Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Daňový kalendář pro rok 2014

Daňový kalendář pro rok 2014

LEDEN  2014

čtvrtek 9.1.2014

– spotřební daň – splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 20.1.2014

– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé
   činnosti
– pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření

pátek 24.1.2014

– spotřební daň – splatnost daně za listopad 2013 (pouze spotřební daň z lihu)

pondělí 27.1.2014

– spotřební daň – daňové přiznání za prosinec 2013
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2013 (pokud                    vznikl nárok)
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2013
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec
– souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec
– výpis z evidence 4. čtvrtletí a prosinec

pátek 31.1.2014

– biopaliva – hlášení dle § 19 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb.
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2013
– daň z nemovitých věcí – daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2014
– daň silniční – daňové přiznání a daň za rok 2013

ÚNOR

pondělí 10.2.2014

– spotřební daň – splatnost daně za prosinec 2013 (mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 17.2.2014

– daň z příjmů – podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
   na zdaňovací období 2014 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací ob. 2013
– podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně

čtvrtek 20.2.2014

– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
– pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za leden 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření

pondělí 24.2.2014

– spotřební daň – splatnost daně za prosinec 2013 (pouze spotřební daň z lihu)

úterý 25.2.2014

– spotřební daň – daňové přiznání za leden 2014
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2014                      (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za leden
– souhrnné hlášení za leden
– výpis z evidence za leden
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2014

pátek 28.2.2014

– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2014
– odvod z loterií a jiných – podání přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a zaplacení odvodu podobných her za odvodové období 2013

BŘEZEN

pondělí 3.3.2014

– daň z příjmů – podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2013

středa 12.3.2014

– spotřební daň – splatnost daně za leden 2014 (mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 17.3.2014

– daň z příjmů – čtvrtletní záloha na daň
– podání oznámení platebního zprostředkovatele

čtvrtek 20.3.2014

– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
– elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2013
– pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za únor 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření

úterý 25.3.2014

– spotřební daň – daňové přiznání za únor 2014
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2014 (pokud          vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za únor
– souhrnné hlášení za únor
– výpis z evidence za únor
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2014

čtvrtek 27.3.2014

– spotřební daň – splatnost daně za leden 2014 (pouze spotřební daň z lihu)

pondělí 31.3.2014

– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2014

DUBEN

úterý 1.4.2014

– daň z příjmů – podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2013
– podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2013, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
– pojistné – podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za rok 2013, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání podává      a  zpracovává sám
– podání vyúčtování pojistného na důchodové spoření za pojistné období 2013

středa 9.4.2014

– spotřební daň – splatnost daně za únor 2014 (mimo spotřební daň z lihu)

úterý 15.4.2014

– daň silniční – záloha na daň za 1. čtvrtletí 2014

úterý 22.4.2014

– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
– pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za březen 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření
– odvod z loterií a jiných – podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení podobných her zálohy za 1. čtvrtletí 2014

čtvrtek 24.4.2014

– spotřební daň – splatnost daně za únor 2014 (pouze spotřební daň z lihu)

pátek 25.4.2014

– spotřební daň – daňové přiznání za březen 2014
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2014 (pokud      vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen
– souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen
– výpis z evidence za 1. čtvrtletí a za březen
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2014

středa 30.4.2014

– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2014

KVĚTEN

pondělí 12.5.2014

– spotřební daň – splatnost daně za březen 2014 (mimo spotřební daň z lihu)

úterý 20.5.2014

– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
– pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za duben 2014 a splatnost zálohy na dúchodové spoření

pondělí 26.5.2014

– spotřební daň – splatnost daně za březen 2014 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za duben 2014
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2014 (pokud        vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za duben 2014
– souhrnné hlášení za duben
– výpis z evidence za duben
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2014

ČERVEN

pondělí 2.6.2014

– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2014
– daň z nemovitých věcí – splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
– splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

pondělí 9.6.2014

– spotřební daň – splatnost daně za duben 2014 (mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 16.6.2014

– daň z příjmů – čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

pátek 20.6.2014

– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
– pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za květen 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření

