Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Důchodové pojištění a dávky

Důchodové pojištění a dávky

 

Slovo důchod má více významů. V ekonomii se slovem důchod označují peněžní toky v oblasti mzdové i dalších oblastech příjmů různých skupin nebo jednotlivců. Poměrně často uváděným pojmem je Národní důchod, což je souhrn příjmů z výrobních faktorů na určitém území za období nejčastěji jednoho roku.

Mnohem častěji je slovo důchod používané a známé v kontextu sociálním jako příjem osob v situacích, kdy si uvedené osoby z důvodu věku či sociální situace již nemohou své potřeby zajišťovat vlastní ekonomickou aktivitou. Důchody jako sociální zajištění osob v ČR poskytuje stát ze sociálního systému. Z uvedeného hlediska se rozlišuje a v různých situacích vyplácí několik druhů důchodů. Jedná se o důchod starobní, několik druhů důchodů invalidních podle stupně zdravotního znevýhodnění jedince a dále důchod vdovský, vdovecký a sirotčí.

Starobní důchod

Starobní důchod je náhradou mzdy v období, kdy již člověk zejména z důvodu věku a přirozeného úbytku fyzických sil nemůže být ekonomicky aktivní vůbec, nebo může být aktivní jen s omezením. Podmínky nároku na starobní důchod stanovuje zákon č. 155/1995, který se samozřejmě ve svých jednotlivých prvcích průběžně mění, aby odpovídal aktuálním potřebám a vývoji. Základní koncepce, ale zůstává a jedinec může odejít do starobního důchodu, až po dosažení důchodového věku a získání určité odpracované doby pojištění, během níž je z jeho příjmu ze zaměstnání či podnikání odváděno důchodové pojistné.

Invalidní důchod

Invalidní důchod se vyplácí osobám, kterým v důsledku dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu z důvodu nemoci, úrazu či zdravotního postižení poklesla pracovní schopnost proti normálu o 34 a více procent. Podle míry poklesu pracovních schopností se rozlišují 3 stupně invalidního důchodu a důchod se tedy vyplácí v různé výši odpovídající právě těmto stupňům. Například důchod pro invaliditu třetího stupně se vyplácí při poklesu schopnosti práce o 70 a více procent. Nárok na invalidní důchod vzniká po rozhodnutí o vzniku invalidity, která musí být potvrzena odborným lékařským posudkem. Další nezbytnou podmínkou k nároku na invalidní důchod je opět získání určité doby pojištění. Délka potřebné doby pojištění u invalidní osoby vychází z jejího věku a zdravotního stavu před žádostí o důchod.

Důchod vdovský a vdovecký

Vdovský nebo vdovecký důchod se vyplácí osobám, kterým zemřela manželka či manžel v případech kdy zesnulá či zesnulý před smrtí pobíral starobní či invalidní důchod, nebo uvedený důchod ještě nepobíral, ale splňoval podmínky nároku na vyplácení. Podmínky nároku jsou stanoveny stejně jako u důchodu starobního či invalidního také zákonem o důchodovém pojištění. Důchod vdovský i vdovecký i v případě, že jsou pro ně splněny podmínky, se většinou vyplácí jen po určitou omezenou dobu obvykle jednoho roku od úmrtí druhého z životních partnerů. V určitých zákonem stanovených situacích však může vyplácení těchto důchodů být delší.

Taková situace nastává:

  • pokud pozůstalá osoba pečuje sama o nezaopatřené dítě nebo o rodiče své či zemřelého manžela, kteří jsou závislí na péči jiné osoby ve stupni závislosti dva nebo vyšším,
  • pokud je pozůstalá osoba sama invalidní ve třetím stupni invalidity,
  • nebo dosáhla zákonem stanoveného věku.

