Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

OSVČ

OSVČ

Jako OSVČ se obecně označuje osoba, která ukončila povinnou školní docházku a vykonává samostatnou výdělečnou činnost, která jí přináší vlastní příjem nebo při takové činnosti spolupracuje. Samostatnou výdělečnou činností je například provozování živností, podnikání v zemědělství nebo umělecká činnost provozovaná za účelem dosažení zisku, která uvedený zisk skutečně přináší.

Většinou si člověk žádá o status OSVČ na živnostenském úřadě v okamžiku dosažení 18 let věku, ale Nový občanský zákoník § 33 umožňuje provozovat samostatnou výdělečnou činnost nebo spolupracovat na dané činnosti i osobám mladším 18 let pokud k tomu získají přivolení soudu a souhlas zákonného zástupce.

OSVČ může provozovat živnosti a podnikat na základě živnostenského oprávnění vydaného příslušným živnostenským úřadem nebo zákon dává možnost ve zvláštních případech podnikat i bez živnostenského oprávnění.

Ne na každé podnikání musí být nutně živnostenský list, například podnikání v zemědělství je možné provozovat jen na základě registrace a povolení místně příslušného obecního úřadu.

Také spisovatelé, herci a další umělci vykonávající takzvaná nezávislá povolání nemusí mít k výkonu svého povolání živnostenský list a přesto jsou z hlediska povinnosti odvodu daně z příjmů i zdravotního a sociálního pojištění vnímáni a administrativně zařazeni jako OSVČ.

OSVČ může také podnikat na základě volné ohlašovací živnosti, a nepotřebuje k tomu často žádné speciální odborné znalosti ani profesní zkušennosti. Stačí často splnit všeobecné podmínky trestní bezúhonnosti a dosažení věku 18 let nebo mít právě výše uvedené přivolení soudu a souhlas zákonného zástupce s podnikáním. Ohlašovací živnost  volnou stačí živnostenskému úřadu ohlásit a zaplatit příslušný poplatek. Do ohlašovací živnosti patří však také živnost řemeslná a vázaná, které už si vyžadují odborné znalosti a pro jejich provozování je třeba výuční list, maturita nebo minimálně šestiletá praxe v oboru.

Složitější je pokud OSVČ hodlá provozovat specializovanou živnost koncesovanou. Koncesovanou živnost lze provozovat jen na základě státem vydané koncese čili povolení státu. K provozování je vždy nutný živnostenský list a splnění odborné způsobilosti. Koncesovanou živností je například provozování cestovní kanceláře, provozování dopravních služeb a podobné činnosti s vysokou odpovědností vyžadující specifickou odbornou způsobilost a znalosti.

Změnu výše záloh na sociální pojištění bude od roku 2024 nutné udělat už za leden a nepůjde o změnu jedinou

Změnu výše záloh na sociální pojištění bude od roku 2024 nutné udělat už za leden a nepůjde o změnu jedinou

Datum článku: 01. 12. 2023

OSVČ, které plánují v podnikání pokračovat i v roce 2024, by měli věnovat pozornost několika důležitým změnám…

Více informací
Konsolidační balíček a jeho nejdůležitější změny v roce 2024

Konsolidační balíček a jeho nejdůležitější změny v roce 2024

Datum článku: 14. 11. 2023

Konsolidační balíček úsporných opatření v minulých dnech schválili senátoři a čeká tedy už jen na podpis…

Více informací
Limit pro neplacení sociálního pojištění při vedlejším podnikání v roce 2024 stoupne

Limit pro neplacení sociálního pojištění při vedlejším podnikání v roce 2024 stoupne

Datum článku: 14. 11. 2023

Při podnikání na vedlejší činnost OSVČ zcela legálně nemusí odvádět státu sociální pojištění z tohoto…

Více informací
Spolupráci s OSVČ je třeba jistit správnou smlouvou, aby nešlo o švarcsystém

Spolupráci s OSVČ je třeba jistit správnou smlouvou, aby nešlo o švarcsystém

Datum článku: 13. 11. 2023

Spolupráci s OSVČ si firmy musí stále bedlivě střežit, aby vždy probíhala zákonnou cestou na základě platných…

Více informací
Běžné ošetřovné zatím OSVČ může mít jedině přes vlastní komerční pojištění

Běžné ošetřovné zatím OSVČ může mít jedině přes vlastní komerční pojištění

Datum článku: 09. 11. 2023

OSVČ občas stejně jako zaměstnanci potřebují pečovat o nemocné děti či jiného člena rodiny, který potřebuje…

Více informací
Přeplatek na zdravotním pojištění vzniká jen u OSVČ a jen zřídka

Přeplatek na zdravotním pojištění vzniká jen u OSVČ a jen zřídka

Datum článku: 06. 11. 2023

Přeplatek je vždy velmi příjemnou záležitostí, ale na zdravotním pojištění vzniká jen velmi zřídka a většinou…

Více informací
Daňový bonus na děti důchody nezvyšuje ani nesnižuje

Daňový bonus na děti důchody nezvyšuje ani nesnižuje

Datum článku: 23. 10. 2023

Stát poskytuje daňový bonus na děti pracujícím rodičům s nejnižšími příjmy. Tento bonus je jakousi odměnou…

Více informací
Rok 2024 si opět vyžádá vyšší zálohy na zdravotní i sociální pojištění

Rok 2024 si opět vyžádá vyšší zálohy na zdravotní i sociální pojištění

Datum článku: 20. 09. 2023

Ačkoli do konce roku 2023 ještě zbývá celá čtvrtina, tak neškodí se podívat vpřed a případně se již začít…

Více informací
Povinná registrace OSVČ k dani z příjmů se v roce 2024 zruší

Povinná registrace OSVČ k dani z příjmů se v roce 2024 zruší

Datum článku: 06. 09. 2023

Osobám samostatně výdělečně činným by měla od roku 2024 skončit zákonná povinnost registrovat se k dani…

Více informací
OSVČ v režimu paušální daně se od července snížil příspěvek na bydlení

OSVČ v režimu paušální daně se od července snížil příspěvek na bydlení

Datum článku: 14. 07. 2023

Podnikatelé, kteří používají režim paušální daně a současně jsou také poživateli příspěvku na bydlení, se…

Více informací