Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa

Zaměstnání

Termínem zaměstnání je myšlena určitá fyzická, nebo duševní aktivita zaměstnance, kterou vykonává obvykle pravidelně na určité odborné úrovni a za kterou dostává plat jako odměnu za práci vykonanou v tomto zaměstnání.

K výkonu zaměstnání je obvykle potřeba, aby zaměstnanec disponoval určitými schopnostmi, znalostmi a dovednostmi. Ty jsou mu buď vrozené, nebo jsou získané odborným vzděláním a následnou praxí v oboru.

V současné době jsou však lidé často nuceni pod vlivem nejrůznějších okolností měnit svá zaměstnání a vzdělávat se kvůli nim po celý život. Mnohdy se musí rekvalifikovat, nebo pracovat i v méně kvalifikovaných oborech, než jsou zvyklí, často i pracovat v povoláních, která zcela neodpovídají výši jejich vzdělání. Tento jev není nijak nový, jak se lidé často domnívají. I dříve spousta lidí nemohla získat vzdělání, nebo vhodnou práci z důvodu vzdáleného bydliště, kvůli svému původu, náboženskému vyznání apod.

Pro snadnější orientaci na trhu práce byla vytvořena databáze Národní soustavy povolání, (NSP) která slouží k oborové a kvalifikační orientaci zaměstnavatelům, personalistům a úředníkům na úřadech práce. Databáze je veřejná a je doplňovaná podle toho, jak se vyvíjí pracovní trh a jaké nové požadavky jsou kladené na tradiční pracovní místa. V Národní soustavě povolání jsou u jednotlivých oborů definovány například pracovní činnosti, podmínky práce, požadavky na zdravotní stav zaměstnance, požadavky na odbornou přípravu, mzdové ocenění atd.

Národní soustava povolání se úzce doplňuje s Národní soustavou kvalifikací (NSK). Obě spadají do souboru rozsáhlých evropských databází určených pro všechny občany bez rozdílu.

Národní soustava kvalifikací používá NSK jako hlavní informační zdroj pro svůj seznam profesních kvalifikací uznávaných a platných na celém území České republiky.

Národní soustava povolání

Národní soustava kvalifikací
 

Vzdělání je v zaměstnání velkou devizou

Vzdělání je v zaměstnání velkou devizou

Datum článku: 27. 06. 2017

Vzdělání je velmi klíčové pro budoucí zaměstnání i pro nalezení svého já a pevné ukotvení…

Více informací
Pravidla a paragrafy platí v pojišťovně, v zaměstnání i u hypoték

Pravidla a paragrafy platí v pojišťovně, v zaměstnání i u hypoték

Datum článku: 29. 05. 2017

Jaký je správný postup pojišťoven při vypořádání autonehod? Zákony je nutno ctít v zaměstnání…

Více informací
Neomezená dovolená už nemusí být jen sen v Česku neskutečný

Neomezená dovolená už nemusí být jen sen v Česku neskutečný

Datum článku: 11. 05. 2017

Jedna z brněnských firem se odhodlala zkusit v našich podmínkách dosud nevídaný experiment a poskytnout svým…

Více informací
Co dělat, když vám nepřijde výplata

Co dělat, když vám nepřijde výplata

Datum článku: 20. 04. 2017

Od 1. května dojde opět k navýšení náhradní výplaty, kterou vám stát uhradí v případě, že je vás…

Více informací
Za jakých podmínek můžete dostat výpověď za nadbytečnost?

Za jakých podmínek můžete dostat výpověď za nadbytečnost?

Datum článku: 18. 04. 2017

Výpověď pro nadbytečnost je věc mnohdy nečekaná a bezesporu nepříjemná. I v tomto případě však musí…

Více informací
Vývoj sazeb DPH v EU, evidenční listy a podnikání

Vývoj sazeb DPH v EU, evidenční listy a podnikání

Datum článku: 12. 04. 2017

Jaký dopad má zvyšování nepřímých daní na ekonomiku států EU? Za jakých podmínek s vámi může zaměstnavatel…

Více informací
Co po vás smí a nesmí zaměstnavatel žádat před pohovorem

Co po vás smí a nesmí zaměstnavatel žádat před pohovorem

Datum článku: 11. 04. 2017

V zákoníku práce je stanoveno, že výběr vhodného zaměstnance z hlediska nezbytných požadavků je v kompetenci…

Více informací
Práce při rodičovské dovolené

Práce při rodičovské dovolené

Datum článku: 07. 04. 2017

Zajímá vás, jestli si můžete přivydělat na mateřské dovolené a do kolika korun měsíčně? Nebo jestli se…

Více informací
Podnikání vs. záznam v rejstříku trestů

Podnikání vs. záznam v rejstříku trestů

Datum článku: 06. 04. 2017

Pro provozování živnosti musí každý občas splňovat určité podmínky, mimo jiné musí být také bezúhonný. Co…

Více informací
Zkušební doba - na co máte nárok a čemu se vyhnout

Zkušební doba - na co máte nárok a čemu se vyhnout

Datum článku: 03. 04. 2017

Každý zaměstnanec podepisuje při nástupu do nového zaměstnání smlouvu, jejíž součástí je většinou…

Více informací