Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Daň z příjmů

Všeobecně o dani z příjmů fyzických a právnických osob

Daně z příjmů se dělí na daně z příjmů fyzických osob a na daně z příjmů právnických osob

Oba typy daní jsou příjmem státu a jsou charakterizované jako daně přímé.

Daň z příjmů fyzických osob se vztahuje na všechny ekonomicky aktivní fyzické osoby, které mají příjmy podléhající zdanění dle zákona č. 586/1992 Sb.,o daních z příjmů. Z uvedených příjmů musí fyzické osoby povinně odvádět daň. Aktuálně je tato daň v sazbě 15% nebo 23%, která se vypočítává z tzv. základu daně. Patnáctiprocentní daň se platí z příjmů ve výši do 48násobku průměrné mzdy. Pokud má však poplatník příjmy převyšující 48násobek průměrné mzdy platí od roku 2021 z příjmů daň ve výši 23%. Sazby daní obecně a taktéž sazby daně z příjmů se mohou čas od čsu měnit. Aktuálnost je proto dobré vždy ověřit v  zákoně o daních z příjmů. Do výpočtu základu daně jsou zahrnuty všechny příjmy dosažené na území ČR plus příjmy z ostatních zemí světa, pokud plátce daně takovéto příjmy během daného kalendářního roku obdržel.

Výše uvedený zákon však osoby se zdanitelnými příjmy rozděluje na daňové rezidenty a daňové nerezidenty. Daňový rezident má povinnost zdanit všechny své zdanitelné příjmy na území. kde je daňovým rezidentem, což je území, kde je osoba usazena trvale nebo převážnou část roku. Daňový rezident ČR daní povinně všechny své příjmy získané v tuzemsku i v zahraničí na území ČR. Osoba, která je v ČR daňovým nerezidentem, má povinnost zdanit na území České republiky pouze příjmy, které jí vzešly z ekonomické činnosti v ČR a příjmy získané z jiného státu zde nedaní.

Daň z příjmů právnických osob se vztahuje na subjekty, o kterých zákon stanoví že mají právní osobnost nebo jejichž právní osobnost zákon uzná a jsou tudíž právnickými osobami. Nejedná se tedy o fyzické osoby jako takové, ale o subjekt vzniklý z právního jednání založením, rozhodnutím orgánu veřejné moci nebo jiným právním úkonem vzešlým z právního předpisu. Právnické osoby mohou být podnikateli, ale také podnikateli být nemusí. Právnickými osobami jsou obchodní společnosti, firmy, podílové fondy a investiční společnosti, ale i organizační složky státu a stejně tak jsou právnickými osobami nestátní neziskové organizace, školy, sdružení, nadace atd. Všechny právnické osoby však mají daňové povinnosti a pokud jim z jejich aktivit plynou příjmy podléhající zdanění, pak samozřejmě musí řádně daň z příjmů odvádět a plnit i všechny povinnosti s tím související. Daň z příjmů právnických osob je stanovena ve výši 19%, pokud v odstavcích 2 a 3 § 21 zakona o daních z příjmů není stanoveno jinak. Platba této daně se vztahuje i na nadace a občanská sdružení, jejichž hlavním cílem není podnikání za účelem zisku.

Právnické osoby mají povinnost platit daň z příjmů i z jiných destinací než je ČR, pokud mají své sídelní místo na území ČR, nebo je na tomto území umístěna lokalita, ze které jsou podnikatelské aktivity právnické společnosti řízeny. Pokud je toto sídlo nebo vedení společnosti umístěno mimo naše území, je společnost povinna danit pouze příjmy získané na území České republiky.

Předmět daně z příjmů

Pžedmětem daně z příjmů jsou v případě fyzických i právnických osob, u kterých zákon o daních z příjmů ukládá povinnost zdanění. Příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob určuje zákon o daních z příjmů v § 3. Příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů právnických osob určuje tentýž zákon v § 18 hned v prvním odstavci.

Třetí Milostivé léto umožní splácet s pomocí splátkového kalendáře

Třetí Milostivé léto umožní splácet s pomocí splátkového kalendáře

Datum článku: 02. 06. 2023

Třetí oddlužovací akce státu čili Milostivé léto, která dá šanci tisícům dlužníků být zase bez dluhů, už je…

Více informací
Zrychlené mimořádné odpisy majetku pro rok 2023 a 2024 by měly pomáhat místo seškrtaných dotací

Zrychlené mimořádné odpisy majetku pro rok 2023 a 2024 by měly pomáhat místo seškrtaných dotací

Datum článku: 30. 05. 2023

Připravovaný konsolidační nebo taktéž úsporný balíček, který v současnosti připravuje vláda ČR, bude poměrně…

Více informací
Zrušení daňového zvýhodnění benefitů rozpočet nezhojí a zaměstnancům uškodí

Zrušení daňového zvýhodnění benefitů rozpočet nezhojí a zaměstnancům uškodí

Datum článku: 18. 05. 2023

Zrušení daňového zvýhodnění zaměstnaneckých benefitů, které má být součástí právě projednávaného…

Více informací
Daňová exekuce vzniká z nedoplatků daní a daňových pokut

Daňová exekuce vzniká z nedoplatků daní a daňových pokut

Datum článku: 25. 04. 2023

První polovina roku zvláště jarní měsíce a začátek léta přináší podnikatelům řadu daňových povinností…

Více informací
Do poloviny března 2023 je možné si žádat o údaje k platbě daně z nemovitosti na e-mail

Do poloviny března 2023 je možné si žádat o údaje k platbě daně z nemovitosti na e-mail

Datum článku: 09. 03. 2023

Také v roce 2023 je zde pro všechny majitele nemovitostí povinnost zaplatit příslušnou daň z nemovitosti, případně…

Více informací
Daňových slev a výhod bude nejspíš od roku 2024 méně

Daňových slev a výhod bude nejspíš od roku 2024 méně

Datum článku: 27. 02. 2023

Daňový poplatník se možná bude muset již v příštím roce 2024 proti současnosti hodně uskromnit také…

Více informací
Dokumentace k převodním cenám bývá klíčová při daňové kontrole

Dokumentace k převodním cenám bývá klíčová při daňové kontrole

Datum článku: 27. 02. 2023

Pečlivě vypracovaná dokumentace k převodním cenám mezi spojenými osobami výrazně pomáhá v případě daňových…

Více informací
Informace pro poskytovatele přepravních služeb přes mobilní aplikace o daňových povinnostech v roce 2023

Informace pro poskytovatele přepravních služeb přes mobilní aplikace o daňových povinnostech v roce 2023

Datum článku: 16. 02. 2023

Poskytovatelé přepravy osob prostřednictvím mobilní aplikace čili společností UBER, BOLT, LIFTAGO a další jsou…

Více informací
Uplatnění úroků z hypotéky v ročním zúčtování si žádá ty správné doklady

Uplatnění úroků z hypotéky v ročním zúčtování si žádá ty správné doklady

Datum článku: 14. 02. 2023

To kolik poplatník musí povinně zaplatit na dani z příjmů, záleží také na uplatněných daňových slevách,…

Více informací
Příplatek mimo základní kapitál má i svá úskalí při prodeji podílu

Příplatek mimo základní kapitál má i svá úskalí při prodeji podílu

Datum článku: 06. 02. 2023

Příplatek společníka mimo základní kapitál společnosti bývá velkým pomocníkem v případech, když je potřeba…

Více informací