Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa

Zaměstnávat zdravotně postižené nebo odvést náhradní plnění je zákonná povinnost

Každá firma, která zaměstnává více než 25 zaměstnanců musí splnit svoji zákonnou povinnost a zaměstnat 4% lidí se zdravotním postižením. Jestliže zaměstnavatel nemůže zdravotně postižené zaměstnat přímo, musí uskutečnit náhradní plnění, což provede odběrem výrobků nebo služeb od institucí, které zaměstnávají uvedené osoby. Případně je zde ještě třetí varianta odvod příslušné finanční částky do státního rozpočtu.

Zaměstnávat zdravotně postižené nebo odvést náhradní plnění je zákonná povinnost.jpg
Datum článku: 09. 02. 2015

Možnosti se mohou kombinovat, ale povinnost musí být splněna
Zaměstnavatel si ke splnění povinnosti může vybrat pouze jednu z uvedených možností, nebo může kombinnovat všechny uvedené varianty, ale povinnosti dostát musí a plnění musí také včas nahlásit jinak hrozí sankce. Jestliže povinnost plněna vůbec není může být zaměstnavateli vyměřena pokuta až 1 000 000 Kč. Pokud povinnost plněna je, ale nedojde k včasnému oznámení hrozí sankce ve výši 100 000 Kč, dochází totiž k porušování zákona o zaměstnanosti. Zákon o zaměstnanosti v § 81 odstavci 2., uvádí že zaměstnavatel povinnost plní když:

  • zaměstnává příslušný počet zdravotně postižených v pracovním poměru,
  • odebírá výrobky a služby od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50% zaměstnanců se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek uvedeným zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků a služeb od osob zdravotně postižených, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám,
  • odvádí příslušnou částku do státního rozpočtu nebo kombinuje všechny uvedené možnosti.

Uvedená povinnost se nevztahuje na

  • útvary vojáků z povolání,
  • policejní složky a výjezdové skupiny záchranné služby,
  • inspektoráty báňských úřadů.

Koho zaměstnávat, aby povinnost byla naplněna

Osobami se zdravotním postižením jsou podle zákona fyzické osoby, které jsou orgánem sociálního zabezpečení uznány invalidními:
ve třetím stupni – osoby s těžším postižením,
ve druhém nebo prvním stupni postižení,
od prvního ledna 2015 i osoby zdravotně znevýhodněné,
Mezi osoby zdravotně postižené se řadí i ty osoby které byly posouzeny že již nejsou invalidní, protože po dobu 12 měsíců od tohoto posouzení, jim ještě zůstává statut zdravotně postiženého.

Fakt že je člověk osobou se zdravotním postižením, musí být pro výše uvedené účely doložen příslušným potvrzením z České správy sociálního zabezpečení.

Kolik lidí zaměstnat aby povinnost byla splněna

Zde je důležitý průměrný přepočtený počet zaměstnanců. Vše se odvíjí od počtu odpracovaných hodin v závislosti na fondu pracovní doby. Započítávají se všechny odpracované hodiny, přesčasy, překážky v práci na straně zaměstnavatele, ale i překážky v práci na straně zaměstnance, za které ze zákona náleží zaměstnanci náhrada mzdy například nemocenská či ošetřovné.
Nepatří sem mateřská nebo rodičovská dovolená ani pracovní neschopnost za kterou Česká správa sociálního zabezpečení neposkytovala náhradu mzdy.
Na fond pracovní doby připadá v roce 2014 za předpokladu běžné osmihodinové pracovní doby 2016 hodin. K výpočtu přepočtu povinnosti se použije celkový počet hodin, které byly odpracovány děleno hodinami náležejícími do fondu pracovní doby a toto se vynásobí povinnými čtyřmi procenty a vyjde číslo kolik zaměstnanců je potřeba zaměstnat aby povinnost byla splněna.

Odebírání výrobků a služeb

Způsob výpočtu příslušného počtu zaměstnanců a způsob odebírání výrobků a služeb i poskytování zakázek i plnění odvodů do státního rozpočtu je stanoven v prováděcích předpisech ministerstva práce a sociálních věcí.
Důležité je v uvedeném případě, vyhledat si údaj o tom jaká byla stanovená průměrná mzda za období prvníha až třetího čtvrtletí příslušného roku v národním hospodářství. Což v roce 2014 je částka 25 179 Kč. Cena odebraných výrobků a služeb i poskytnutých zakázek bez DPH se následně vydělí sedmi-násobkem uvedené částky.

Odvod do státního rozpočtu

Výše odvodu do státního rozpočtu je za každou osobu, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat 2,5násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku v němž měl povinnost povinného podílu zaměstnávání zdravotně postižených.

Důležité datum 15.února 2015

Prokázání povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, náhradní plnění a případný odvod do státního rozpočtu musí být provedeno do 15 února následujícího roku. Povinnost se prokazuje a podíl odvádí prostřednictvím Úřadu práce.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Motivujte a odměňujte, ale starosti s benefity nechte jiným

Motivujte a odměňujte, ale starosti s benefity nechte jiným

Datum článku: 17. 08. 2017

Pokud má firma prosperovat a mít schopné a spokojené zaměstnance, přináší to podnikateli nemálo starostí. Jednou…

Více informací
Dešťovka podruhé, pravidla odstupného a trh práce se mění

Dešťovka podruhé, pravidla odstupného a trh práce se mění

Datum článku: 16. 08. 2017

Dešťová voda znovu zacinká penězi. Odstupné je záležitost mající pravidla. I trh práce ovlivňují…

Více informací
Nové povinnosti v zaměstnávání postižených od října 2017

Nové povinnosti v zaměstnávání postižených od října 2017

Datum článku: 16. 08. 2017

Zaměstnavatelé si budou muset od podzimu 2017 zvyknout na plnění nových povinností souvisejících se zaměstnáváním…

Více informací
Švarcsystém pohledem práva

Švarcsystém pohledem práva

Datum článku: 28. 07. 2017

Švarcsystém je fenomén hodně se o něm mluví, hodně se to s ním při zaměstnávání zkouší, cílí na něj…

Více informací