Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Online finanční úřad

Online finanční úřad znamená elektronickou, rychlou a komfortní komunikaci s finančním úřadem bez nutnosti osobní návštěvy daného místa.

Prostřednictvím online finančního úřadu lze snadno a rychle vyplnit a podat daňová přiznání, zaplatit daně a splnit i další povinnosti vůči tomuto úřadu včas a správně.

Na plnění povinností poplatníka automaticky předem upozorní osobní daňový kalendář. S vyplněním formulářů v online prostředí pomůže automatické předvyplnění opakovaně zadávaných údajů a interaktivní nápověda. Oba kroky splnění povinnosti nejen usnadňují, ale současně pomáhají předejít formálním chybám, které jsou s vyplňováním daňových záležitostí často spojeny.

Už po 48 hodinách od aktivace své moderní verze daňové informační schránky, takzvané DIS+, získá daňový subjekt možnost nahlížet do přiznání, které již podal. 

Přihlášení do online finančního úřadu

Aby mohl daňový subjekt do online finančního úřadu vstoupit, musí se samozřejmě elektronicky přihlásit.

Přihlášení do online finančního úřadu je možné buď některou formou elektronické identity občana, elektronickým občanským průkazem s čipem, prostřednictvím služby MojeID, či přístupových údajů do internetového bankovnictví nebo prostřednictvím datové schránky.

Je také možné zvolit cestu přes web Finanční správy, kde si po kliknutí na políčko online finanční úřad subjekt zvolí právě některý z výše uvedených způsobů přihlášení.