Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Elektronická podání pro Finanční správu

Elektronická podání pro finanční správu znamenají zasílání dokumentů a formulářů finančním úřadům čili správci daně elektronicky, rychleji bez nutnosti navštívit úřad osobně.

Elektronické podání pro Finanční správu ČR se provádí prostřednictvím portálu MOJE daně na příslušném elektronickém formuláři určeném přímo pro konkrétní úkon, například pro přiznání k dani z příjmů, vrácení DPH a dalších.

Při elektronickém podání je možné příslušný formulář nejen elektronicky vyplnit a odeslat, ale při vyplňování je současně k dispozici také pomoc se správným vyplněním v podobě nápovědy, automatických výpočtů i kontroly případných chyb.

Jakmile poplatník jednou aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu ČR použije, systém si jej zapamatuje a při dalším podání se již identifikační údaje i některé další opakující se záležitosti vyplňují automaticky.

Všechna elektronická podání Finanční správě vždy umožňují sledovat stav podání a tudíž kontrolovat, jak je úřad s vyřizováním záležitosti daleko.

Jak se k elektronickým podáním pro Finanční správu dostat a odeslat jej?

Nejkratší cesta k elektronickým podáním pro Finanční správu vede přes portál MOJE daně z webu finanční správy.

Na portál MOJE daně lze vstoupit i bez přihlášení. V sekci Elektronická podání pro Finanční správu stačí vybrat příslušný formulář podání vyplnit jej. Poté stačí přejít na odkaz možnosti pro ukončení a nechat se navést k odeslání dokumentu elektronicky, následně kliknout na, přihlásit a podepsat, a poté si vybrat způsob, kterým se poplatník přihlásí a podepíše, čili identifikuje současně. Přihlášení a podepsání se provádí jedním krokem prostřednictvím identity občana, datovou schránkou případně kvalifikovaným certifikátem. Při práci s formuláři elektronického podání je třeba pro pohyb mezi jednotlivými stránkami podání používat ovládací prvky ve formuláři.