Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Zaměstnání

Zaměstnání je výkon pracovní aktivity v pracovněprávním vztahu nadřízenosti a podřízenosti zaměstnavatele a zaměstnance. Zaměstnanec zde koná práci zadanou zaměstnavatelem ve většině případů i na určité odborné úrovni a dostává za to od zaměstnavatele peněžní odměnu ve formě mzdy či platu.

K výkonu každého zaměstnání je vždy nutné i z hlediska právních předpisů dosažení určité fyzické i psychické zralosti jedince a samozřejmě i získání minimálně základního vzdělání. Pro velkou část výkonu pracovních činností v zaměstnání je potřebné i další vzdělání zaměřené na výkon a správné zvládání konkrétní činnosti či souboru činností, které si výkon určitého zaměstnání žádá.

Do zaměstnání čili do zaměstnaneckého vztahu se zaměstnavatelem může tedy jedinec vstupovat až po dosažení určité věkové hranice a získání minimálně základního vzdělání. Důležité zejména pro zaměstnavatele je vědět, že do pracovního poměru i ke krátkodobému zaměstnání formou brigád, prací na dohody atd., je možné ze zákona přijímat v ČR osoby nejdříve až po dosažení 15 let věku a ukončení povinné školní docházky.

Děti mladší 15 let mohou být zaměstnávány jen výjimečně v kulturních, uměleckých, reklamních či sportovních činnostech za specifických pravidel ochrany a se souhlasem zákonných zástupců či opatrovníka.

Zaměstnávání všech osob musí vždy probíhat podle pravidel stanovených zákoníkem práce, občanským zákoníkem a samozřejmě v souladu se základními lidskými právy a svobodami člověka. To zda zaměstnávání v ČR probíhá podle zákonných pravidel, kontroluje Státní úřad inspekce práce.

S prvotním hledáním a vstupem do zaměstnání nebo s jeho opětovným hledáním mohou pomoci úřady práce, školy případně i další instituce

Zaměstnání si samozřejmě může každý člověk hledat samostatně podle svých představ, znalostí dovedností a fyzických i psychických možností. Vstup na trh práce, hledání zaměstnání a jeho udržení však nemusí být vůbec snadné a rada i pomoc s možností pracovního uplatnění i se samotným prvotním či opakovaným hledáním práce se může hodit nejen mladým po ukončení vzdělání, ale i lidem, kteří již nějakou zkušenost se zaměstnáním mají a potřebují například pomoc s hledáním nové práce, rekvalifikací atd.

Pomoci mohou v daných případech, školy, úřady práce, ale i nejrůznější další organizace a instituce, které se například zabývají začleňováním lidí do společnosti při nějakých problémech.

Pomocníkem pro snadnější orientaci na trhu práce nejen pro zaměstnavatele, zaměstnance, ale i další subjekty řešící zaměstnávání může být Národní soustava povolání, což je veřejná databáze oborů a pracovních činností s definicí podmínek práce, požadavků na zdravotní stav zaměstnance, požadavků na odbornou přípravu i mzdové ohodnocení zaměstnance a dalších záležitostí. Podobnou databází je i Národní soustava kvalifikací, která je seznamem profesních kvalifikací uznávaných a platných na území ČR.

Národní soustava povolání

Národní soustava kvalifikací
 

Nepřetržitý odpočinek zaměstnance při více zaměstnáních nebo dohodách

Nepřetržitý odpočinek zaměstnance při více zaměstnáních nebo dohodách

Datum článku: 10. 11. 2023

Doba nepřetržitého odpočinku zaměstnance v pracovním procesu je nařízena přímo zákoníkem práce. Zaměstnavatelé…

Více informací
Při podnikání nebo zaměstnání na mateřské je zásadní vědět, co se smí a co ne

Při podnikání nebo zaměstnání na mateřské je zásadní vědět, co se smí a co ne

Datum článku: 03. 11. 2023

Peněžitá pomoc v mateřství, známá také jako mateřská, představuje kompenzaci příjmů v období několika týdnů…

Více informací
Příjmy ze zaměstnání v zahraničí je třeba většinou daňově řešit i v ČR, ale někdy také ne

Příjmy ze zaměstnání v zahraničí je třeba většinou daňově řešit i v ČR, ale někdy také ne

Datum článku: 25. 10. 2023

Mít příjem ze zahraničí, není v dnešní době ani u tuzemských občanů nijak neobvyklá záležitost. Uvedené…

Více informací
Sousedské dětské skupiny budou možná realitou již od roku 2024

Sousedské dětské skupiny budou možná realitou již od roku 2024

Datum článku: 27. 06. 2023

Se zajištěním péče o malé děti zaměstnaným rodičům budou možná již od roku 2024 pomáhat i Sousedské dětské…

Více informací
Dohoda o poskytnutí stipendia zaměstnavatelem by měla být srozumitelná a jednoznačná

Dohoda o poskytnutí stipendia zaměstnavatelem by měla být srozumitelná a jednoznačná

Datum článku: 16. 03. 2023

Stipendium studentům, kromě škol, nadací či dalších institucí, mohou poskytovat i jejich budoucí zaměstnavatelé.…

Více informací
U platby zdravotního pojištění nesmí být mezera mezi koncem studia a začátkem zaměstnání s odvody

U platby zdravotního pojištění nesmí být mezera mezi koncem studia a začátkem zaměstnání s odvody

Datum článku: 08. 06. 2022

Konec školy a studií je tady opět za pár dnů nebo pro někoho už možná nastal a mladí netrpělivě vyhlíží…

Více informací
Práce na zkoušku s dodatečně uzavíranou smlouvou je nepřípustná

Práce na zkoušku s dodatečně uzavíranou smlouvou je nepřípustná

Datum článku: 20. 04. 2022

Ve chvíli, kdy zaměstnavatel přijme třeba na krátkou dobu zaměstnance, kterému zadá pokyny k vypracování určitého…

Více informací
Nová aplikace Chytrá migrace pomůže cizincům v Česku řešit nejpotřebnější záležitosti

Nová aplikace Chytrá migrace pomůže cizincům v Česku řešit nejpotřebnější záležitosti

Datum článku: 13. 04. 2022

V cizí zemi a prostředí bývá jedinec ztracen i v případě, kdy se na přechod do jiné země předem připraví.…

Více informací
Odborná způsobilost a bezúhonnost pracovníků v sociálních službách v režimu dočasné ochrany

Odborná způsobilost a bezúhonnost pracovníků v sociálních službách v režimu dočasné ochrany

Datum článku: 11. 04. 2022

Občané přicházející z Ukrajiny, kteří chtějí na našem území pracovat, na pozici pracovníka v sociálních…

Více informací
Příplatek v zaměstnání může náležet i za vedoucí činnost, rozdělenou směnu nebo specializovanou činnost ve školství

Příplatek v zaměstnání může náležet i za vedoucí činnost, rozdělenou směnu nebo specializovanou činnost ve školství

Datum článku: 06. 04. 2022

Zaměstnancům, kteří vykonávají práci v době, kdy ostatní mají volno, mají větší odpovědnost, než je běžné,…

Více informací