti příjmům připadajícím v průměru na jeden kalendářní měsíc předchozího roku.
Stejně na tom bude i důchodce, který již v důchodu nějakou dobu podniká. Zálohy na pojistné platit musí, i když je důchodce, ale nemusí se ohlížet na minimální vyměřovací základ, pojistné platí ze skutečně dosažených příjmů a stejně tak může v případě poklesu příjmů požádat o snížení záloh. A jeho žádosti bude po přezkoumání rozhodných příjmů pojišťovnou vyhověno stejně, jako výše uvedené podnikající matce.
Jestliže podnikavý senior s podnikáním v důchodu teprve začíná, pak zálohy na pojistné na zdravotní pojištění během prvního roku platit nemusí, pojistné za něho platí stát a on po prvním roce podnikání a podání Přehledu doplatí částku, která z přehledu vzešla.

Kdo nemůže žádat o snížení zálohy na pojistné?

O snížení zálohy na pojistné na zdravotní pojištění nemůže žádat OSVČ, která v prvním roce činnosti podniká na hlavní činnost a zároveň platí minimální měsíční zálohu. Nejsou zde totiž k porovnání průměrné měsíční příjmy z předcházejícího roku. Snížení tedy není z čeho vypočítat. Zálohu nelze snižovat ani podnikateli, který ji platí v minimální výši z dosažených příjmů, protože mu to vyšlo v Přehledu o příjmech a výdajích.

Kdo z podnikatelů nemusí platit zálohy?

Zálohu na pojistné nemusí platit osoba která podniká na vedlejší činnost a příjem z podnikání je tedy příjmem vedlejším. Od placení zálohy za kalendářní měsíc je osvobozen také podnikatel, kterému byla nařízena karanténa či byl z jiných důvodů na celý měsíc uznán práce neschopným. Neschopnost je potřeba doložit lékařským potvrzením zdravotní pojišťovně a ve chvíli, kdy neschopnost nebo karanténa skončí musí se záloha opět začít platit.
Pozor, při ročním vyúčtování se musí zaplatit pojistné z celého příjmu po odečtení výdajů, ale v měsících, kdy byl podnikatel celý měsíc uznán práce neschopným a pobíral dávky nemocenského pojištění, nemusí při ročním vyúčtování dodržet minimální vyměřovací základ.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Podzimní termín pro změnu zdravotní pojišťovny vyprší za pár dnů

Podzimní termín pro změnu zdravotní pojišťovny vyprší za pár dnů

Datum článku: 21. 09. 2017

Rozhodování o důležitých věcech by nemělo být uspěchané, ale jsou chvíle, kdy se již nedá dlouho otálet. Pokud…

Více informací
Na zdravotní a sociální pojištění musí myslet student, který z hlediska odvodů už není dítětem

Na zdravotní a sociální pojištění musí myslet student, který z hlediska odvodů už není dítětem

Datum článku: 18. 09. 2017

Čas dětství a bezstarostnosti pro každého jednou skončí a následně je potřeba začít se starat o nutné…

Více informací
Účtenkovka, dlouhodobá nemocenská a předcházení střetům v práci

Účtenkovka, dlouhodobá nemocenská a předcházení střetům v práci

Datum článku: 21. 08. 2017

Hra s účty se blíží, ale ze židlí nezvedá. Vyšší dlouhodobá nemocenská se týká zaměstnanců i OSVČ.…

Více informací
Nový pomocník při riziku hazardu, OSVČ a peníze v důchodu, změna dodavatele elektřiny

Nový pomocník při riziku hazardu, OSVČ a peníze v důchodu, změna dodavatele elektřiny

Datum článku: 15. 08. 2017

V životě na nás číhají nejrůznější úskalí, ze kterých je třeba hledat cestu ven. Ve slabé chvilce můžeme…

Více informací