Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

DPH

DPH

 

Daň z přidané hodnoty zkráceně DPH představuje nejvýznamnější příjem státního rozpočtu. Uvedená daň patří do skupiny nepřímých daní a je zahrnuta do ceny téměř veškerého zboží a služeb. DPH tedy v ceně zboží či služeb uhrazuje každý zákazník koncový spotřebitel zboží či služby. Plátcem DPH je však podnikatel, který odvede tuto daň státu.

Pravidla ohledně problematiky DPH stanovuje zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, který určuje, že přidanou hodnotou není celková částka uhrazená za zboží či službu, ale je to rozdíl mezi vstupem a výstupem. Plátce DPH odvádí státu právě uvedený rozdíl mezi hodnotou DPH, kterou zaplatil za zboží dodavateli a hodnotou za kterou toto zboží prodal konečnému spotřebiteli. Zákon samozřejmě určuje také sazbu uvedené daně i to kdo a kdy je jejím povinným plátcem.

Mnoho podnikatelů má plátcovství DPH povinné, ale může být i dobrovolné

Plátcovství DPH může být jak ze zákona povinné, tak se k němu může podnikatel registrovat dobrovolně.

Povinně se ekonomický subjekt čili podnikatel či firma stává plátcem DPH, když ve dvanácti po sobě jdoucích měsících překročí zákonem stanovenou hranici ročního obratu. V roce 2023 se povinným plátcem DPH subjekt stává v okamžiku, když jeho roční obrat přesáhne hranici 2 000 000 Kč. Povinným plátcem DPH se stává také ten, kdo nabyde majetek prodejem či fúzí nebo převezme podnikatelskou činnost po zemřelém plátci DPH.

Prvním úkolem plátce DPH je se k odvodu uvedené daně řádně registrovat, což už je dnes samozřejmě možné provést i online přes portál MOJE daně Finanční správy. Dále pak k nutným povinnostem plátce patří pravidelné podávání přiznání i kontrolního hlášení k DPH, vystavování daňových dokladů odběratelům i archivace a evidence těchto dokladů a mnohé další povinnosti. Pokud je subjekt registrován k DPH a splňuje při svých povinnostech určité zákonem stanovené podmínky, má nárok na vrácení částky DPH, kterou zaplatil svému dodavateli.

Dobrovolně se přihlásit k plátcovství DPH se ekonomickému subjektu vyplatí, pokud je většina jeho zákazníků plátci DPH. Jakmile se subjekt dobrovolně stane plátcem, má samozřejmě tytéž povinnosti, jako subjekt, jemuž plátcovství DPH nařídil zákon.

Odvod DPH státu musí být vždy ve správné sazbě

Aby byla povinnost DPH plátcem plněna správně, musí být DPH odváděna pravidelně v zákonem stanovené lhůtě a také ve správné sazbě pro dané zboží či službu. Sazeb většinou bývá více a mohou se samozřejmě i měnit. Jakmile se subjekt stane plátcem DPH, musí si zjistit do jaké sazby jeho produkty a služby spadají a podle toho plnit odvod státu v současnosti má ČR tři sazby DPH, jednu základní 21% a dvě snížené ve výši 15 a 10% DPH. Jak je, však řečeno výše hodnoty se mohou z času na čas měnit, proto je třeba věnovat pozornost případným změnám zákona.

 

V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

Datum článku: 18. 04. 2024

Od začátku roku 2025 vstoupí v platnost klíčová novelizace zákona o DPH, která přináší široké spektrum změn,…

Více informací
Smluvní vztahy je důležité nastavovat s pružností na změnu sazeb DPH

Smluvní vztahy je důležité nastavovat s pružností na změnu sazeb DPH

Datum článku: 16. 04. 2024

Ve světě ekonomiky a obchodních transakcí je důležité mít na paměti, že legislativa se neustále vyvíjí…

Více informací
Elektronicky poskytovaná služba z hlediska DPH

Elektronicky poskytovaná služba z hlediska DPH

Datum článku: 18. 03. 2024

Správné stanovení místa plnění, ať už se jedná o dodávku zboží či poskytování služeb, představuje v oblasti…

Více informací
V žádosti o závazné posouzení k záležitostem DPH musí být správné informace

V žádosti o závazné posouzení k záležitostem DPH musí být správné informace

Datum článku: 12. 02. 2024

Pro co nejefektivnější a nejrychlejší vyřízení žádosti o závazné posouzení od FS je nezbytné, aby podnikatelé…

Více informací
U nedobytných pohledávek lze s určitými pravidly žádat vrácení DPH

U nedobytných pohledávek lze s určitými pravidly žádat vrácení DPH

Datum článku: 29. 01. 2024

Nejednou se bohužel stane, že obchodní partner nesplní své finanční závazky a za poskytnuté služby či zboží,…

Více informací
Informace ke stanovení základu daně u DPH po změně sazeb v roce 2024

Informace ke stanovení základu daně u DPH po změně sazeb v roce 2024

Datum článku: 25. 01. 2024

Od 1. ledna 2024 dochází k legislativní změně sazeb daně z přidané hodnoty (DPH) na základě zákona č. 349/2023…

Více informací
Okamžik uskutečnění zdanitelného plnění k DPH se v oblasti energetiky změní

Okamžik uskutečnění zdanitelného plnění k DPH se v oblasti energetiky změní

Datum článku: 22. 01. 2024

Právní řád České republiky se vyznačuje komplexním propojením legislativních předpisů. To znamená, že změny…

Více informací
Změny v odpočtu DPH u vybraného osobního automobilu od 1. 1. 2024

Změny v odpočtu DPH u vybraného osobního automobilu od 1. 1. 2024

Datum článku: 19. 01. 2024

Generální finanční ředitelství České republiky upozorňuje na změny, které se od 1. ledna 2024 nastaly u odpočtu…

Více informací
Výkladová informace Finanční správy ke změnám sazeb DPH od 1. 1. 2024

Výkladová informace Finanční správy ke změnám sazeb DPH od 1. 1. 2024

Datum článku: 15. 01. 2024

S příchodem roku 2024 se pro většinu podnikatelů stává povinností aplikovat nové sazby DPH, které vstupují…

Více informací
Převod obchodního závodu je složitý z hlediska povinností  k DPH

Převod obchodního závodu je složitý z hlediska povinností k DPH

Datum článku: 11. 12. 2023

Při transferu obchodního závodu je klíčové precizně zvládnout povinnosti spojené s daní z přidané hodnoty (DPH),…

Více informací