Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa

Zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění

Úhrada zdravotního pojištění je povinná pro všechny osoby, které vykonávají nějakou činnost, z které jim plyne zisk ať už ve formě výdělku z pracovního poměru, nebo ve formě zisku ze soukromého podnikání. Podmínkou je, aby daná osoba měla v České republice zaregistrovaný trvalý pobyt.  Z toho vyplývá, že platba zdravotního pojištění se vztahuje i na cizince, pokud zde mají trvalý pobyt a pracují, nebo podnikají ve společnosti, která má své sídlo v České republice. Povinnost platit zdravotní pojištění se nevztahuje na děti pod 18 let, osoby ve starobním důchodu a na nezaměstnané, kteří jsou registrováni a úřadech práce. Povinnost platit zdravotní pojištění u těchto osob na sebe přebírá stát.

Ze zdravotního pojištění jsou placeny základní zdravotní zásahy, léčivo a materiál používaný v běžné lékařské péči. Jen některé léky a lékařské úkony jsou zcela zdarma, zbytek podléhá různým doplatkům ze strany pacienta.

Na druhé straně je nutno říct, že ze zdravotního pojištění nejsou hrazeny nemocenské dávky a také léčení prováděné mimo Českou republiku. Výjimku tvoří léčebné zásahy, které podléhají mezinárodním smlouvám, nebo pokud dané lékařské zákroky nemohou být provedeny v českých zdravotnických zařízeních. V takovém případě je samozřejmě nutné, aby s platbou za poskytnutou léčebnou péči souhlasila některá zdravotní pojišťovna.

Pojistné zdravotního pojištění je stanoveno na 13,5% vyměřovacího základu.  Vyměřovací základ zaměstnance je jeho hrubý plat.  Ze zmíněných 13,5 procenta platí zaměstnanec 4,5%, zaměstnavatel pak zbývajících 9 procent.

Minimálním vyměřovacím základem v roce 2014 pro výpočet pojistného je v případě osoby samostatně výdělečně činné částka 1 752 Kč měsíčně.  Pro osoby bez zdanitelných příjmů je to částka 1 148 Kč za měsíc.

Platby pojistného se poukazují na účty zdravotních pojišťoven. Těch je v současné době v ČR devět a jedná se o soukromé podnikatelské subjekty. Dohled nad zdravotními pojišťovnami provádí Ministerstvo zdravotnictví ČR. Zdravotní pojišťovny musí tomuto ministerstvu každoročně předkládat výroční zprávu a další dokumenty, které schvaluje vláda a PS ČR.

Pojišťovnu lze během jednoho roku měnit pouze jednou. Tato změna se může provést pouze k datu 1. ledna. Změna zaměstnavatele, nebo jiného plátce pojištění musí být u zdravotní pojišťovny nahlášena do 8 dnů od této změny. Vždy je tedy nutné postupovat tak, aby pojištěnec byl stále nepřetržitě někde pojištěn a byla za něj hrazena příslušná platba.

Texty znění zákonů, upravujících pojistné na všeobecné zdravotní pojištění

Pojištění i e-business, to chce disciplínu a stále nový přísun informací

Pojištění i e-business, to chce disciplínu a stále nový přísun informací

Datum článku: 13. 06. 2017

Prioritním úkolem každého pojištění je podpora jedince v nepříznivých situacích života. Aby pojištění mohlo…

Více informací
Odpracovaná doba do důchodu, zvýšení minimální mzdy a zdravotní pojištění z dohod o provedení práce

Odpracovaná doba do důchodu, zvýšení minimální mzdy a zdravotní pojištění z dohod o provedení práce

Datum článku: 09. 06. 2017

Získávání příjmů a pravidla s uvedenou činností související procházejí neustálým vývojem. Z uvedeného…

Více informací
Registraci na pracovním úřadě rozhodně neházejte za hlavu

Registraci na pracovním úřadě rozhodně neházejte za hlavu

Datum článku: 08. 06. 2017

Pracovní úřad není jen poskytovatelem podpory v nezaměstnanosti či pomocníkem při hledání práce, pomůže…

Více informací
Zdravotní pojištění, ušlechtilá zábava ani iDoklad nejsou zadarmo

Zdravotní pojištění, ušlechtilá zábava ani iDoklad nejsou zadarmo

Datum článku: 07. 06. 2017

Platby a poplatky jsou neoddělitelnou součástí života. Pro peníze musíme sáhnout při úhradě odvodů, plnění…

Více informací
Doplatky pojistného uhraďte do osmi dnů a upravte zálohy

Doplatky pojistného uhraďte do osmi dnů a upravte zálohy

Datum článku: 03. 05. 2017

Podání Přehledů mají podnikatelé bez daňového poradce již podány a zbývá už jen podle jejich výsledků doplatit…

Více informací
Zálohy na daň, pojištění i důchodové záležitosti je dobré si hlídat

Zálohy na daň, pojištění i důchodové záležitosti je dobré si hlídat

Datum článku: 24. 04. 2017

Platbu daně, zdravotního a sociálního pojištění, úvěrů hypoték a podobné záležitosti je třeba si pečlivě…

Více informací
Zdravotní pojišťovny nabízí mnoho výhod. Využíváte je všechny?

Zdravotní pojišťovny nabízí mnoho výhod. Využíváte je všechny?

Datum článku: 22. 03. 2017

Každý občan má právo na změnu zdravotní pojišťovny jednou do roka. Ne vždy je však snadné zjistit, jaké výhody…

Více informací
Minimální zálohy na zdravotní pojištění stoupnou i v roce 2017

Minimální zálohy na zdravotní pojištění stoupnou i v roce 2017

Datum článku: 23. 11. 2016

Zdravotní pojištění musí mít pravidelně hrazeno každý žijící jedinec v této zemi. Na účty zdravotních…

Více informací
Zdravotní pojištění se bude posílat na jiné účty

Zdravotní pojištění se bude posílat na jiné účty

Datum článku: 18. 11. 2016

Zdravotní pojištění musí mít pravidelně uhrazeno každý občan ČR. Plátci zdravotního pojištění musí přesně…

Více informací
Zdravotnímu pojištění se nevyhne ani osoba bez zdanitelných příjmů

Zdravotnímu pojištění se nevyhne ani osoba bez zdanitelných příjmů

Datum článku: 10. 10. 2016

Zdravotní pojištění musí mít pravidelně uhrazeno každý občan s trvalým pobytem na území ČR. Kdo na uvedenou…

Více informací