Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Co jsou majetkové daně

Co jsou majetkové daně

Majetkové daně jsou souborem doplňkových daní státního rozpočtu. Nejsou pro stát ani tak důležité z důvodu naplnění státní pokladny, protože jejich objem není v porovnání s například spotřební nijak daní vysoký, ale hlavně proto, že se jedná o stálý a plynulý přísun financí do státního rozpočtu.  Z historického hlediska se jedná o nestarší české daně. Během svého zařazení do české daňové legislativy totiž neprošly po poměrně dlouhou dobu, na rozdíl od jiných daní nijak významnými změnami, a to ani po roce 1989. V roce 2014 došlo k jediné výraznější změně, kdy došlo ke zrušení tzv. trojdaně. Trojdaň byla souhrnem daně dědické, darovací a daně z převodu nemovitostí. Tato trojdaň byla 1. ledna 2014 nahrazena daní z nabytí nemovitých věcí.

Do souboru majetkových daní se počítá daň darovací, daň dědická, daň z převodu nemovitosti, daň z nemovitosti a někdy se mezi ně zařazuje i daň silniční. Výše majetkových daní se odvíjí od hodnoty a velikosti majetku, který poplatník vlastní, nebo ho nabyl darováním, popřípadě dědictvím.

Výše silniční daně je u osobních automobilů odvislá od objemu motoru. U nákladních vozidel a přívěsů nebo návěsů určených k přepravě zboží je daň odvislá od počtu náprav a součtu jejich povoleného zatížení. Silniční daň se platí pouze tehdy, pokud majitel vozidlo využívá k podnikání. Povinnost se vztahuje i na nákladní přívěsy a návěsy, pokud jsou majitelem využívány při jeho  samostatné výdělečné činnosti.

Daň z nabytí nemovitosti bude ležet od roku 2016 na bedrech kupujícího

Daň z nabytí nemovitosti bude ležet od roku 2016 na bedrech kupujícího

Datum článku: 06. 10. 2015

Chcete vlastní bydlení a zvažujete zakoupení nemovitosti? Pokud se k tomuto kroku odhodláte v roce 2016, pak buďte…

Více informací
Získat majetek darem nebo zdědit? Co vyjde levněji?

Získat majetek darem nebo zdědit? Co vyjde levněji?

Datum článku: 01. 04. 2015

Uvažujete zda svůj majetek darujete nebo jej raději necháte po naplnění vašich dnů přejít do dědictví? Co bude…

Více informací
Ministerstvo financí chce zpřísnit prokazování majetku

Ministerstvo financí chce zpřísnit prokazování majetku

Datum článku: 21. 10. 2014

Lidé s velkým množstvím majetku budou muset prokazovat své příjmy a dokázat původ majetku. Ministerstvo financí se…

Více informací