Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Cestovní náhrady tuzemsko

Cestovní náhrady tuzemsko

S počátkem roku 2014 došlo ke změnám sazeb za stravné v tuzemsku, změnily se sazby za pohonné hmoty a stanovily se sazby základní úhrady v případě použití soukromého vozidla při služební cestě.

Vyhlášce platné v roce 2013 byla vydáním nového předpisu pro rok 2014 ukončena platnost.

Ačkoliv se sice cestovní náhrady běžně proplácí dle prokázaných nákladů, zákon stanovuje rozsah minimálního až maximálního rozpětí této refundace.  Tyto sazby se však stanovují jinak pro podnikovou, jinak pro státní a jinak pro příspěvkovou sféru.

Zaměstnancům mohou být sice hrazeny náhrady mimo rozsah uváděný v Zákoníku práce, ovšem tento nadlimit již musí být zdaněn a samozřejmě podléhá i odvodům v rámci sociálního a zdravotního pojištění, jež jsou hrazené z příjmu zaměstnance.

Platby za stravné se v závislosti na časovém pásmu zvyšují v rozmezí jedné až tří korun.

Pokud zaměstnanec musí při své při služební cestě platit za ubytování, musí mu zaměstnavatel poskytnout úhradu těchto výdajů v prokázané skutečné výši. Zaměstnanec však musí dodržet pokyny pro toto ubytování, pokud mu je zaměstnavatel před odjezdem stanovil. Jedná se například dodržení ceny za pobyt v hotelu atd.

Finanční náhrada spotřebovaných pohonných hmot je počítána dle níže uvedeného vzorce:

Úhrada za 1 km = 3,70 Kč + průměr spotřeby PHM dle TP na 100 km/ 100 x Cena PHM

Jednotlivé položky tohoto vzorce jsou získané z technického průkazu vozidla (průměr spotřeby PHM) a dále z průměru hodnot na platebních dokladech za nakoupené pohonné hmoty. Pokud došlo například ke ztrátě těchto dokladů, je průměr spotřeby spočítán dle aktuálních statistických údajů a následně zaokrouhlen na částku dle zákonem stanovených pravidel.

V současnosti platí tyto průměrné sazby:

U benzinu 95 oktanů: 35,70 Kč/l
U benzinu 98 oktanů: 37,90 Kč/l
U motorové nafty: 36,00 Kč/l

Výše uvedené ceny jsou jen orientační, pro stanovení průměrné výši sazeb je vhodné sledovat aktuální ceny PHM.

Za opotřebení vozidla, pokud toto vozidlo je soukromé a ke služebním účelům bylo použito na žádost zaměstnavatele, přísluší majiteli vozidla základní náhrada za každý ujetý km služební cesty a úhrada za množství spotřebovaných pohonných hmot. V roce 2014 je základní úhradou pro osobní vozidla částka 3,70. Pro jednostopá vozidla a tříkolky je tato sazba ve výši 1,00 Kč na ujetý kilometr.

Zákonné předpisy pro úhradu stravného, náhrad za kilometrovné a průměrnou cenu PHM v roce 2014 stanovuje vyhláška č.435/2013 Sb. Sazby za stravné pro zaměstnance v soukromých firmách stanovuje § 163, totéž pro zaměstnance státní správy určuje § 176 Zákoníku práce.


Texty Vyhlášky č. 435/2013 Sb. ze dne 16. prosince 2013

 

 

Cestovní náhrady jsou od čtrnáctého května 2022 znovu vyšší

Cestovní náhrady jsou od čtrnáctého května 2022 znovu vyšší

Datum článku: 17. 05. 2022

Zaměstnavatelé, kteří vyšlou v těchto dnech zaměstnance na pracovní cestu automobilem, jim musí ze zákona, opět…

Více informací
Vyšší náhrady při použití elektromobilu na služební cestě od 12. března 2022

Vyšší náhrady při použití elektromobilu na služební cestě od 12. března 2022

Datum článku: 18. 03. 2022

Zaměstnanci, kteří v těchto dnech konají služební cestu a používají při tom elektromobil, si mohou říci…

Více informací
Cestovní náhrady při pracovních cestách v roce 2022

Cestovní náhrady při pracovních cestách v roce 2022

Datum článku: 06. 01. 2022

Růst cen směrem vzhůru u všech záležitostí je v poslední době mnohem citelnější než kdy dříve, což se…

Více informací
Soukromé vozidlo zaměstnance na pracovní cestě a odpovědnost zaměstnavatele

Soukromé vozidlo zaměstnance na pracovní cestě a odpovědnost zaměstnavatele

Datum článku: 21. 10. 2021

Použití soukromého vozidla zaměstnance je záležitostí možnou a nijak neobvyklou. Pro zaměstnavatele ovšem taková…

Více informací
Výše cestovní náhrady za benzín se zvyšuje mimořádně již v roce 2021 a ne až v roce 2022

Výše cestovní náhrady za benzín se zvyšuje mimořádně již v roce 2021 a ne až v roce 2022

Datum článku: 20. 10. 2021

Stálý vzestup cen posledních týdnů a měsíců se samozřejmě týká i pohonných hmot a uvedená situace si už…

Více informací
Cestovní náhrady zaměstnanci při přerušení pracovní cesty

Cestovní náhrady zaměstnanci při přerušení pracovní cesty

Datum článku: 30. 09. 2021

Životní situace se mnohdy vyvíjí tak nevyzpytatelně, že donutí zaměstnance k přerušení pracovní cesty. Může si…

Více informací
Cestovní náhrady v roce 2021 poskytované zaměstnanci při pracovních cestách budou muset být zase o něco vyšší

Cestovní náhrady v roce 2021 poskytované zaměstnanci při pracovních cestách budou muset být zase o něco vyšší

Datum článku: 06. 01. 2021

Zaměstnavatelé, kteří v roce 2021 budou vysílat své zaměstnance na pracovní cesty, ať už tuzemské či…

Více informací
Prohlubování kvalifikace má zákonem daná pravidla a zaměstnanci za to náleží mzda jako za běžný výkon práce

Prohlubování kvalifikace má zákonem daná pravidla a zaměstnanci za to náleží mzda jako za běžný výkon práce

Datum článku: 10. 09. 2020

Prohlubování a udržování kvalifikace zaměstnanců je velmi zásadní pro fungování a prosperitu firem. Pokud má…

Více informací
Úhrada nutných vedlejších výdajů zaměstnanci na pracovní cestě

Úhrada nutných vedlejších výdajů zaměstnanci na pracovní cestě

Datum článku: 02. 07. 2020

Většina zaměstnanců má alespoň nějaké povědomí o cestovních náhradách, které přísluší zaměstnanci při…

Více informací
Onemocnění zaměstnance na pracovní cestě

Onemocnění zaměstnance na pracovní cestě

Datum článku: 28. 05. 2020

Nemoc si nevybírá místo, situaci ani čas a na člověka může zaútočit kdekoli a kdykoli i na pracovní cestě. Co…

Více informací