úterý 24.6.2014

– spotřební daň – splatnost daně za duben 2014 (pouze spotřební daň z lihu)

středa 25.6.2014

– spotřební daň – daňové přiznání za květen 2014
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatnich (technických) benzinů za květen 2014 (pokud vznikl              nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za květen
– souhrnné hlášení za květen
– výpis z evidence za květen
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2014

pondělí 30.6.2014

– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2014

ČERVENEC

úterý 1.7.2014

– daň z příjmů – podání přiznání k dani
– podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2013, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
– pojistné – podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za rok 2013, má-li poplatník povinný audit a přiznání podává a        zpracovává daňový poradce

čtvrtek 10.7.2014

– spotřební daň – splatnost daně za květen 2014 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 15.7.2014
– daň silniční – záloha na daň za 2. čtvrtletí 2014

pondělí 21.7.2014

– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
– pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za červen 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření
– odvod z loterií a jiných – podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení podobných her zálohy za 2. čtvrtletí 2014

pátek 25.7.2014

– spotřební daň – splatnost daně za květen 2014 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za červen 2014
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2014 (pokud      vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen
– souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen
– výpis z evidence za 2. čtvrtletí a za červen
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2014

čtvrtek 31.7.2014

– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2014

SRPEN

pondělí 11.8.2014

– spotřební daň – splatnost daně za červen 2014 (mimo spotřební daň z lihu)

středa 20.8.2014

– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
– pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za červenec 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření

pondělí 25.8.2014

– spotřební daň – splatnost daně za červen 2014 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za červenec 2014
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2014              (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za červenec
– souhrnné hlášení za červenec
– výpis z evidence za červenec
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2014

ZÁŘÍ

pondělí 1.9.2014

– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2014
– daň z nemovitých věcí – splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)

úterý 9.9.2014

– spotřební daň – splatnost daně za červenec 2014 (mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 15.9.2014

– daň z příjmů – čtvrtletní záloha na daň

pondělí 22.9.2014

– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
– pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za srpen 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření

středa 24.9.2014

– spotřební daň – splatnost daně za červenec 2014 (pouze spotřební daň z lihu)

čtvrtek 25.9.2014

– spotřební daň – daňové přiznání za srpen 2014
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2014 (pokud        vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za srpen
– souhrnné hlášení za srpen
– výpis z evidence za srpen
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2014

úterý 30.9.2014

– daň z přidané hodnoty – poslední den lhůty pro podání žádosti o vrácení daně z přidané hodnoty z/do jiného členského státu dle § 82 a § 82a              zákona o DPH
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2014

ŘÍJEN

pátek 10.10.2014

– spotřební daň – splatnost daně za srpen 2014 (mimo spotřební daň z lihu)

středa 15.10.2014

– daň silniční – záloha na daň za 3. čtvrtletí 2014

pondělí 20.10.2014

– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
– pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za září 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření
– odvod z loterií a jiných – podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení podobných her zálohy za 3. čtvrtletí 2014

pondělí 27.10.2014

– spotřební daň – splatnost daně za srpen 2014 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za září 2014
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2014 (pokud            vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září
– souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září
– výpis z evidence za 3. čtvrtletí a za září
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2014

pátek 31.10.2014

– daň z přidané hodnoty – poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1.1.    následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2014

LISTOPAD

pondělí 10.11.2014

– spotřební daň – splatnost daně za září 2014 (mimo spotřební daň z lihu)

čtvrtek 20.11.2014

– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
– pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za říjen 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření

úterý 25.11.2014

– spotřební daň – daňové přiznání za říjen 2014
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2014 (pokud          vznikl nárok)
– spotřební daň – splatnost daně za září 2014 (pouze spotřební daň z lihu)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za říjen
– souhrnné hlášení za říjen
– výpis z evidence za říjen
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2014

PROSINEC

pondělí 1.12.2014

– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2014
– daň z nemovitých věcí – splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

středa 10.12.2014

– spotřební daň – splatnost daně za říjen 2014 (mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 15.12.2014

– daň z příjmů – čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
– daň silniční – záloha na daň za říjen a listopad 2014, event. splatnost jedné zálohy na daň (nejméně ve výši 70 % roční daňové povinnosti) – v            případě poplatníka daně, je-li provozovatelem nákladních vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší povolenou            hmotností 12 a více tun, kterému se dle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční snižuje sazba daně o 48 %

pondělí 22.12.2014

– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
– pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za listopad 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření

pondělí 29.12.2014

– spotřební daň – splatnost daně za říjen 2014 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za listopad 2014
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2014 (pokud      vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za listopad
– souhrnné hlášení za listopad
– výpis z evidence za listopad
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2014

středa 31.12.2014

– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2014