Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Cestovní náhrady tuzemsko

Cestovní náhrady tuzemsko

Cestovní náhrady jsou kompenzací výdajů, které vzniknou zaměstnanci vysílanému zaměstnavatelem k plnění pracovních úkolů na pracovní cestu mimo pracoviště v tuzemsku nebo v zahraničí. Podle toho se také rozlišují tuzemské cestovní náhrady a zahraniční cestovní náhrady čili náhrady při tuzemské pracovní cestě nebo zahraniční pracovní cestě zaměstnance.

Cestovní náhrady náleží zaměstnanci vyslanému na pracovní cestu ze zákona a zaměstnavatel je poskytnout musí. Poskytování cestovních náhrad je upraveno zákonem č 262/2006 Sb., zákoník práce.

Cestovní náhrady poskytované při tuzemské pracovní cestě upravují paragrafy 156164 zákoníku práce a s nimi příslušné vyhlášky o sazbách těchto náhrad. Cestovní náhrady při zahraničních pracovních cestách upravují paragrafy 166 až 171 téhož zákoníku opět spolu s pravidelně aktualizovanými vyhláškami sazeb vydávanými Ministerstvem financí ČR.

Co patří do cestovních náhrad?

Co se vlastně do cestovních náhrad zahrnuje, čili jaké cestovní náhrady náleží:

  • náhrada jízdních výdajů,
  • náhrada jízdních výdajů při návštěvě člena rodiny,
  • náhrada výdajů za ubytování,
  • náhrada stravovacích výdajů (stravné tuzemské, zahraniční),
  • náhrada nutných vedlejších výdajů.

Výše a výpočet cestovních náhrad

To kolik zaměstnanci na cestovních náhradách má být vyplaceno je určeno příslušnými vyhláškami o sazbách výdajů a částku je třeba vypočítat z dokladů doložených zaměstnancem, účty za ubytování v hotelu, účty za spotřebované pohonné hmoty, jízdenky, letenky atd. Stejně tak peníze na stravování zaměstnance během pracovní cesty se určují ze základní denní sazby stravného tuzemského či zahraničního dle toho o jakou pracovní cestu jde. Aby zaměstnanci konajícímu pracovní cestu vznikl nárok na stravné, musí tuzemská pracovní cesta trvat nejméně 5 hodin nebo více. Na zahraniční stravné vznikne nárok, pokud pracovní cesta mimo území republiky trvá hodinu a déle. Aktuální i starší informace ohledně cestovních náhrad lze najít i na tomto portálu v rubrice Aktuality.

Povinné informace zaměstnanci před delší zahraniční pracovní cestou

Povinné informace zaměstnanci před delší zahraniční pracovní cestou

Datum článku: 24. 01. 2024

Od podzimu roku 2023 jsou zaměstnavatelé, kteří plánují vyslat své zaměstnance na pracovní cestu přesahující…

Více informací
Stravné při tuzemských pracovních cestách v roce 2024

Stravné při tuzemských pracovních cestách v roce 2024

Datum článku: 10. 01. 2024

Zaměstnavatelé, kteří budou v roce 2024 vysílat své pracovníky na tuzemské služební cesty, jsou povinni poskytovat…

Více informací
Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci dočasně přidělenému do zahraničí není snadné

Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci dočasně přidělenému do zahraničí není snadné

Datum článku: 13. 09. 2023

Dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli není nic neobvyklého ani nezákonného a zaměstnavatelé…

Více informací
Další změna v oblasti cestovních náhrad od 1. července 2023

Další změna v oblasti cestovních náhrad od 1. července 2023

Datum článku: 29. 06. 2023

Změny v oblasti cestovních náhrad jsou v posledních měsících čím dál častější. Od dubna 2023 došlo ke změně…

Více informací
Prolnutí tuzemských a zahraničních cestovních náhrad

Prolnutí tuzemských a zahraničních cestovních náhrad

Datum článku: 25. 05. 2023

Cestovní náhrady náleží zaměstnanci za plnění úkolů pro zaměstnavatele na pracovní cestě. Pokud zaměstnanec…

Více informací
Zvýšení cestovních náhrad od dubna 2023 při použití elektromobilu

Zvýšení cestovních náhrad od dubna 2023 při použití elektromobilu

Datum článku: 06. 04. 2023

Zaměstnanci, vysílaní na pracovní cestu s použitím elektromobilu musí dostat od 1. 4. 2023 více peněz…

Více informací
Předem dohodnuté přerušení pracovní cesty musí mít jednoznačná pravidla

Předem dohodnuté přerušení pracovní cesty musí mít jednoznačná pravidla

Datum článku: 02. 02. 2023

Potřeba přerušení pracovní cesty z důvodů na straně zaměstnance je samozřejmě záležitost, která může být jak…

Více informací
Změny vyhlášek v roce 2023 u tuzemských i zahraničních cestovních náhrad

Změny vyhlášek v roce 2023 u tuzemských i zahraničních cestovních náhrad

Datum článku: 05. 01. 2023

I rok 2023 hned od svého počátku přináší novinky v sazbách cestovních náhrad poskytovaných zaměstnancům při…

Více informací
Zaměstnavatel může, ale nemusí kompenzovat mimopracovní dobu na pracovní cestě

Zaměstnavatel může, ale nemusí kompenzovat mimopracovní dobu na pracovní cestě

Datum článku: 05. 10. 2022

Na pracovní cestě ve většině případů zaměstnanci stráví daleko více času, než by trávili na pracovišti, kdyby…

Více informací
Daňová uznatelnost nákladů na stravování zaměstnanců při práci mimo pracoviště se někdy prokazuje těžko

Daňová uznatelnost nákladů na stravování zaměstnanců při práci mimo pracoviště se někdy prokazuje těžko

Datum článku: 30. 08. 2022

Nejeden článek na tomto portálu se věnuje cestovním náhradám poskytovaným zaměstnavatelem zaměstnancům při…

Více informací