Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Podpora v nezaměstnanosti

Podpora v nezaměstnanosti

 

 

Podpora v nezaměstnanosti je dávkou vyplácenou státem prostřednictvím úřadů práce, která slouží k překlenutí doby, po kterou si uchazeč o zaměstnání hledá ve spolupráci s Úřadem práce ČR zaměstnání.

O podporu v nezaměstnanosti si musí uchazeč o zaměstnání písemně požádat na místně příslušné pobočce Úřadu práce ČR. Poté co si jedinec požádá o podporu v nezaměstnanosti je zařazen do evidence uchazečů o zaměstnání. Samotné zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání však k nároku na podporu nestačí. Aby měl jedinec vedený v dané evidenci uchazečů na podporu v nezaměstnanosti nárok, musí splňovat podmínky pro poskytnutí této podpory stanovené zákonem č. 435/2004 Sb., čili zákonem o zaměstnanosti. Podmínky nároku na podporu v nezaměstnanosti jsou uvedeny v § 39 uvedeného zákona. Základní podmínkou pro získání této podpory je získání doby placeného důchodového pojištění zaměstnáním nebo výdělečnou činností OSVČ v délce minimálně 12 měsíců v období předchozích dvou let před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání. Nárok na podporu v nezaměstnanosti může být, ale také být nemusí.

Podpora v nezaměstnanosti se vždy vyplácí jen po určitou dobu

Podpora v nezaměstnanosti se vždy vyplácí jen po určitou dobu několika měsíců a vždy je pro délku vyplácení podpory rozhodující věk žadatele.

  • Do 50 let věku žadatele je poskytována podpora v nezaměstnanosti po dobu 5 měsíců po sobě jdoucích.
  • Ve věku nad 50 let do 55 let se podpora v nezaměstnanosti poskytuje 8 měsíců po sobě jdoucích.
  • Nezaměstnaným nad 55 let věku může být podpora v nezaměstnanosti poskytována až 11 měsíců.

Výše a výpočet podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci

Výše podpory v nezaměstnanosti nebo podpory při rekvalifikaci se stanoví procentní sazbou z předchozího průměrného čistého výdělku z posledního zaměstnání. U uchazečů o zaměstnání, kteří před zaevidováním mezi žadatele o podporu vykonávali samostatnou výdělečnou činnost, se při výpočtu výše podpory vychází z posledního vyměřovacího základu. Pokud podpora nejde vypočítat z předchozího výdělku v zaměstnání nebo předchozí samostatné výdělečné činnosti, vypočítává se z předchozích náhradních dob pojištění nezaměstnaného. Pravidla pro výši podpory a její výpočet opět určuje zákon o zaměstnanosti.

Důležité je pro nezaměstnaného vědět, že výše podpory se většinou v průběhu podpůrčí doby čili doby poskytování mění a zásadní vliv zde hraje i to, co bylo příčinou nezaměstnanosti.

Podpora v nezaměstnanosti může totiž náležet ve standardní výši nebo ve snížené výši.

Podpora ve standardní výši uchazeči náleží, pokud svoji nezaměstnanost nijak nezavinil, ani neopustil předchozí zaměstnání z vlastního rozhodnutí bez závažného důvodu.

Při standardní podpoře v nezaměstnanosti náleží v prvních 2 měsících poskytování podpora ve výši 65 procent z předchozího průměrného měsíčního výdělku. Další dva měsíce náleží nezaměstnanému podpora ve výši 50 procent z předchozího výdělku a v dalších měsících náleží podpora ve výši 45 procent z předchozího průměrného měsíčního výdělku.

Pokud nezaměstnanému náleží podpora jen ve snížené výši, třeba proto, že opustil zaměstnání z vlastní vůle bez vážného důvodu, bude náležet po celou dobu poskytování podpory v nezaměstnanosti podpora jen 45 procent z průměrného měsíčního výdělku dosahovaného v předchozím zaměstnání.

Pokud se podpora vypočítává z vyloučených dob a není možné vycházet z předchozího výdělku, náleží podpora ještě nižší. V prvních dvou měsících je to 0,15 násobku průměrné mzdy v národním hospodářství z předchozího roku, který předcházel roku žádosti o podporu. V dalších měsících na podpoře se dávka snižuje na 0,12 a 0,11 násobku uvedené průměrné mzdy.

Podpora při rekvalifikaci činí 60 procent průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého uchazeč dosáhl v posledním zaměstnání. Podpora při rekvalifikaci vždy zvyšuje částku podpory v nezaměstnanosti.

