Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa

Sociální pojištění bude v roce 2016 více útočit na naše výdělky

Nic platno i v roce 2016 nám sociální pojištění odejme zase o trochu větší částku pracně získaných výdělků a týká se to zaměstnanců i OSVČ.

Sociální pojištění bude v roce 2016 více útočit na naše výdělky.jpg
Datum článku: 11. 01. 2016

Může za to zaniklý druhý důchodový pilíř, posunutí horní i spodní hranice odvodů na sociální pojištění a někde třeba i nutnost dobrovolného důchodového připojištění jehož částka se v roce 2016 také zvýší.

V roce 2016 nebude rozdíl v sociálním pojištění zaměstnanců a OSVČ

Povinnosti odvodů pojistného na sociální pojištění plynoucí z příslušného zákona se nelze vyhnout. Rok 2016 je specifický tím, že procentní částka odvodů bude naprosto shodná pro všechny zaměstnance i OSVČ. Všichni bez rozdílu budou letos odvádět 29,2% na sociální pojištění. Zaměstnanci odvedou tak jako dosud měsíčně 6,5% z hrubé mzdy a 25% odvede zaměstnavatel. OSVČ odvede příslušnou částku z vyměřovacího základu za celý rok. U OSVČ musí být pojistné odvedeno alespoň z minimálního vyměřovacího základu, kterým je polovina základu daňového.

Změna proti roku předchozímu tkví v tom, že v roce 2015 mohli na povinném pojistném regulérně odvádět méně ti, kdož si spořili ve druhém důchodovém pilíři. Účastníci tohoto spoření pak odváděli povinně jen 26% na společnou hromadu. Druhý pilíř je však minulostí a všichni plátci tedy budou odvádět jen do pilíře prvního výše zmíněných 29,2%. Jenže jak již víme nic v daních, zákonech a pravidlech není přímočaře jednoduché a proto v roce 2016 můžeme mít o dost větší vydání než rok minulý.

Výše je maximum i minimum a musí se reagovat a platit

U pojistného na sociální pojištění je důležitou veličinou hranice maximálního i minimálního vyměřovacího základu.

Částka nad hranicí maximálního vyměřovacího základu odvodům na sociální pojištění nepodléhá. Toto maximum bude pro rok 2016 položeno výše. Stejně je tomu i s minimálním základem pro odvody. Povinné minimum bude vyšší také.

Maximální vyměřovací základ pro rok 2016 je na částce 1 296 288 Kč a do této částky tedy musí být sociální pojištění vždy zaplaceno. Znamená to, že z vysokých mezd či zisků se nebudeme jen radovat, ale také více zaplatíme jako zaměstnanci i jako OSVČ.

Částka minimálního vyměřovacího základu se letos také zvýší ze 79 836 Kč na 81 024 Kč. Takže i když OSVČ bude hospodařit stejně jako loni a dostane se na stejnou částku hrubého zisku, za sociální pojištění bude muset zaplatit více a čistý zisk bude tím pádem menší než v roce předchozím.

Kdo chce důchod musí zpozornět a případně si doplatit dobu pojištění.

Kdo myslí na důchod měl by si pohlídat splnění potřebné doby pojištění a kdo splněno nemá měl by se dobrovolně připojistit. I za dobrovolné důchodové pojištění bude nutné zaplatit více než loni. Konkrétně se jedná o částku 1 891 Kč.

V roce 2016, aby bylo možné dosáhnout nároku na důchod je potřeba mít získánu dobu pojištění alespoň 32 let, kdo tuto podmínku nesplňuje měl by si na důchod připlatit z vlastní kapsy uvedenou částkou, jinak zatím nárok na starobní důchod nezíská.

 

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Na zdravotní a sociální pojištění musí myslet student, který z hlediska odvodů už není dítětem

Na zdravotní a sociální pojištění musí myslet student, který z hlediska odvodů už není dítětem

Datum článku: 18. 09. 2017

Čas dětství a bezstarostnosti pro každého jednou skončí a následně je potřeba začít se starat o nutné…

Více informací
Pojistné na sociální pojištění se daří vybírat lépe než v letech minulých

Pojistné na sociální pojištění se daří vybírat lépe než v letech minulých

Datum článku: 18. 07. 2017

Podle informací České správy sociálního zabezpečení se na pojistném na sociální pojištění daří vybírat…

Více informací
Zvýšení minimální mzdy vždycky něco stojí

Zvýšení minimální mzdy vždycky něco stojí

Datum článku: 05. 06. 2017

V minulém týdnu jsme informovali o tom, že se v současnosti pilně diskutuje nad zvýšením minimální mzdy pro…

Více informací
Doplatky pojistného uhraďte do osmi dnů a upravte zálohy

Doplatky pojistného uhraďte do osmi dnů a upravte zálohy

Datum článku: 03. 05. 2017

Podání Přehledů mají podnikatelé bez daňového poradce již podány a zbývá už jen podle jejich výsledků doplatit…

Více informací