Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Daň dědická

Daň dědická

S prvním dnem roku 2014 došlo k poměrně významným změnám v české legislativě vztahující se mimo jiné i k dani dědické.

Daň dědickou upravoval do konce roku 2013 Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. K 1. lednu 2014 tento zákon přestal platit a byl nahrazen zákonným opatřením Senátu č. 3440/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů.

Tímto krokem byl daň dědická prakticky zrušena, protože příjmy z nabytí dědictví nebo odkazu jsou nově upraveny v § 4a) Zákona o daních z příjmů, který stanoví, že tyto příjmy jsou od daně z příjmů fyzických osob osvobozeny. Osvobození bude platit i pro právnické osoby, které nejsou neziskovou organizací. Pro neziskové organizace toto osvobození od daně dědické platí z již předchozích právních úprav.

Daň dědická je tedy podle současné legislativy považována za „bezúplatné nabytí” a jako taková je od daně z příjmů zcela osvobozena.

Poznámka k dani dědické a dani darovací

Majetek, který občan získal jako dědictví, musí projít notářským řízením. Za služby notáře se platí poplatek, který roste úměrně s cenou zděděného majetku. Pokud tedy zdědíte nemovitost, například v atraktivní lázeňské lokalitě, může platba notáři být i zcela mimo vaše finanční možnosti. U nemovitosti se navíc musí hradit i další poplatky. Například poplatek za odhad ceny domu, statku atd., který se platí odbornému odhadci.  Z hodnoty nemovitého majetku se pak teprve stanovuje poplatek notáři.

Proto je lepší nemovitost darovat, než čekat na její odkázání v rámci dědictví. Můžete tak ušetřit i velkou sumu peněz.

Jeden malý příklad za všechny.  Při dědictví domu s odhadní cenou 3 milióny korun, může být poplatek pro notáře i přes 20 tisíc Kč a dalších 5 000 korun může stát poplatek za vypracování odhadu ceny nemovitosti. Pokud se ale rozhodnete tento dům darovat, neplatíte nic – darovací daň se neplatí a není tak ani potřeba řešit odhad ceny nemovitosti nebo notářský poplatek.

Pro ujasnění doporučujeme nahlédnout do textů Zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů.