Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Vracení DPH v rámci EU

 

Registrovaní plátci DPH se sídlem či provozovnou v tuzemsku, platící v předchozím roce v rámci podnikání DPH v jiném členském státě EU, mají v roce následujícím možnost požádat si o vrácení této daně. Žádost o vrácení je nutné podat vždy do 30. září roku následujícího po roce, v němž byla daň v jiném členském státě uhrazena.

Kdo má nárok na vrácení DPH z EU?

Pro nárok na vrácení DPH z jiného členského státu musí žadatel splnit i další podmínky kromě registrace k DPH a sídla, místa podnikání či provozovny v ČR, musí splňovat také to že:

  • v dotčeném období neuskutečňoval jen plnění osvobozená od daně,
  • nesmí mít sídlo nebo provozovnu ve státě, z něhož vrácení DPH žádá.

Jak o vrácení DPH z EU požádat?

Žádost o vrácení je nutné podat elektronicky prostřednictvím portálu MOJE daně Finanční správy ČR.

Nejprve je potřeba přihlásit se na uvedeném portálu do příslušné sekce Vrácení DPH v rámci EU. Přihlášení se provádí ověřenou identitou podatele prostřednictvím datové schránky, případně s použitím uznávaného elektronického podpisu.

Po přihlášení je třeba kliknout na odkaz vrácení DPH a následně na odkaz NOVÁ ŽÁDOST O VRÁCENÍ DPH. Žádost je možné vyplnit přímo v aplikaci nebo si načíst příslušný XML soubor vytvořený prostřednictvím SW třetích stran.

Odesílanou žádost není potřeba podepisovat uznávaným elektronickým podpisem, protože tento identifikační krok byl již splněn, při přihlášení výše.

Stav odeslané žádosti a její vyřizování má žadatel samozřejmě možnost sledovat. V případě nejistot ohledně správnosti kteréhokoli z uvedených kroků je možné hledat pomoc opět na portálu MOJE daně v odkazu ePodpora v pravém horním rohu stránky.

Proces vrácení není okamžitý, ale má své lhůty

Žadatel o vrácení musí být vždy připraven na situaci, že po odeslání žádosti proces samotného vrácení daně nebude okamžitý. Stát vracení musí žádost posoudit a rozhodnout dle své platné legislativy a teprve poté může dojít k samotnému vrácení peněz.

Rozhodnutí ve věci musí být učiněno do 4 měsíců od potvrzení přijetí žádosti ke zpracování. Pokud je žádost v pořádku, není potřeba dokládat žádné opravy ani upřesnění a je tedy rozhodnuto pozitivně, má příslušný správce daně lhůtu dalších 10 dní na odeslání vracené částky.