Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Cestovní náhrady tuzemsko

Cestovní náhrady tuzemsko

Cestovní náhrady jsou kompenzací výdajů, které vzniknou zaměstnanci vysílanému zaměstnavatelem k plnění pracovních úkolů na pracovní cestu mimo pracoviště v tuzemsku nebo v zahraničí. Podle toho se také rozlišují tuzemské cestovní náhrady a zahraniční cestovní náhrady čili náhrady při tuzemské pracovní cestě nebo zahraniční pracovní cestě zaměstnance.

Cestovní náhrady náleží zaměstnanci vyslanému na pracovní cestu ze zákona a zaměstnavatel je poskytnout musí. Poskytování cestovních náhrad je upraveno zákonem č 262/2006 Sb., zákoník práce.

Cestovní náhrady poskytované při tuzemské pracovní cestě upravují paragrafy 156164 zákoníku práce a s nimi příslušné vyhlášky o sazbách těchto náhrad. Cestovní náhrady při zahraničních pracovních cestách upravují paragrafy 166 až 171 téhož zákoníku opět spolu s pravidelně aktualizovanými vyhláškami sazeb vydávanými Ministerstvem financí ČR.

Co patří do cestovních náhrad?

Co se vlastně do cestovních náhrad zahrnuje, čili jaké cestovní náhrady náleží:

  • náhrada jízdních výdajů,
  • náhrada jízdních výdajů při návštěvě člena rodiny,
  • náhrada výdajů za ubytování,
  • náhrada stravovacích výdajů (stravné tuzemské, zahraniční),
  • náhrada nutných vedlejších výdajů.

Výše a výpočet cestovních náhrad

To kolik zaměstnanci na cestovních náhradách má být vyplaceno je určeno příslušnými vyhláškami o sazbách výdajů a částku je třeba vypočítat z dokladů doložených zaměstnancem, účty za ubytování v hotelu, účty za spotřebované pohonné hmoty, jízdenky, letenky atd. Stejně tak peníze na stravování zaměstnance během pracovní cesty se určují ze základní denní sazby stravného tuzemského či zahraničního dle toho o jakou pracovní cestu jde. Aby zaměstnanci konajícímu pracovní cestu vznikl nárok na stravné, musí tuzemská pracovní cesta trvat nejméně 5 hodin nebo více. Na zahraniční stravné vznikne nárok, pokud pracovní cesta mimo území republiky trvá hodinu a déle. Aktuální i starší informace ohledně cestovních náhrad lze najít i na tomto portálu v rubrice Aktuality.

Prolnutí tuzemských a zahraničních cestovních náhrad

Prolnutí tuzemských a zahraničních cestovních náhrad

Datum článku: 25. 05. 2023

Cestovní náhrady náleží zaměstnanci za plnění úkolů pro zaměstnavatele na pracovní cestě. Pokud zaměstnanec…

Více informací
Zvýšení cestovních náhrad od dubna 2023 při použití elektromobilu

Zvýšení cestovních náhrad od dubna 2023 při použití elektromobilu

Datum článku: 06. 04. 2023

Zaměstnanci, vysílaní na pracovní cestu s použitím elektromobilu musí dostat od 1. 4. 2023 více peněz…

Více informací
Předem dohodnuté přerušení pracovní cesty musí mít jednoznačná pravidla

Předem dohodnuté přerušení pracovní cesty musí mít jednoznačná pravidla

Datum článku: 02. 02. 2023

Potřeba přerušení pracovní cesty z důvodů na straně zaměstnance je samozřejmě záležitost, která může být jak…

Více informací
Změny vyhlášek v roce 2023 u tuzemských i zahraničních cestovních náhrad

Změny vyhlášek v roce 2023 u tuzemských i zahraničních cestovních náhrad

Datum článku: 05. 01. 2023

I rok 2023 hned od svého počátku přináší novinky v sazbách cestovních náhrad poskytovaných zaměstnancům při…

Více informací
Zaměstnavatel může, ale nemusí kompenzovat mimopracovní dobu na pracovní cestě

Zaměstnavatel může, ale nemusí kompenzovat mimopracovní dobu na pracovní cestě

Datum článku: 05. 10. 2022

Na pracovní cestě ve většině případů zaměstnanci stráví daleko více času, než by trávili na pracovišti, kdyby…

Více informací
Daňová uznatelnost nákladů na stravování zaměstnanců při práci mimo pracoviště se někdy prokazuje těžko

Daňová uznatelnost nákladů na stravování zaměstnanců při práci mimo pracoviště se někdy prokazuje těžko

Datum článku: 30. 08. 2022

Nejeden článek na tomto portálu se věnuje cestovním náhradám poskytovaným zaměstnavatelem zaměstnancům při…

Více informací
Vedlejší prokazatelně nutné výdaje spojené s pracovní cestou je třeba zaměstnanci také uhradit

Vedlejší prokazatelně nutné výdaje spojené s pracovní cestou je třeba zaměstnanci také uhradit

Datum článku: 25. 08. 2022

Jak je uvedeno již v několika různých článcích na tomto portálu, patří k jedné ze základních povinností…

Více informací
Cestovní náhrady pro tuzemské služební cesty jsou od 20 srpna 2022  vyšší

Cestovní náhrady pro tuzemské služební cesty jsou od 20 srpna 2022 vyšší

Datum článku: 22. 08. 2022

Zaměstnavatelé, kteří v těchto dnech tedy po 20 srpnu 2022 vysílají zaměstnance na tuzemské služební cesty, musí…

Více informací
Cestovní náhrady jsou od čtrnáctého května 2022 znovu vyšší

Cestovní náhrady jsou od čtrnáctého května 2022 znovu vyšší

Datum článku: 17. 05. 2022

Zaměstnavatelé, kteří vyšlou v těchto dnech zaměstnance na pracovní cestu automobilem, jim musí ze zákona, opět…

Více informací
Vyšší náhrady při použití elektromobilu na služební cestě od 12. března 2022

Vyšší náhrady při použití elektromobilu na služební cestě od 12. března 2022

Datum článku: 18. 03. 2022

Zaměstnanci, kteří v těchto dnech konají služební cestu a používají při tom elektromobil, si mohou říci…

Více informací