Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Cestovní náhrady tuzemsko

Cestovní náhrady tuzemsko

S počátkem roku 2014 došlo ke změnám sazeb za stravné v tuzemsku, změnily se sazby za pohonné hmoty a stanovily se sazby základní úhrady v případě použití soukromého vozidla při služební cestě.

Vyhlášce platné v roce 2013 byla vydáním nového předpisu pro rok 2014 ukončena platnost.

Ačkoliv se sice cestovní náhrady běžně proplácí dle prokázaných nákladů, zákon stanovuje rozsah minimálního až maximálního rozpětí této refundace.  Tyto sazby se však stanovují jinak pro podnikovou, jinak pro státní a jinak pro příspěvkovou sféru.

Zaměstnancům mohou být sice hrazeny náhrady mimo rozsah uváděný v Zákoníku práce, ovšem tento nadlimit již musí být zdaněn a samozřejmě podléhá i odvodům v rámci sociálního a zdravotního pojištění, jež jsou hrazené z příjmu zaměstnance.

Platby za stravné se v závislosti na časovém pásmu zvyšují v rozmezí jedné až tří korun.

Pokud zaměstnanec musí při své při služební cestě platit za ubytování, musí mu zaměstnavatel poskytnout úhradu těchto výdajů v prokázané skutečné výši. Zaměstnanec však musí dodržet pokyny pro toto ubytování, pokud mu je zaměstnavatel před odjezdem stanovil. Jedná se například dodržení ceny za pobyt v hotelu atd.

Finanční náhrada spotřebovaných pohonných hmot je počítána dle níže uvedeného vzorce:

Úhrada za 1 km = 3,70 Kč + průměr spotřeby PHM dle TP na 100 km/ 100 x Cena PHM

Jednotlivé položky tohoto vzorce jsou získané z technického průkazu vozidla (průměr spotřeby PHM) a dále z průměru hodnot na platebních dokladech za nakoupené pohonné hmoty. Pokud došlo například ke ztrátě těchto dokladů, je průměr spotřeby spočítán dle aktuálních statistických údajů a následně zaokrouhlen na částku dle zákonem stanovených pravidel.

V současnosti platí tyto průměrné sazby:

U benzinu 95 oktanů: 35,70 Kč/l
U benzinu 98 oktanů: 37,90 Kč/l
U motorové nafty: 36,00 Kč/l

Výše uvedené ceny jsou jen orientační, pro stanovení průměrné výši sazeb je vhodné sledovat aktuální ceny PHM.

Za opotřebení vozidla, pokud toto vozidlo je soukromé a ke služebním účelům bylo použito na žádost zaměstnavatele, přísluší majiteli vozidla základní náhrada za každý ujetý km služební cesty a úhrada za množství spotřebovaných pohonných hmot. V roce 2014 je základní úhradou pro osobní vozidla částka 3,70. Pro jednostopá vozidla a tříkolky je tato sazba ve výši 1,00 Kč na ujetý kilometr.

Zákonné předpisy pro úhradu stravného, náhrad za kilometrovné a průměrnou cenu PHM v roce 2014 stanovuje vyhláška č.435/2013 Sb. Sazby za stravné pro zaměstnance v soukromých firmách stanovuje § 163, totéž pro zaměstnance státní správy určuje § 176 Zákoníku práce.


Texty Vyhlášky č. 435/2013 Sb. ze dne 16. prosince 2013

 

 

Zaměstnavatel může, ale nemusí kompenzovat mimopracovní dobu na pracovní cestě

Zaměstnavatel může, ale nemusí kompenzovat mimopracovní dobu na pracovní cestě

Datum článku: 05. 10. 2022

Na pracovní cestě ve většině případů zaměstnanci stráví daleko více času, než by trávili na pracovišti, kdyby…

Více informací
Daňová uznatelnost nákladů na stravování zaměstnanců při práci mimo pracoviště se někdy prokazuje těžko

Daňová uznatelnost nákladů na stravování zaměstnanců při práci mimo pracoviště se někdy prokazuje těžko

Datum článku: 30. 08. 2022

Nejeden článek na tomto portálu se věnuje cestovním náhradám poskytovaným zaměstnavatelem zaměstnancům při…

Více informací
Vedlejší prokazatelně nutné výdaje spojené s pracovní cestou je třeba zaměstnanci také uhradit

Vedlejší prokazatelně nutné výdaje spojené s pracovní cestou je třeba zaměstnanci také uhradit

Datum článku: 25. 08. 2022

Jak je uvedeno již v několika různých článcích na tomto portálu, patří k jedné ze základních povinností…

Více informací
Cestovní náhrady pro tuzemské služební cesty jsou od 20 srpna 2022  vyšší

Cestovní náhrady pro tuzemské služební cesty jsou od 20 srpna 2022 vyšší

Datum článku: 22. 08. 2022

Zaměstnavatelé, kteří v těchto dnech tedy po 20 srpnu 2022 vysílají zaměstnance na tuzemské služební cesty, musí…

Více informací
Cestovní náhrady jsou od čtrnáctého května 2022 znovu vyšší

Cestovní náhrady jsou od čtrnáctého května 2022 znovu vyšší

Datum článku: 17. 05. 2022

Zaměstnavatelé, kteří vyšlou v těchto dnech zaměstnance na pracovní cestu automobilem, jim musí ze zákona, opět…

Více informací
Vyšší náhrady při použití elektromobilu na služební cestě od 12. března 2022

Vyšší náhrady při použití elektromobilu na služební cestě od 12. března 2022

Datum článku: 18. 03. 2022

Zaměstnanci, kteří v těchto dnech konají služební cestu a používají při tom elektromobil, si mohou říci…

Více informací
Cestovní náhrady při pracovních cestách v roce 2022

Cestovní náhrady při pracovních cestách v roce 2022

Datum článku: 06. 01. 2022

Růst cen směrem vzhůru u všech záležitostí je v poslední době mnohem citelnější než kdy dříve, což se…

Více informací
Soukromé vozidlo zaměstnance na pracovní cestě a odpovědnost zaměstnavatele

Soukromé vozidlo zaměstnance na pracovní cestě a odpovědnost zaměstnavatele

Datum článku: 21. 10. 2021

Použití soukromého vozidla zaměstnance je záležitostí možnou a nijak neobvyklou. Pro zaměstnavatele ovšem taková…

Více informací
Výše cestovní náhrady za benzín se zvyšuje mimořádně již v roce 2021 a ne až v roce 2022

Výše cestovní náhrady za benzín se zvyšuje mimořádně již v roce 2021 a ne až v roce 2022

Datum článku: 20. 10. 2021

Stálý vzestup cen posledních týdnů a měsíců se samozřejmě týká i pohonných hmot a uvedená situace si už…

Více informací
Cestovní náhrady zaměstnanci při přerušení pracovní cesty

Cestovní náhrady zaměstnanci při přerušení pracovní cesty

Datum článku: 30. 09. 2021

Životní situace se mnohdy vyvíjí tak nevyzpytatelně, že donutí zaměstnance k přerušení pracovní cesty. Může si…

Více informací