Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Daň darovací

Daň darovací

Darovací daň se již od roku 2014 neřeší jako samostatná daňová problematika, ale jako záležitost spadající do daně z příjmů, konkrétně bezúplatných příjmů.

Od uvedeného roku 2014 se daňové záležitosti ohledně dědění a darování řeší dle ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, konkrétně § 10 a jeho ustanovení o bezúplatných příjmech.

Mnoho darů je zákonem od daně osvobozených

Darování je potřebná i bohulibá činnost, což bere v potaz i zákon a mnoho darů se tudíž nedaní, čili je od daně zákonem osvobozeno.

Dary jsou od daně osvobozeny pokud:

  • jsou od jednoho dárce a součet všech hodnot nepřesáhne 15 000 Kč za zdaňovací období jednoho roku,
  • je dárce s obdarovaným v přímém příbuzenském vztahu (rodiče, děti, vnuci, manželé),
  • je dárce s obdarovaným příbuzný v linii pobočné (synovci, neteře, tety, strýcové, snachy, zeťové atd.),
  • obdarovaný a dárce nejméně jeden rok žijí ve společné domácnosti a o tuto domácnost společně pečují,
  • obdarovaný je na dárce odkázán z hlediska výživy.

Někdy se však i dary musí danit a pak je třeba daň z příjmů přiznat i zaplatit

Ne všechny dary jsou od daně osvobozeny a pak je nutné daň z příjmů v příslušné sazbě přiznat v daňovém přiznání a řádně zaplatit. Povinnost přiznat a zaplatit daň z daru má obdarovaný čili osoba, která dar přijala.

  • Příjemci fyzické osoby platí z darů daň z příjmů 15%.
  • Příjemci právnické osoby platí z darů daň z příjmů 19%.

Pokud tedy obdarovaný není osobou, na kterou se vztahuje výše uvedené zákonné osvobození, musí kvůli přijatému daru podat řádné daňové přiznání k dani z příjmů a samozřejmě zaplatit daň v příslušné výši. Vše je samozřejmě potřeba učinit v příslušných lhůtách pro splnění povinnosti k dani z příjmů. Pokud má poplatník ze zákona uloženu povinnost podávat přiznání k dani elektronicky, musí tuto povinnost dodržet i v případě přiznání k daru. Pokud poplatník nemá uloženo podávat přiznání elektronicky, může se k daru přiznat i papírovým přiznáním. Platbu daně lze provést bankovním převodem z účtu plátce na účet příslušného finančního úřadu nebo zaplatit přímo na finančním úřadě.