Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Daň z příjmů

Všeobecně o dani z příjmů fyzických a právnických osob

Daně z příjmů se dělí na daně z příjmů fyzických osob a na daně z příjmů právnických osob

Oba typy daní jsou příjmem státu a jsou charakterizované jako daně přímé.

Daň z příjmů fyzických osob se vztahuje na všechny ekonomicky aktivní fyzické osoby, které mají příjmy podléhající zdanění dle zákona č. 586/1992 Sb.,o daních z příjmů. Z uvedených příjmů musí fyzické osoby povinně odvádět daň. Aktuálně je tato daň v sazbě 15% nebo 23%, která se vypočítává z tzv. základu daně. Patnáctiprocentní daň se platí z příjmů ve výši do 48násobku průměrné mzdy. Pokud má však poplatník příjmy převyšující 48násobek průměrné mzdy platí od roku 2021 z příjmů daň ve výši 23%. Sazby daní obecně a taktéž sazby daně z příjmů se mohou čas od čsu měnit. Aktuálnost je proto dobré vždy ověřit v  zákoně o daních z příjmů. Do výpočtu základu daně jsou zahrnuty všechny příjmy dosažené na území ČR plus příjmy z ostatních zemí světa, pokud plátce daně takovéto příjmy během daného kalendářního roku obdržel.

Výše uvedený zákon však osoby se zdanitelnými příjmy rozděluje na daňové rezidenty a daňové nerezidenty. Daňový rezident má povinnost zdanit všechny své zdanitelné příjmy na území. kde je daňovým rezidentem, což je území, kde je osoba usazena trvale nebo převážnou část roku. Daňový rezident ČR daní povinně všechny své příjmy získané v tuzemsku i v zahraničí na území ČR. Osoba, která je v ČR daňovým nerezidentem, má povinnost zdanit na území České republiky pouze příjmy, které jí vzešly z ekonomické činnosti v ČR a příjmy získané z jiného státu zde nedaní.

Daň z příjmů právnických osob se vztahuje na subjekty, o kterých zákon stanoví že mají právní osobnost nebo jejichž právní osobnost zákon uzná a jsou tudíž právnickými osobami. Nejedná se tedy o fyzické osoby jako takové, ale o subjekt vzniklý z právního jednání založením, rozhodnutím orgánu veřejné moci nebo jiným právním úkonem vzešlým z právního předpisu. Právnické osoby mohou být podnikateli, ale také podnikateli být nemusí. Právnickými osobami jsou obchodní společnosti, firmy, podílové fondy a investiční společnosti, ale i organizační složky státu a stejně tak jsou právnickými osobami nestátní neziskové organizace, školy, sdružení, nadace atd. Všechny právnické osoby však mají daňové povinnosti a pokud jim z jejich aktivit plynou příjmy podléhající zdanění, pak samozřejmě musí řádně daň z příjmů odvádět a plnit i všechny povinnosti s tím související. Daň z příjmů právnických osob je stanovena ve výši 19%, pokud v odstavcích 2 a 3 § 21 zakona o daních z příjmů není stanoveno jinak. Platba této daně se vztahuje i na nadace a občanská sdružení, jejichž hlavním cílem není podnikání za účelem zisku.

Právnické osoby mají povinnost platit daň z příjmů i z jiných destinací než je ČR, pokud mají své sídelní místo na území ČR, nebo je na tomto území umístěna lokalita, ze které jsou podnikatelské aktivity právnické společnosti řízeny. Pokud je toto sídlo nebo vedení společnosti umístěno mimo naše území, je společnost povinna danit pouze příjmy získané na území České republiky.

Předmět daně z příjmů

Pžedmětem daně z příjmů jsou v případě fyzických i právnických osob, u kterých zákon o daních z příjmů ukládá povinnost zdanění. Příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob určuje zákon o daních z příjmů v § 3. Příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů právnických osob určuje tentýž zákon v § 18 hned v prvním odstavci.

Dlouhodobý investiční produkt lze přidat k jinému spoření na stáří a snížit si tím základ daně

Dlouhodobý investiční produkt lze přidat k jinému spoření na stáří a snížit si tím základ daně

Datum článku: 01. 12. 2023

Od roku 2024 se nabídka produktů určených pro spoření na důchod rozšíří o nový dlouhodobý investiční produkt…

Více informací
Ozdravný nebo také konsolidační balíček opatření bude od ledna 2024 opravdu platit

Ozdravný nebo také konsolidační balíček opatření bude od ledna 2024 opravdu platit

Datum článku: 23. 11. 2023

Ozdravný nebo taktéž konsolidační balíček nejen daňových opatření, který má vést ke snížení státního dluhu…

Více informací
Konsolidační balíček a jeho nejdůležitější změny v roce 2024

Konsolidační balíček a jeho nejdůležitější změny v roce 2024

Datum článku: 14. 11. 2023

Konsolidační balíček úsporných opatření v minulých dnech schválili senátoři a čeká tedy už jen na podpis…

Více informací
Přispívání na stravu zaměstnancům bude od roku 2024 žádat více evidence

Přispívání na stravu zaměstnancům bude od roku 2024 žádat více evidence

Datum článku: 06. 11. 2023

Konsolidační balíček daňových opatření, kterým se v současnosti zabývá senát a má být realitou od 1. 1, 2024…

Více informací
Rychleji daňově odepsat firemní auto už půjde jen u vozů zakoupených v roce 2023

Rychleji daňově odepsat firemní auto už půjde jen u vozů zakoupených v roce 2023

Datum článku: 05. 10. 2023

Podnikatelé, kteří by ještě rádi pořídili firemní vůz či vozy, u kterých by rádi využili rychlejší daňové…

Více informací
Dluhy na daních je možné už zjistit i pomocí portálu Moje daně na webu Finanční správy ČR

Dluhy na daních je možné už zjistit i pomocí portálu Moje daně na webu Finanční správy ČR

Datum článku: 11. 09. 2023

Zjistit si případné dluhy na daních je už možné nejen s pomocí ePortálu ČSSZ, ale obdobnou službu nově spustil…

Více informací
Chod firmy je třeba před dovolenou nastavit tak, aby vše důležité probíhalo

Chod firmy je třeba před dovolenou nastavit tak, aby vše důležité probíhalo

Datum článku: 11. 07. 2023

V povědomí široké veřejnosti je často slyšet, že prosperující podnikání a dovolená nejdou dohromady, a že…

Více informací
Milostivému létu 2023 by měly pomáhat i nové funkce portálu MOJE daně Finanční správy

Milostivému létu 2023 by měly pomáhat i nové funkce portálu MOJE daně Finanční správy

Datum článku: 30. 06. 2023

Oddlužovací akce státu Milostivé léto 2023 začíná již od zítřejšího dne čili prvního července a fyzickým…

Více informací
Letní brigády a daně v roce 2023

Letní brigády a daně v roce 2023

Datum článku: 20. 06. 2023

Léto se rozjíždí na plné obrátky a s ním i zájem o brigády a sezonní přivýdělky. Zájem o brigády je…

Více informací
Příspěvek na solidární domácnost a změny od července 2023

Příspěvek na solidární domácnost a změny od července 2023

Datum článku: 19. 06. 2023

Finanční správa ČR upozorňuje, že od 1. července 2023 dojde ke změnám ohledně poskytování příspěvku…

Více informací