Výše podpory v nezaměstnanosti i podpory při rekvalifikaci je vždy ovlivňována celou řadou faktorů celospolečenských i individuálních a má také stanovenu maximální výši. Maximální výše podpory v nezaměstnanosti je v roce 2023 na hodnotě 0,58násobku průměrné mzdy. To znamená částku 22 798 Kč bez rekvalifikace. Pokud nezaměstnaný v roce 2023 pobírá nejvyšší podporu v nezaměstnanosti ještě při rekvalifikaci, může dosáhnout až na částku 25 549 Kč.

Podpora v nezaměstnanosti však také nemusí náležet vůbec

Jak je zmíněno výše může nastat i situace, kdy nárok na podporu není vůbec. Nárok na podporu v nezaměstnanosti nevznikne, pokud nejsou splněny podmínky nároku, ale podpora nemusí náležet také z jiných důvodů. Nárok na podporu v nezaměstnanosti nevznikne uchazeči, který byl vypovězen z předchozího zaměstnání pro porušování pracovních povinností či pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem, nebo při porušování režimu v pracovní neschopnosti a následné výpovědi.

Podpora v nezaměstnanosti v roce 2024

Podpora v nezaměstnanosti v roce 2024

Datum článku: 08. 01. 2024

S nástupem roku 2024 došlo k aktualizaci systému podpory v nezaměstnanosti, která se týká nejen maximálních výší…

Více informací
Nepřetržitý odpočinek zaměstnance při více zaměstnáních nebo dohodách

Nepřetržitý odpočinek zaměstnance při více zaměstnáních nebo dohodách

Datum článku: 10. 11. 2023

Doba nepřetržitého odpočinku zaměstnance v pracovním procesu je nařízena přímo zákoníkem práce. Zaměstnavatelé…

Více informací
Při podnikání nebo zaměstnání na mateřské je zásadní vědět, co se smí a co ne

Při podnikání nebo zaměstnání na mateřské je zásadní vědět, co se smí a co ne

Datum článku: 03. 11. 2023

Peněžitá pomoc v mateřství, známá také jako mateřská, představuje kompenzaci příjmů v období několika týdnů…

Více informací
Příjmy ze zaměstnání v zahraničí je třeba většinou daňově řešit i v ČR, ale někdy také ne

Příjmy ze zaměstnání v zahraničí je třeba většinou daňově řešit i v ČR, ale někdy také ne

Datum článku: 25. 10. 2023

Mít příjem ze zahraničí, není v dnešní době ani u tuzemských občanů nijak neobvyklá záležitost. Uvedené…

Více informací
Z čeho se vypočítává podpora při rekvalifikaci v roce 2023?

Z čeho se vypočítává podpora při rekvalifikaci v roce 2023?

Datum článku: 11. 10. 2023

Jedinci, který se cíleně snaží o zvýšení své kvalifikace, vždy náleží určité finanční zajištění po dobu,…

Více informací
Podpora v nezaměstnanosti bude více chráněna proti zneužití

Podpora v nezaměstnanosti bude více chráněna proti zneužití

Datum článku: 25. 07. 2023

Podpora v nezaměstnanosti je základním právem každého občana, který se ocitne bez práce. Je tedy zcela přirozené,…

Více informací
Sousedské dětské skupiny budou možná realitou již od roku 2024

Sousedské dětské skupiny budou možná realitou již od roku 2024

Datum článku: 27. 06. 2023

Se zajištěním péče o malé děti zaměstnaným rodičům budou možná již od roku 2024 pomáhat i Sousedské dětské…

Více informací
Podporu v nezaměstnanosti čekají zřejmě změny nejen ohledně odstupného

Podporu v nezaměstnanosti čekají zřejmě změny nejen ohledně odstupného

Datum článku: 06. 06. 2023

O tom, že bude nutné nejen z úsporných důvodů změnit respektive zpřísnit podmínky ohledně nároku a čerpání…

Více informací
Pro podporu v nezaměstnanosti nebude možné chodit příliš často

Pro podporu v nezaměstnanosti nebude možné chodit příliš často

Datum článku: 16. 05. 2023

Systém podpory v nezaměstnanosti se změní. Odlišná bude výše dávky pro žadatele, kteří se s žádostí o podporu…

Více informací
Dohoda o poskytnutí stipendia zaměstnavatelem by měla být srozumitelná a jednoznačná

Dohoda o poskytnutí stipendia zaměstnavatelem by měla být srozumitelná a jednoznačná

Datum článku: 16. 03. 2023

Stipendium studentům, kromě škol, nadací či dalších institucí, mohou poskytovat i jejich budoucí zaměstnavatelé.…

Více informací