Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa

OSVČ

OSVČ

Tato zkratka označuje osobu, která samostatně podniká za účelem vlastního zisku, nebo má příjmy z jiných odvětví výdělečné činnosti, podle které se dotyčná osoba dá označit jako podnikatel, nebo živnostník.  Termín OSVČ je běžně používán v zákonných normách týkajících se daní a zdravotního i sociálního pojištění.

Osoba samostatně výdělečně činná musí mít podle § 2 odstavce 2 obchodního zákoníku minimálně věk 18 let a čistý trestní rejstřík. Může být zaregistrován na živnostenském úřadě jako živnostník podnikající na základě vydaného živnostenského listu, nebo může ve zvláštních případech podnikat i jako OSVČ bez vydaného živnostenského oprávnění.

Živnosti se dělí na živnosti vázané a volné. Vázané jsou ještě doplněny o řemeslné živnosti a živnosti koncesované.

Na volné živnosti se nevztahují žádné požadavky na odborné znalosti, vzdělání a profesní zkušenosti. Pokud se tedy například na obchodní, nebo výrobní činnost nevztahují podmínky, které jsou v seznamu vázaných živností, spadá taková živnost pod živnost volnou.

Ne pro každou samostatnou výdělečnou činnost je nutné mít bezpodmínečně živnostenský list.  Takovou činností se živí  například  spisovatelé, umělci a herci. Tato výdělečná činnost spadá pod tzv. nezávislá povolání.

Daňoví poradci, soudní znalci, tlumočníci atd. provádí výdělečnou činnost podle zvláštních ustanovení a ani oni nemusí mít pro svou práci vyřízený živnostenský list.

Do seznamu živností, na jejichž vykonávání není potřeba živnostenský list, je třeba zahrnout i podnikání v zemědělství, které může být provozováno i jen po zaregistrování na místně příslušném obecním úřadě.

Získat živnostenský list na řemeslnou činnost je již náročnější, protože je třeba prokázat odborné vzdělání v příslušném řemesle, nebo aspoň dostatečně dlouhou praxi v tomto odborném odvětví.

Pojištění i e-business, to chce disciplínu a stále nový přísun informací

Pojištění i e-business, to chce disciplínu a stále nový přísun informací

Datum článku: 13. 06. 2017

Prioritním úkolem každého pojištění je podpora jedince v nepříznivých situacích života. Aby pojištění mohlo…

Více informací
Sociální pojištění pro rodiče s více dětmi bude nižší

Sociální pojištění pro rodiče s více dětmi bude nižší

Datum článku: 10. 04. 2017

Vláda minulý týden schválila slevu na sociální pojištění pro rodiny se dvěma a více dětmi. Pokud projde senátem,…

Více informací
Podnikání vs. záznam v rejstříku trestů

Podnikání vs. záznam v rejstříku trestů

Datum článku: 06. 04. 2017

Pro provozování živnosti musí každý občas splňovat určité podmínky, mimo jiné musí být také bezúhonný. Co…

Více informací
Podání přehledu pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu

Podání přehledu pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu

Datum článku: 23. 03. 2017

Pomalu, ale jistě se blíží termín pro podání daňového přiznání za rok 2016. Mnozí plátci daně si ale nevědí…

Více informací
Minimální zálohy na zdravotní pojištění stoupnou i v roce 2017

Minimální zálohy na zdravotní pojištění stoupnou i v roce 2017

Datum článku: 23. 11. 2016

Zdravotní pojištění musí mít pravidelně hrazeno každý žijící jedinec v této zemi. Na účty zdravotních…

Více informací
Živnostníci se možná budou moci beztrestně zpozdit s platbami

Živnostníci se možná budou moci beztrestně zpozdit s platbami

Datum článku: 20. 09. 2016

Zítra se ve vládě bude projednávat několik klíčových témat. Bude se řešit nejen státní rozpočet a zvyšování…

Více informací
Přehledy o příjmech a výdajích je nutné podat i v roce 2016

Přehledy o příjmech a výdajích je nutné podat i v roce 2016

Datum článku: 08. 04. 2016

Všechny OSVČ které v roce 2015 nějakým způsobem podnikaly musí v roce následujícím tedy letošním, doložit…

Více informací
S ukončeným důchodovým pilířem by se OSVČ měly vyrovnat v pojistném přiznání

S ukončeným důchodovým pilířem by se OSVČ měly vyrovnat v pojistném přiznání

Datum článku: 15. 03. 2016

Spoření ve druhém důchodovém pilíři již sice odzvonil umíráček, ale ještě letos se budou muset OSVČ…

Více informací
OSVČ s nízkým hrubým ziskem mohou daně udělat pěkný uragán v podnikání

OSVČ s nízkým hrubým ziskem mohou daně udělat pěkný uragán v podnikání

Datum článku: 29. 02. 2016

Nepříjemný čas plnění daňových povinností je zde a osobám samostatně výdělečně činným se rozhodně nevyhne.…

Více informací
Daňové přiznání za rok 2015 Čeho si všimnout a na co nezapomenout

Daňové přiznání za rok 2015 Čeho si všimnout a na co nezapomenout

Datum článku: 24. 02. 2016

Možná se již nyní chystáte vyplňovat přiznání k dani z příjmů za minulý rok. Čemu je třeba věnovat…

Více informací