Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa

DPH

DPH

Daň z přidané hodnoty


Daň z přidané hodnoty, nebo někdy také Univerzální daň, jak jej s oblibou označují daňoví poradci, patří mezi hlavní příjmy státní pokladny. Univerzální daní se nazývá proto, že se jí nevyhne nikdo jež platí za dodávku zboží nebo služeb.

DPH patří mezi nepřímé daně, platí jí tedy zákazník, ale státu ji odvádí ten daňový subjekt, který je registrován jako plátce daně. Na rozdíl od spotřební daně, kterou plátce daně odvádí celou, u daně z přidané hodnoty plátce daně odvádí státu pouze rozdíl mezi hodnotou DPH, kterou zaplatil dodavateli svého zboží a hodnotou DPH, za kterou toto zboží dodal například konečnému spotřebiteli. K tomu je ještě nutné podotknout, že daňový subjekt, který v tomto řetězci směny zboží splňuje zákonné podmínky, má nárok na vrácení částky DPH, kterou zaplatil svému dodavateli, pokud je tento registrován jako plátce daně.

Jako plátce daně se podle platných českých zákonů musí zaregistrovat každý, který ve své podnikatelské činnosti překonal hranici obratu 1 milion Kč a to ve dvanácti po sobě jdoucích měsících v řadě. Takovýto subjekt musí podat na příslušný finanční úřad přihlášku k registraci plátce DPH do patnácti dnů po tom datu, v němž byl překročen uvedený mezní limit obratu. Jako plátce je pak veden první den třetího měsíce po tom měsíci, ve kterém došlo k překročení stanoveného obratu. To znamená, že pokud obchodník zjistí, že jeho obrat ke 31.srpnu 2014 za posledních dvanáct měsíců překročil částku 1 milion Kč, musí nejpozději 15.září toho roku požádat na příslušném FÚ o registraci. Jako registrovaný plátce DPH je veden od 1. 11. 2014.

Bez ohledu na výšku obratu se je na FÚ veden každý podnikatel v ČR, jehož nákupy a prodej zboží, nebo poskytování a příjímání služeb se vztahuje k podnikateli nebo společnosti, která je v jiné zemi EU registrována jako plátce DPH.

Celé znění zákona č. 235/2004 Sb. ze dne 1. dubna 2004 lze nalézt na stránce portálu Finanční správy České republiky.

Text Zákona o dani z přidané hodnoty

Přemístění obchodního majetku a jak řešit porušení podmínek

Přemístění obchodního majetku a jak řešit porušení podmínek

Datum článku: 21. 06. 2017

Přemístění obchodního majetku na území jiného státu podléhá zákonu o DPH, který tomuto procesu stanoví přesná…

Více informací
Uplatňování zákona o DPH po novelizaci od 1. 7. 2017

Uplatňování zákona o DPH po novelizaci od 1. 7. 2017

Datum článku: 19. 06. 2017

Změny zákonů nebo jejich částí jsou v naší zemi velmi častým jevem a zvláště podnikatelé musí být v uvedené…

Více informací
Kontrolní hlášení k DPH odhaluje problematické podnikání

Kontrolní hlášení k DPH odhaluje problematické podnikání

Datum článku: 14. 06. 2017

Mnoho podnikatelů vidí v kontrolním hlášení k DPH jen obtěžující administrativu, ale Finanční správa ČR si…

Více informací
Vývoz zboží z EU bude podléhat jiným pravidlům

Vývoz zboží z EU bude podléhat jiným pravidlům

Datum článku: 12. 05. 2017

Kdo se při své činnosti zabývá vývozem zboží mimo EU, měl by zpozornět. Uvedenou oblast čekají v krátké době…

Více informací
Daňové změny pro rodiče i živnostníky už mají podpis prezidenta

Daňové změny pro rodiče i živnostníky už mají podpis prezidenta

Datum článku: 28. 04. 2017

Rodiče nezaopatřených dětí i živnostníci už mají jistotu. Zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a třetí…

Více informací
Vývoj sazeb DPH v EU, evidenční listy a podnikání

Vývoj sazeb DPH v EU, evidenční listy a podnikání

Datum článku: 12. 04. 2017

Jaký dopad má zvyšování nepřímých daní na ekonomiku států EU? Za jakých podmínek s vámi může zaměstnavatel…

Více informací
Uplatňujete daňový bonus? Připravte si potřebné doklady

Uplatňujete daňový bonus? Připravte si potřebné doklady

Datum článku: 28. 03. 2017

Chcete-li letos uplatnit daňový bonus, musíte si připravit více dokumentů, než jste potřebovali v letech minulých.…

Více informací
Na co si dávat pozor při uplatňování slevy na dani

Na co si dávat pozor při uplatňování slevy na dani

Datum článku: 16. 03. 2017

Finanční správa vydala prohlášení o uplatňování o daňovém zvýhodnění na vyživované dítě…

Více informací
Vyplňte si daňové přiznání za rok 2016 sami. Pomůže vám chytrý formulář.

Vyplňte si daňové přiznání za rok 2016 sami. Pomůže vám chytrý formulář.

Datum článku: 13. 03. 2017

Pokud nechcete utrácet za vyplňování daňového přiznání za loňský rok, máme pro vás to pravé řešení. Chytré…

Více informací
Ministerstvo financí vydá příklady k vedení EET

Ministerstvo financí vydá příklady k vedení EET

Datum článku: 10. 03. 2017

Andrej Babiš se na nedávném setkání s předsedou Svazu měst a obcí ČR Františkem Luklem dohodnul o vydání série…

Více informací