Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa

Zaměstnanec pracující z domova má také práva a potřeby a zákon by je měl garantovat jenže..

Jak to vlastně je s prací z domova? Téma ke kterému se v posledních dnech upírá pozornost zákonodárců, zaměstnavatelů, odborů i zaměstnanců. Co hlídat a na co je potřeba se při nastavování nových pravidel v zákoníku práce hlavně soustředit? Čtěte s námi.

Zaměstnanec pracující z domova má také práva a potřeby a zákon by je měl garantovat.jpg
Datum článku: 03. 05. 2016

Je práce z domova velkým plus nebo systematickým vysáváním zaměstnanců?

Práce z domova má, tak jako další jevy v našem životě mnoho zastánců, a podporovatelů, ale na druhé straně i řadu, odpůrců, kteří poukazují na izolaci i zneužívání loajality zaměstnanců a nerespektu k jejich soukromí. Ministerstvo práce a sociálních věcí, jak již bylo na našich stránkách psáno, chystá velké změny v zákoníku práce, které mají zpřesnit a vymezit systém zaměstnávání lidí z domova, tak aby bylo efektivní pro obě strany, přínosné a jasně koncipované.

Zaměstnavatel má nově hradit zaměstnanci náklady s výkonem zaměstnání spojené. I přes zaměstnání z domova jej systematicky začlenit do chodu firmy a nezapomínat na prevenci i ochranu zdraví před úrazem, dbát na dodržování přestávek v práci a podobně. Zaměstnanec z domova bude muset mít dle nového ustanovení zákona nastaveny podle charakteru činnosti obdobné podmínky, jako kdyby práci konal přímo ve firmě.

Uvedené změny znějí přínosně, ale už se opět zaznamenává kritika. Jak uvedený systém nastavit, aby skutečně fungoval, jak je požadováno a nebyl nesplnitelnou vizí, noční můrou zaměstnavatelů že nesplní a budou popotahováni i zaměstnanců, že přijdou o způsob práce, který jim mnohdy pomáhá řešit svízelnou rodinnou situaci? Jak nastavit ty správné hranice zpřísnění, aby plnily svou funkci a práce z domova měla jasná kritéria a zároveň neztratila své pevné a potřebné místo v systému zaměstnávání, které musí zůstat zachováno? To jsou velmi citlivé i složité otázky, které bude nutno ještě nějakou dobu velmi pečlivě řešit za účasti všech zaainteresovaných stran. Protože jak uvádíme výše pohled na věc i možnosti a přístupy se různí. Velmi záleží i na dosavadních zkušennostech a praxi s domácím zaměstnáváním.Věc je hodně o hledání cesty o aktivním vytváření vzájemných vztahů mezi zaměstnanci i zaměstnavateli a vzájemném respektu, což nebývá nikterak jednoduché a z toho důvodu pak práce z domova  pak může stát velmi oceňovaným přínosem stejně jako zlem, které okrádá o zdraví a soukromí.

I u práce z domova bude záležet na způsobu převedení paragrafů do praxe

U každého nového pravidla záleží na tom, jakým způsobem je uchopeno a aplikováno v konkrétních podmínkách. V řadě míst a profesí vedeně zaměstnávání již funguje, je oboustraně vítáno a zaměstnanci i zaměstnavatelé si dokáží společně nastavit vyhovující podmínky a v tom případě si proklestí cestu i přísnějšími paragrafy. Tam, kde se však nedaří najít společnou řeč, je neregulérně vyzdvihována nadřízenost vůči podřízenosti a vztah je postaven na tom, že zaměstnanec se musí přizpůsobit, protože má práci z domova a volnou pracovní dobu, tak má být i volně k dosažení, tam jsou věci ze samé podstaty špatně a špatnost bude těžké odstranit i novou úpravou zákona.

Velmi důležité u zaměstnávání z domova stejně jako u běžného zaměstnání je vyjasnit si vzájemně chápání pojmů a představ se zaměstnáním souvisejících a společná tvorba koncepce fungování to je potřeba udělat velmi precizně hned na samém počátku pracovního vztahu. Tuto kostru pokud se povede je pak nutno položit na určující zákony a pravidla a vše postupně dovystužit a zpevnit vzájemným respektem. Samozřejmě i pak je vždy potřeba věci občas kontrolovat, poopravit, pohlídat si, aby pracovní doba a soukromí nepřerůstalo do sebe a vztah podřízenosti a nadřízenosti zůstával vyvážen. Pokud budeme postupovat uvedeným způsobem, věci fungovat budou. Ale pozor nic není snadné i práce z domova bude mít vždy své klady a zápory, jako každá jiná a je nutno s nimi počítat.

 

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Zaměstnavatel může požadovat výpis z trestního rejstříku, ale v souladu s právem

Zaměstnavatel může požadovat výpis z trestního rejstříku, ale v souladu s právem

Datum článku: 16. 11. 2017

Požadovat po zaměstnanci výpis z rejstříku trestů je možné, ale vždy při tom musí být postupováno jednoznačně…

Více informací
Podnikání na vedlejší činnost v roce 2018 podraží. Zkušební doba má také pravidla

Podnikání na vedlejší činnost v roce 2018 podraží. Zkušební doba má také pravidla

Datum článku: 14. 11. 2017

Podnikání na vedlejší činnost v roce 2018 podraží. Zkušební doba má také pravidla Do nutných povinností…

Více informací
I schopnost splácet je možné si pojistit, ale s rozvahou

I schopnost splácet je možné si pojistit, ale s rozvahou

Datum článku: 13. 11. 2017

Pojistit se dnes jedinec může proti nejrůznějším rizikům. Mezi uvedené možnosti patří i riziko neschopnosti…

Více informací
Semináře k nařízení GDPR

Semináře k nařízení GDPR

Datum článku: 10. 11. 2017

Problematika ochrany osobních údajů a jejího dodržování je velmi důležitým, specifickým a citlivým tématem,…

Více informací