Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Akciové společnosti si musí hlídat povinnosti ohledně internetových stránek

Povinnost mít internetové stránky a na nich přinejmenším nutné aktualizované informace ukládá tuzemským akciovkám Zákon o obchodních korporacích již dlouhou dobu a povinnosti se již i zpřísňovaly. Mnoho akciovek však ani dnes uvedené povinnosti stále nemá splněny správně nebo dokonce vůbec, i když za neplnění hrozí pokuta až 100 000 Kč. Pojďme se tedy podívat, co na uvedených stránkách musí ze zákona být a u čeho je nutné hlídat aktualizace.

Akciové společnosti si musí hlídat povinnosti ohledně intern 2.jpg
Datum článku: 18. 03. 2022

Povinnost mít internetové stránky s příslušným obsahem ukládá akciovým společnostem také v roce 2021 zpřísněný zákon o obchodních korporacích. Za neplnění povinnosti může hrozit i zrušení společnosti

Každá akciová společnost má vždy mnoho povinností stanovených zákony a mezi tyto povinnosti patří samozřejmě povinnosti informační. Jednou z těchto informačních povinností je i povinnost mít internetové stránky a na těchto stránkách zveřejňovat veškeré údaje, které je akciová společnost povinna uvádět ve svých obchodních listinách. Jak naznačuje úvod tohoto článku povinnost internetových stránek, není pro akciovky žádnou novinkou, platí již od roku 2014 a v roce 2021 novelizovaný zákon o obchodních korporacích danou povinnost zdůrazňuje znovu. Čas dát si uvedenou záležitost do pořádku měly firmy do června roku 2021, kdy začala být účinná právě novela zákona o obchodních korporacích, ale podle zpráv rejstříkových soudů se u mnoha firem stále při kontrolách zjišťuje, že povinnost ohledně internetových stránek neplní tak, jak jim zákon ukládá. Za chybné či nedostatečné plnění povinnosti přitom společnostem hrozí pokuta až 100 000 Kč. Pokud společnost neplní povinnost vůbec a stránky nemá, může jí hrozit až zrušení.

Co na internetových stránkách akciových společností ze zákona být musí

Na povinných internetových stránkách akciových společnosti musí vždy být jednak identifikační záležitosti:

  • adresa sídla,
  • identifikační číslo společnosti,
  • údaj o zápisu akciové společnosti do obchodního rejstříku včetně oddílu a vložky,
  • podle § 79 ZOK také údaj o existenci koncernu, pokud je společnost součástí koncernového celku.

Dále musí být na stránkách akciových společností pravidelně zveřejňovány:

  • účetní závěrky,
  • pozvánky na valnou hromadu,
  • návrhy a podnávrhy k záležitostem projednávaným na valné hromadě,
  • zpráva o finanční asistenci,
  • rozhodnutí o nuceném přechodu účastnických cenných papírů.

Všechny uvedené údaje musí být vždy aktualizované, platné a zdarma dostupné snadným způsobem po zadání elektronické adresy společnosti. Zákon sice výslovně nezakazuje, aby stránky byly v cizím jazyce například anglicky, ale pro snadnou dostupnost širokému okruhu osob se doporučuje, aby v tuzemsku byla vždy dostupná česká verze.

Společnosti s ručením omezeným zatím povinně internetové stránky mít nemusí, ale pokud je mají, platí pro ně všechna výše uvedená pravidla jako pro akciovky

Společnostem s ručením omezeným zatím zákon povinnost mít internetové stránky nenařizuje, ale pozor pokud uvedená společnost internetové stránky zřízeny má nebo si je zřídí, pak pro ni platí stejná pravidla jako pro akciové společnosti a musí tato pravidla dodržovat.

Taktéž pro společnost s ručením omezeným platí, že pokud internetové stránky má a uvedená pravidla poruší a budou jí povinné údaje na stránkách chybět nebo budou chybné či neaktualizované, hrozí pokuta až 100 000 Kč.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Společná odpovědnost a povinnost zaměstnance i zaměstnavatele při náhradě škody

Společná odpovědnost a povinnost zaměstnance i zaměstnavatele při náhradě škody

Datum článku: 06. 06. 2023

Ke vzniku škody na pracovištích dojde poměrně snadno, a pokud se taková věc stane, je samozřejmě nutné řešit…

Více informací
Telefonické dotazy už Finanční správa vyřizuje z místně příslušných pracovišť FÚ

Telefonické dotazy už Finanční správa vyřizuje z místně příslušných pracovišť FÚ

Datum článku: 01. 06. 2023

Od dnešního dne 1. 6. 2023 mění Finanční správa způsob telefonické komunikace s veřejností. Dotazy veřejnosti bude…

Více informací
Lidem čekajícím na vyřízení důchodu nebude hrozit dluh na zdravotním pojištění

Lidem čekajícím na vyřízení důchodu nebude hrozit dluh na zdravotním pojištění

Datum článku: 30. 05. 2023

Současná doba je v mnoha ohledech vypjatá a nestandardní i z hlediska čekání na vyřízení důchodů. Čekací…

Více informací
Ochranné pracovní prostředky zaměstnanců znamenají pro zaměstnavatele řadu povinností

Ochranné pracovní prostředky zaměstnanců znamenají pro zaměstnavatele řadu povinností

Datum článku: 26. 05. 2023

Každý zaměstnavatel má ze zákona povinnost zajistit zaměstnancům bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Z uvedené…

Více informací