Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa

Pojištění

Pojištění

Pojišťovnictví a pojištění je svébytné odvětví ekonomiky, spadající do terciárního sektoru služeb. Existence a fungování pojištění jako takové se snaží snížit účinky nenadále vzniklé situace, která má svým negativným působením nepříznivý vliv na pojistníka a bez podpory pojištění by svými účinky a dopady měla na něj velmi nepříznivý až zničující vliv. Pojistit lze člověka, zvíře, firmu, osobní nebo veřejný majetek, zdraví, věc osobního zájmu a další  jevy nebo skutečnosti, které vyvolávají svým působení, nebo existencí obavy z jejich vzniku a následných důsledků. Pojištění existuje pro případ úrazu, požáru, povodní, nebo jiné živelní katastrofy.

O pojištění a pojišťování se starají pojišťovny. Jedná se o komerční instituce, které sice podnikají za účelem dosažení zisku, ale jejich činnost dozoruje buď sám stát prostřednictvím ministerstva, nebo tuto činnost přebírá některá jiná státní instituce. V České republice je činnost pojišťoven pod kontrolou České národní banky.

V praxi celý process pojištění funguje tak, že na základě smlouvy mezi pojistitelem (pojišťovnou) a pojistníkem je pojištěnci pojišťovnou poskytnuta ochrana před určitou možnou škodní událostí.  Pojistník se za to pojišťovně zavazuje hradit pravidelné platby, tzv. pojistné. Pojistník pojištěnec mohou být právnická nebo fyzická osoba a může se jednat, ale také nemusí, o stejný právní subjekt.

Pojišťovna peníze získané od svých klientů shromažďuje po odečtení svých nákladů do společného fondu. Zde uložené peníze jsou určené pro krytí pojistných událostí.

Historie pojišťovnictví sahá hluboko do starověku. Již staří Řekové měli peněžní mechanismus, který snižoval finanční ztráty, které vznikaly při zničení obchodních lodí I s nákladem.  První neúspěšné pokusy o vznik pojistného systému v Zemích koruny české je zaznamenán až koncem 17. století, skutečně funkční pojišťovny však u nás zahájily svou činnost až v první polovině 19. století.

Peníze navíc se hodí na dovolené i v důchodu, ale informace je někdy lépe zapomenout

Peníze navíc se hodí na dovolené i v důchodu, ale informace je někdy lépe zapomenout

Datum článku: 26. 07. 2017

Životní harmonie se nehledá snadno, protože každý krok a každá situace si může vyžadovat úplně odlišný…

Více informací
Pojistné na sociální pojištění se daří vybírat lépe než v letech minulých

Pojistné na sociální pojištění se daří vybírat lépe než v letech minulých

Datum článku: 18. 07. 2017

Podle informací České správy sociálního zabezpečení se na pojistném na sociální pojištění daří vybírat…

Více informací
Evidenční list k důchodu, limity v pojištění a nařízení úřadů je třeba sledovat

Evidenční list k důchodu, limity v pojištění a nařízení úřadů je třeba sledovat

Datum článku: 13. 07. 2017

Dnešní rychlá doba si vyžaduje mít pořád oči a uši na stopkách a stále si hlídat všechny novinky, i ty, které…

Více informací
Pojištění i e-business, to chce disciplínu a stále nový přísun informací

Pojištění i e-business, to chce disciplínu a stále nový přísun informací

Datum článku: 13. 06. 2017

Prioritním úkolem každého pojištění je podpora jedince v nepříznivých situacích života. Aby pojištění mohlo…

Více informací
Vyšší platy a důchody a jak se pojistit na dovolenou i proti terorismu

Vyšší platy a důchody a jak se pojistit na dovolenou i proti terorismu

Datum článku: 06. 06. 2017

Výše platů či důchodů dokáže vyvolat nejednu žhavou debatu i ostřejšího charakteru, ale diskutovat nestačí.…

Více informací
Pojištění právní ochrany se hodí nejen v podnikání

Pojištění právní ochrany se hodí nejen v podnikání

Datum článku: 23. 05. 2017

Podnikání i zcela běžný život nás zavádí do situací, kdy je potřeba řešit nejrůznější problematické situace…

Více informací
Dluhy zaměstnanců, pojištění domácnosti i ztrátu telefonu je třeba aktivně řešit

Dluhy zaměstnanců, pojištění domácnosti i ztrátu telefonu je třeba aktivně řešit

Datum článku: 22. 05. 2017

Jsou životní situace, před kterými by se člověk nejraději schoval nebo někam propadl, aby je nemusel řešit. Dluhy,…

Více informací
Všeobecná zdravotní pojišťovna se brzy začne zajímat i o auta

Všeobecná zdravotní pojišťovna se brzy začne zajímat i o auta

Datum článku: 20. 04. 2017

Klíčovým zájmem Všeobecné zdravotní pojišťovny je dnes především lidské zdraví. Již brzy se ale okruh zájmů…

Více informací
Přehled sezónního havarijního pojištění

Přehled sezónního havarijního pojištění

Datum článku: 04. 04. 2017

Pomalu, ale jistě nastává čas dovolených a k tomu se nevyhnutelně váže cestování. Ať už se na cesty vydáte…

Více informací
Kdy se vyplatí volat policii k dopravní nehodě

Kdy se vyplatí volat policii k dopravní nehodě

Datum článku: 31. 03. 2017

Malé dopravní nehodě se nevyhne téměř žádný řidič. Pokud jde jen o „ťuklý“ nebo odřený nárazník, není…

Více informací