Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa

Sociální a zdravotní pojištění při ukončení studia

Zvonek zvoní, studium končí před studentem jsou zasloužené prázdniny po ukončení studia. Co bude dál se zatím řešit nechce. Vždyť nastává léto, pohoda a plány. Jenže život nečeká a je třeba řešit otázku sociálního a hlavně zdravotního pojištění. Jak na to? Čtěte s námi..

Sociální a zdravotní pojištění při ukončení studia.jpg
Datum článku: 26. 06. 2015

Zdravotní pojištění je třeba brzy po studiu vyřešit

Zdravotní pojištění musí mít pravidelně hrazeno každý občan. Je tedy potřeba věnovat mu náležitou pozornost i po ukončení studia, aby nenastaly problémy. Student je po dobu řádného a nepřerušovaného studia státním pojištěncem. Pojištění za něho tedy hradí stát. Ve chvíli, kdy studium končí je třeba zpozornět a připravit se na novou situaci. Za studenta vysokoškoláka bude stát platit zdravotní pojištění ještě měsíc poté kdy vykoná předepsanou státní závěrečnou zkoušku nebo její poslední část. Pak musí absolvent začít pracovat či podnikat, anebo se přihlásit na úřad práce a zařadit se do evidence mezi uchazeče o zaměstnání. V případě, že nezvolí žádnou z uvedených variant. Je potřeba nahlásit se zdravotní pojišťovně jako OBZP, čili osoba bez zdanitelných příjmů a takováto osoba si následně musí hradit pojištění sama alespoň v minimální výši, což je v současnosti částka 1242 Kč měsíčně. Podobná je situace u studenta, který zakončí studium na střední škole a nebude již pokračovat vysokoškolským studiem. I zde je potřeba zvolit buď práci, podnikání, evidenci na úřadě práce nebo si samostatně hradit zdravotní pojištění. Končící středoškolský student má však na rozdíl od vysokoškoláka tu drobnou výhodu, že pokud bezprostředně po ukončení studia nenastoupí do zaměstnání nebo nezačne podnikat bude mu stát hradit zdravotní pojištění ještě celé dva měsíce tedy celé poslední prázdniny.

Sociální pojištění po ukončení studia tolik nespěchá

Sociální pojištění bude potřeba po skončení studia také časem řešit, ale není tady takový spěch jako u pojištění zdravotního.
Sociální pojištění musí být hrazeno až s nástupem do zaměstnání a to ve chvíli, kdy uvedené zaměstnání zakládá účast na nemocenském pojištění. Jedná se o pracovní poměr s řádnou pracovní smlouvou, práci na dohodu o provedení práce, kde měsíční odměna za tuto práci přesahuje 10 000 Kč nebo práci na dohodu o provedení činnosti s odměnou od 2 500 Kč. Uvedené pojištění odvádí za zaměstnance zaměstnavatel.
Sociální pojištění musí být také hrazeno, když se student bezprostředně po ukončení studia rozhodne a začne podnikat. Uvedené rozhodnutí o podnikání musí být besprostředně oznámeno příslušné OSSZ na příslušném tiskopisu. Ze studenta se stává OSVČ, která musí odvádět měsíční povinné zálohy na sociální pojištění, jejichž výše je v současnosti 1943 Kč měsíčně.
Sociální pojištění bude státem odváděno ve chvíli, kdy se absolvent bezprostředně po skončení studia nahlásí na úřadě práce jako uchazeč o zaměstnání.
Pokud nenastane ani jedna z uvedených variant, sociální pojištění hrazeno být nemusí, ale pozor toto může mít negativní dopad na zajištění ve stáří, neplacení sociálního pojištění také nelze podceňovat.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Účtenkovka, dlouhodobá nemocenská a předcházení střetům v práci

Účtenkovka, dlouhodobá nemocenská a předcházení střetům v práci

Datum článku: 21. 08. 2017

Hra s účty se blíží, ale ze židlí nezvedá. Vyšší dlouhodobá nemocenská se týká zaměstnanců i OSVČ.…

Více informací
Nový pomocník při riziku hazardu, OSVČ a peníze v důchodu, změna dodavatele elektřiny

Nový pomocník při riziku hazardu, OSVČ a peníze v důchodu, změna dodavatele elektřiny

Datum článku: 15. 08. 2017

V životě na nás číhají nejrůznější úskalí, ze kterých je třeba hledat cestu ven. Ve slabé chvilce můžeme…

Více informací
Lehkomyslnost a pracovní úraz, OSVČ a důchody, nákup s vouchery

Lehkomyslnost a pracovní úraz, OSVČ a důchody, nákup s vouchery

Datum článku: 20. 07. 2017

Všechny situace a úkony v životě musíme předem promýšlet a myslet i na případné negativní důsledky svého…

Více informací
Pojistné na sociální pojištění se daří vybírat lépe než v letech minulých

Pojistné na sociální pojištění se daří vybírat lépe než v letech minulých

Datum článku: 18. 07. 2017

Podle informací České správy sociálního zabezpečení se na pojistném na sociální pojištění daří vybírat…

Více informací