Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa

Sociální pojištění

Sociální pojištění

Z peněz získaným odvody na sociální pojištění se hradí nemocenské dávky, důchody, a příspěvky do státního fondu podpory zaměstnanosti.

Příjmy ze sociálního pojištění jsou určeny:

  • k výplatám všech typů důchodů. To znamená důchodů starobních, plných i částečně invalidních, vdovských, vdoveckých a sirotčích
  • k výplatám podpor určených nezaměstnaným osobám a s nimi souvisejících dalších plateb například na úhradu rekvalifikačních kurzů
  • k výplatě dávek nemocenských, dávek při ošetřování člena rodiny (ošetřovné), příspěvky pro dobu těhotenství a mateřství atd.

Povinnost platit si sociální pojištění je povinností každého zaměstnance. Ze mzdových odvodů je jim ale hrazeno pouze důchodové pojištění, ostatní výše uvedené složky jim platí zaměstnavatel. Osoba samostatně výdělečné činná (OSVČ) si nemusí povinně hradit pouze složku určenou pro vyrovnání finanční ztráty v případě nemoci nebo úrazu.

V roce 2014 je minimální měsíční platba pro OSVČ stanovena na 1 894 Kč.

Výpočet pojistného na platbu sociálního pojištění je odvozen od tzv. vyměřovacího základu. Vyměřovací základ je definován jako souhrn příjmů, které podléhají dani z příjmů fyzických osob a nespadají do souboru výjimek z příjmů, které jsou od této daně osvobozeny.  Mezi tyto výjimky, které se nezahrnují do vyměřovacího základu, spadá například odstupné a odchodné, odměny dle zákona o vynálezech, příjmy ze starobního a invalidního důchodu třetího stupně a některé další příjmy.

Jak již bylo uvedeno, minimální platba na sociální pojištění v roce 2014 je stanovena ve výši 1 824 Kč. Horní hranice sazby je omezena maximálním vyměřovacím základem. Ten se od roku 2012 neměnil a má v současné době hodnotu 48 průměrných platů. Pro rok 2014 má tedy maximální vyměřovací základ hodnotu 1 245 216 Kč.

Zaměstnanci, kteří u jednoho zaměstnavatele překročili během kalendářního roku maximální vyměřovací základ, a to i u více pracovních úvazků pro stejného zaměstnavatele, neplatí pojistné z té částky, která přesáhla maximální vyměřovací základ.

Pojistné zaměstnavatel hradí vždy za každý kalendářní měsíc. Pojistné je nutné splatit ve lhůtě od prvního do dvacátého dne dalšího měsíce, který následuje v kalendáři. Platba směřuje na příslušné účty správy sociálního pojištění působící v okrese, ve kterém je podnikatel registrován.

Další informace o sociálním pojištění na serveru MPSV

Sociální pojištění podnikatelů se v roce 2018 opět zvýší

Sociální pojištění podnikatelů se v roce 2018 opět zvýší

Datum článku: 10. 11. 2017

Rok 2017 se nachýlil ke svému závěru a podnikatelé se již zvolna připravují na rok 2018. V uvedeném roce bude…

Více informací
Zaměstnání v zahraničí je třeba hlásit zdravotní pojišťovně i ČSSZ

Zaměstnání v zahraničí je třeba hlásit zdravotní pojišťovně i ČSSZ

Datum článku: 30. 10. 2017

Každý zaměstnanec musí dbát na to, aby měl vždy náležitě vyjasněny vztahy a vyřízeny povinnosti vůči…

Více informací
Pojistné na sociální pojištění se daří vybírat lépe než v letech minulých

Pojistné na sociální pojištění se daří vybírat lépe než v letech minulých

Datum článku: 18. 07. 2017

Podle informací České správy sociálního zabezpečení se na pojistném na sociální pojištění daří vybírat…

Více informací
Doplatky pojistného uhraďte do osmi dnů a upravte zálohy

Doplatky pojistného uhraďte do osmi dnů a upravte zálohy

Datum článku: 03. 05. 2017

Podání Přehledů mají podnikatelé bez daňového poradce již podány a zbývá už jen podle jejich výsledků doplatit…

Více informací
Zálohy na daň, pojištění i důchodové záležitosti je dobré si hlídat

Zálohy na daň, pojištění i důchodové záležitosti je dobré si hlídat

Datum článku: 24. 04. 2017

Platbu daně, zdravotního a sociálního pojištění, úvěrů hypoték a podobné záležitosti je třeba si pečlivě…

Více informací
Sociální pojištění pro rodiče s více dětmi bude nižší

Sociální pojištění pro rodiče s více dětmi bude nižší

Datum článku: 10. 04. 2017

Vláda minulý týden schválila slevu na sociální pojištění pro rodiny se dvěma a více dětmi. Pokud projde senátem,…

Více informací
Minimální zálohy na sociální pojištění jsou v roce 2017 opět vyšší

Minimální zálohy na sociální pojištění jsou v roce 2017 opět vyšší

Datum článku: 11. 01. 2017

Jednou z prvních věcí, kterou zodpovědný podnikatel na počátku nového roku udělá, bývá to, že kontroluje své…

Více informací
Sociální pojištění zvedne v roce 2017 svůj limit, do kterého nemusíte platit

Sociální pojištění zvedne v roce 2017 svůj limit, do kterého nemusíte platit

Datum článku: 20. 10. 2016

Placení sociálního pojištění podléhá jiným pravidlům než zdravotní pojištění a častěji zde nastávají…

Více informací
Děti jsou u nás velcí daňoví pomocníci vysoké pojistné odvody ale úsměv kalí

Děti jsou u nás velcí daňoví pomocníci vysoké pojistné odvody ale úsměv kalí

Datum článku: 22. 08. 2016

I když to tak u nás možná někdy nevypadá, děti a rodina jsou zde veličinou, na kterou se v daňových…

Více informací
Školní zvonec zazvonil naposled a co zdravotní a sociální pojištění

Školní zvonec zazvonil naposled a co zdravotní a sociální pojištění

Datum článku: 07. 07. 2016

Prázdniny se pomalu rozjíždějí, student hodil starosti za hlavu a užívá si. Kdo se přece jen po prázdninách…

Více informací