Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa

Spolupracující osoba ušetří na daních a posílí i prověří vztahy

Spolupracovat s druhými je činnost velmi důležitá, proto jsme k ní vedeni již od nejútlejšího dětství. Je to činnost nesnadná učí nás disciplíně i shovívavosti, sebe prosazení i sounáležitosti, a kdo se toto umění naučí dobře zvládat je v životě i podnikání úspěšný

Spolupracující osoba ušetří na daních a posílí i prověří vztahy.jpg
Datum článku: 09. 12. 2015

Spolupráce v podnikání je jedním z důležitých mezníků na cestě k úspěchu. Spolupracujete s dodavateli, odběrateli společníky a podobně. Můžete se rozhodnout, ale i pro spolupráci mnohem užší v rámci vlastní rodiny a to i v případě, že máte jen malou živnost. Jestliže s vámi podnikatelskou cestou půjde manželka nebo potomek, kteří jsou zaměstnáni, ale přece vás v tom nenechají, pak nejen že cítíte posilující pevnou vazbu, ale zároveň můžete regulérně odvádět státu méně na sociálním pojištění i dani z příjmu a přidáte více do rodinného rozpočtu.

Plánujte a dodržujte pravidla pak se společné dílo podaří

Pokud si chcete snížit své daňové zatížení tím, že jeho část po vzájemné dohodě přeložíte na bedra blízkého člena rodiny manžela, manželky či dorostlých dětí, může to být výhodné. Je však důležité mít o věci řádné informace a neušít spolupráci horkou jehlou, jen pro nižší daně, protože v takovém případě si připravíte pouze problémy a platit budete nakonec více než by byla vaše daňová povinnost.

Kdo může být spolupracující osobou?

Aby vám spolupráce přinesla kýžené plody je nejdůležitějším prvním bodem, aby spolupracující osoba žila s podnikatelem ve společné domácnosti. Jako spolupracující osoby se nejčastěji uplatňují manželky živnostníků nebo studující potomci. Výhodná může být spolupráce ve chvíli, kdy je manželka na rodičovské dovolené či si studující potomek chce přivydělat Institut spolupráce se vyplatí též u manželky s nízkými příjmy, která nemůže plně využít slevu na poplatníka a zvýhodnění na dítě.

Co musí být u spolupracujících osob dodrženo?

Mít spolupracující osobu není jen tak, uvedený vztah musí být podle pravidel. Spolupracující osoba nemusí mít sice živnostenské oprávnění, ale její spolupráce musí být do 30 dnů od zahájení nahlášena finančnímu úřadu. Dále je potřeba uvedenou skutečnost nahlásit též příslušné zdravotní pojišťovně i České správě sociálního zabezpečení do 8 pracovních dnů od začátku spolupráce. Uvedené náležitosti vyřešte hned při začátku spolupráce a neodkládejte je až na chvíli, kdy budete podávat daňové přehledy, pak už bude pozdě a přijde pokuta za neplnění povinností. Spolupracující osoba musí podávat Přehledy o příjmech a výdajích a daňové přiznání.

Spolupráci je důležité správně rozdělit

Při uplatňování spolupracující osoby nebo osob je potřeba tuto spolupráci správně rozdělit.
Pokud spolupráce probíhá mezi manželi. Spolupracující manžel či manželka může mít na svých bedrech maximálně 50% příjmů a i výdajů a čistý zisk před zdaněním může být nejvýše do 540 000 Kč za celý rok. Pokud, ale spolupráce trvá jen část roku pak uvedená částka nesmí překročit 45 000 Kč za každý započatý měsíc spolupráce. V období spolupráce není také možné uplatňovat slevu na manžela či manželku s nízkými příjmy. To znamená buď spolupracující osobu nebo využití slevy, obojí současně mít nelze.
Když spolupráce bude probíhat mezi podnikajícím rodičem a dítětem či dětmi. Příjmy a výdaje maximálně přerozdělit z 30%, čistý zisk před zdaněním může být nejvýše 180 000 Kč pokud spolupráce trvá celý rok, pokud jde o období kratší nesmí se překročit suma 15 000 Kč za každý započatý měsíc společného podnikání.

Spolupracující osoba získává uvedenou činností vedlejší zdroj příjmů z vedlejší výdělečné činnosti a nemusí z něho vůbec odvádět sociální pojištění, když hrubý zisk nepřekročí určitý limit. Pro rok 2015 je tento limit udáván částkou 63 865 Kč za kalendářní rok. Pokud je uvedený limit překročen, platit se musí, ale nemusí být dodržen vyměřovací základ pojistné se zaplatí ze skutečně dosaženého hrubého zisku. Stejně je tomu i se zdravotním pojištěním, které hrazeno být musí, ale také bez zřetele na vyměřovací základ, ale pouze ze skutečného hrubého zisku.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Daň z příjmu není v podnicích samozřejmostí. Pokuty u EET nejsou zrovna levné

Daň z příjmu není v podnicích samozřejmostí. Pokuty u EET nejsou zrovna levné

Datum článku: 21. 11. 2017

Povinnosti související s daněmi musí plnit i podniky, ale ne vždy tak činí. Pokuty nejsou nikdy příjemná věc, ale…

Více informací
Penzijní připojištění se dá předčasně zrušit, ale se ztrátou

Penzijní připojištění se dá předčasně zrušit, ale se ztrátou

Datum článku: 15. 11. 2017

Jedinec, který se před časem zavázal k tomu, že si bude spořit na stáří formou penzijního připojištění se…

Více informací
Podnikání na vedlejší činnost v roce 2018 podraží. Zkušební doba má také pravidla

Podnikání na vedlejší činnost v roce 2018 podraží. Zkušební doba má také pravidla

Datum článku: 14. 11. 2017

Podnikání na vedlejší činnost v roce 2018 podraží. Zkušební doba má také pravidla Do nutných povinností…

Více informací
Peníze do podnikání může poskytnout kontokorent nebo podnikatelský úvěr

Peníze do podnikání může poskytnout kontokorent nebo podnikatelský úvěr

Datum článku: 14. 11. 2017

I když jde podnikání podle naplánovaných představ, bývá často potřeba řešit otázku nečekaných výdajů…

Více informací