Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa

Nemocenské dávky, náhrady mzdy

Nemocenské dávky, náhrady mzdy

Nemocenské dávky, termínově vžité pod názvem nemocenská, jsou dávkou ze systému nemocenského pojištění. Jedná to ochranu občana v případě jeho onemocnění, která má zabránit fatálnímu výpadku jeho finančních příjmů v případě nenadálého onemocnění, zranění, úrazu atd. Pracovník, a je jedno, jestli se jedná o zaměstnance, nebo živnostníka, který si platí příslušné pojištění pro případ nemoci, získá takto zpět část tohoto svého pojištění. Celou částku nedostane z důvodu solidárnosti systému pojištění. Z těchto peněz se totiž vyplácejí i další dávky jako je mateřská, finanční pomoc pro případ těhotenství a mateřství a také ošetřovné.

Je třeba si však uvědomit, že i solidárnost tohoto systému má své meze. Pokud se prokáže, že pojištěný občan si například úraz a z něho plynoucí pracovní neschopnost přivodil úmyslně, pak mu budou nemocenské dávky vypláceny jen v poloviční výši.

Po prvním lednu 1914 platí, že nemocenské dávky jsou vypláceny od patnáctého dne, kdy je pojištěnec zařazen do stavu nemocných.

První tři dny jsou bez nároku na nahrazení mzdy. Dalších 14 dní by měl proplácet zaměstnavatel, ale v reálu většinou proplácí jen sedm pracovních dní.

Nemocenská se počítá jako šedesátiprocentní výměr z redukce výměry denního základu. Tento základ je průměrem příjmu pojištěnce za posledních dvanáct měsíců.

Zákon stanovuje, že pojištěnec by od své pojišťovny měl dostat své peníze nejpozději měsíc od odevzdání příslušných dokladů.

Kontroly na nemocenské, invalidita a práce a jak dlouhé prsty má daňová kontrola

Kontroly na nemocenské, invalidita a práce a jak dlouhé prsty má daňová kontrola

Datum článku: 23. 06. 2017

Při nemocenské se musí dodržovat pravidla a počítat s kontrolami, které mohou provádět jen zákonem stanovené…

Více informací
Vyšší nemocenská pro dlouhodobě práce neschopné a méně administrativy pro živnostníky

Vyšší nemocenská pro dlouhodobě práce neschopné a méně administrativy pro živnostníky

Datum článku: 19. 05. 2017

Už od příštího roku by měly nastat zásadní změny na poli sociálního zabezpečení. Volněji by se mělo dýchat…

Více informací
Zkušební doba - na co máte nárok a čemu se vyhnout

Zkušební doba - na co máte nárok a čemu se vyhnout

Datum článku: 03. 04. 2017

Každý zaměstnanec podepisuje při nástupu do nového zaměstnání smlouvu, jejíž součástí je většinou…

Více informací
Dlouhodobě nemocní zaměstnanci si možná finančně polepší

Dlouhodobě nemocní zaměstnanci si možná finančně polepší

Datum článku: 21. 11. 2016

Zvládnout dlouhodobé onemocnění je velmi náročné, bývá to velké vypětí nejen fyzické a psychické, ale…

Více informací
Zdravotní volno má  pořád větší šanci než proplácená nemocenská nebo delší dovolená

Zdravotní volno má pořád větší šanci než proplácená nemocenská nebo delší dovolená

Datum článku: 17. 10. 2016

I tuzemští pracovníci si za svoji práci zaslouží pracovní podmínky srovnatelné s okolními státy EU. Jak to ale…

Více informací
Nemocenskou může pobírat i pracující důchodce, ale jen za určitých podmínek

Nemocenskou může pobírat i pracující důchodce, ale jen za určitých podmínek

Datum článku: 21. 09. 2016

I pracujícího důchodce, který dbá na své zdraví, může náhle postihnout třeba obyčejná chřipka či jiné virové…

Více informací
Náhrada za ztrátu výdělku a dorovnání mzdy při pracovním úrazu

Náhrada za ztrátu výdělku a dorovnání mzdy při pracovním úrazu

Datum článku: 20. 09. 2016

K těžkému pracovnímu úrazu může dojít velmi snadno. Jedinec se náhle ocitá na nemocenské a následky výpadku…

Více informací
Sick days jsou lepším řešením, než proplácení prvních tří dnů nemoci

Sick days jsou lepším řešením, než proplácení prvních tří dnů nemoci

Datum článku: 12. 09. 2016

Poskytovat zaměstnancům ze zákona sick days nebo raději opět proplácet nemocenskou v prvních třech dnech nemoci? Co je…

Více informací
Náhrada mzdy v neschopnosti nebo ošetřovné zaměstnanci s nemocným potomkem?

Náhrada mzdy v neschopnosti nebo ošetřovné zaměstnanci s nemocným potomkem?

Datum článku: 15. 07. 2016

Jak se správně a právně chovat a postupovat při řešení záležitostí zaměstnanců pečujících o nemocné děti?…

Více informací
Než zrušení karenčních lhůt je lepší poskytovat volno pro nemoc

Než zrušení karenčních lhůt je lepší poskytovat volno pro nemoc

Datum článku: 18. 03. 2016

O zrušení takzvaných karenčních lhůt pro nemocné zaměstnance a znovu proplácení i prvních tří dnů nemoci se…

Více informací