Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Majetkové daně

Majetkové daně

Majetkové daně jsou souborem doplňkových daní státního rozpočtu. Nejsou pro stát ani tak důležité z důvodu naplnění státní pokladny, protože jejich objem není v porovnání s například spotřebními daněmi nijak vysoký, ale hlavně proto, že se jedná o stálý a plynulý přísun financí do státního rozpočtu. 

Majetkové daně vychází z ocenění či stanovení výše majetku náležejícího poplatníkovi. Z historického hlediska se jedná o nestarší daně, které od svého zařazení do české daňové legislativy neprošly po poměrně dlouhou dobu nijak významnými změnami ani po roce 1989. Jedině v roce 2014 došlo ke zrušení tzv. trojdaně. Trojdaň byla souhrnem daně dědické, darovací a daně z převodu nemovitostí. Daň z převodu nemovitostí se od 1. ledna 2014 transformovala na daň z nabytí nemovitých věcí. V roce 2020 došlo ke zrušení daně z nabytído souboru majetkových daní tedy patří daň z nemovitých věcí neboli dříve daň z nemovitosti daň dědická a daň darovací. Mezi majetkové daně se většinou zařazuje i daň silniční, která však klasickou majetkovou daní není.

Výše majetkových daní se odvíjí od hodnoty a velikosti majetku, který poplatník vlastní, nebo ho nabyl darováním, popřípadě dědictvím.

Daň silniční se netýká jen majitelů, ale i provozovatelů vozidel provozovaných k podnikání

Jak je naznačeno výše do skupiny majetkových daní se většinou řadí i daň silniční, která však do uvedeného souboru tak úplně nepatří, protože se nevztahuje jen na vozidla vlastněná poplatníkem, ale i na vozidla poplatníkem provozovaná k podnikání. Poplatník zde nemusí vozidlo vlastnit, ale může jej pouze provozovat k podnikání a přesto z něho za určitých podmínek bude odvádět silniční daň, i když vůz není jeho majetkem.

Daň z nabytí nemovitosti bude ležet od roku 2016 na bedrech kupujícího

Daň z nabytí nemovitosti bude ležet od roku 2016 na bedrech kupujícího

Datum článku: 06. 10. 2015

Chcete vlastní bydlení a zvažujete zakoupení nemovitosti? Pokud se k tomuto kroku odhodláte v roce 2016, pak buďte…

Více informací
Získat majetek darem nebo zdědit? Co vyjde levněji?

Získat majetek darem nebo zdědit? Co vyjde levněji?

Datum článku: 01. 04. 2015

Uvažujete zda svůj majetek darujete nebo jej raději necháte po naplnění vašich dnů přejít do dědictví? Co bude…

Více informací
Ministerstvo financí chce zpřísnit prokazování majetku

Ministerstvo financí chce zpřísnit prokazování majetku

Datum článku: 21. 10. 2014

Lidé s velkým množstvím majetku budou muset prokazovat své příjmy a dokázat původ majetku. Ministerstvo financí se…

Více informací