Důchod sirotčí

Sirotčí důchod se vyplácí nezaopatřenému dítěti, kterému zemřel jeden z rodičů nebo případně oba rodiče, pokud jsou splněny podmínky stanovené opět zákonem o důchodovém pojištění. Aby nárok na sirotčí důchod nezaopatřenému dítěti vznikl, musí zesnulý rodič před úmrtím pobírat starobní nebo invalidní důchod nebo musí být příčinou úmrtí pracovní úraz rodiče, nebo musí zesnulý mít odpracovánu určitou dobu pojištění.

Podrobnější informace ohledně všech výše uvedených důchodů lze získat na webu ČSSZ.

 

OBZP pokud chtějí starobní důchod, musí včas vyřešit sociální pojištění

OBZP pokud chtějí starobní důchod, musí včas vyřešit sociální pojištění

Datum článku: 23. 04. 2024

V současné době se stále více osob setkává s problematickou situací, kdy se jim blíží důchodový věk, ale nárok…

Více informací
Rok 2024 a změny pro podnikatele i nepodnikající veřejnost

Rok 2024 a změny pro podnikatele i nepodnikající veřejnost

Datum článku: 05. 01. 2024

Rok 2024 má opět nachystánu řadu zásadních změn nejen pro podnikatele, ale i pro širokou veřejnost. Jedná se nejen…

Více informací
Výchovné se bude postupně snižovat a bude zavedena nová podpora za péči o blízké

Výchovné se bude postupně snižovat a bude zavedena nová podpora za péči o blízké

Datum článku: 11. 12. 2023

Plánovaná důchodová reforma, kterou připravuje vláda pro nadcházející období, zahrnuje strategii postupného…

Více informací
Výchovné náleží i k předčasnému starobnímu důchodu a nekrátí se

Výchovné náleží i k předčasnému starobnímu důchodu a nekrátí se

Datum článku: 08. 11. 2023

Výchovné je příplatek ke starobním důchodům, který má alespoň částečně kompenzovat nižší důchod rodiči,…

Více informací
Daňový bonus na děti důchody nezvyšuje ani nesnižuje

Daňový bonus na děti důchody nezvyšuje ani nesnižuje

Datum článku: 23. 10. 2023

Stát poskytuje daňový bonus na děti pracujícím rodičům s nejnižšími příjmy. Tento bonus je jakousi odměnou…

Více informací
Při práci během mateřské či rodičovské je třeba si zajistit, aby výdělek nesnížil budoucí důchod

Při práci během mateřské či rodičovské je třeba si zajistit, aby výdělek nesnížil budoucí důchod

Datum článku: 20. 09. 2023

Možná to někoho překvapí, ale práce během mateřské či rodičovské dovolené může negativně působit, nebo…

Více informací
Elektronicky požádat o důchod půjde už od prosince 2023

Elektronicky požádat o důchod půjde už od prosince 2023

Datum článku: 14. 09. 2023

Včera Poslanecká sněmovna České republiky odsouhlasila novelu zákona o sociálním zabezpečení. Díky tomuto kroku…

Více informací
Všechny důchody od ledna 2024 vzrostou o částku 360 Kč

Všechny důchody od ledna 2024 vzrostou o částku 360 Kč

Datum článku: 06. 09. 2023

Před několika dny Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR konečně upřesnilo, o kolik vzrostou od ledna 2024…

Více informací
Výchovné k důchodům zřejmě nahradí jiné podpory

Výchovné k důchodům zřejmě nahradí jiné podpory

Datum článku: 04. 08. 2023

Výchovné od ledna 2023 vylepšuje nízké důchody žen, které vychovávaly děti o 500 Kč měsíčně. Vypadá to však,…

Více informací
Peníze naspořené ve druhém důchodovém pilíři je možné získat jen do konce roku 2023

Peníze naspořené ve druhém důchodovém pilíři je možné získat jen do konce roku 2023

Datum článku: 27. 07. 2023

Finanční úřady v České republice se v současné době opět intenzivně věnují kontaktování občanů, kteří si…

Více informací