Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Evidence a reporting provozovatelů DAC7

 

DAC7 je směrnice EU o mezinárodní spolupráci v oblasti daní, která reaguje na rychle se rozšiřující oblast sdílené ekonomiky a zavádí oznamovací povinnost pro provozovatele platforem ohledně příjmů prodejců, které získávají právě prostřednictvím těchto platforem.

Nová povinnost určená směrnici DAC7 začíná od roku 2023

Provozovatelé platforem mají od 1. 1. 2023 podávat jednou ročně správci daně informace o oznamované činnosti prodejce. Za účelem této činnosti mají provozovatelé platforem taktéž povinnost shromažďovat o prodejcích informace stanovené výše uvedenou směrnicí.

Oznamovací povinnost v ČR mají především usazení provozovatelé platforem čili daňoví rezidenti. Neusazení provozovatelé v ČR zde musí oznamovací povinnost plnit také, pokud nejsou usazeni ani registrování v jiném členském státě EU.

Kdy se musí provozovatelé k uvedené povinnosti přihlásit a do kdy je třeba ji splnit lze zjistit například zde.

Kde splnit povinnosti plynoucí z uvedené směrnice?

Povinnosti vyplývající ze směrnice DAC7 je třeba plnit na portálu MOJE daně finanční správy v aplikaci Evidence a reporting provozovatelů platforem DAC7, kde je zvlášť prostor pro české oznamující provozovatele platformy, tak pro neusazené provozovatele platforem. Přihlášení je možné pomocí elektronické identity občana, datové schránky nebo přihlašovacích údajů poskytnutých Finanční správou.