Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

DPH

DPH

 

Daň z přidané hodnoty zkráceně DPH představuje nejvýznamnější příjem státního rozpočtu. Uvedená daň patří do skupiny nepřímých daní a je zahrnuta do ceny téměř veškerého zboží a služeb. DPH tedy v ceně zboží či služeb uhrazuje každý zákazník koncový spotřebitel zboží či služby. Plátcem DPH je však podnikatel, který odvede tuto daň státu.

Pravidla ohledně problematiky DPH stanovuje zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, který určuje, že přidanou hodnotou není celková částka uhrazená za zboží či službu, ale je to rozdíl mezi vstupem a výstupem. Plátce DPH odvádí státu právě uvedený rozdíl mezi hodnotou DPH, kterou zaplatil za zboží dodavateli a hodnotou za kterou toto zboží prodal konečnému spotřebiteli. Zákon samozřejmě určuje také sazbu uvedené daně i to kdo a kdy je jejím povinným plátcem.

Mnoho podnikatelů má plátcovství DPH povinné, ale může být i dobrovolné

Plátcovství DPH může být jak ze zákona povinné, tak se k němu může podnikatel registrovat dobrovolně.

Povinně se ekonomický subjekt čili podnikatel či firma stává plátcem DPH, když ve dvanácti po sobě jdoucích měsících překročí zákonem stanovenou hranici ročního obratu. V roce 2023 se povinným plátcem DPH subjekt stává v okamžiku, když jeho roční obrat přesáhne hranici 2 000 000 Kč. Povinným plátcem DPH se stává také ten, kdo nabyde majetek prodejem či fúzí nebo převezme podnikatelskou činnost po zemřelém plátci DPH.

Prvním úkolem plátce DPH je se k odvodu uvedené daně řádně registrovat, což už je dnes samozřejmě možné provést i online přes portál MOJE daně Finanční správy. Dále pak k nutným povinnostem plátce patří pravidelné podávání přiznání i kontrolního hlášení k DPH, vystavování daňových dokladů odběratelům i archivace a evidence těchto dokladů a mnohé další povinnosti. Pokud je subjekt registrován k DPH a splňuje při svých povinnostech určité zákonem stanovené podmínky, má nárok na vrácení částky DPH, kterou zaplatil svému dodavateli.

Dobrovolně se přihlásit k plátcovství DPH se ekonomickému subjektu vyplatí, pokud je většina jeho zákazníků plátci DPH. Jakmile se subjekt dobrovolně stane plátcem, má samozřejmě tytéž povinnosti, jako subjekt, jemuž plátcovství DPH nařídil zákon.

Odvod DPH státu musí být vždy ve správné sazbě

Aby byla povinnost DPH plátcem plněna správně, musí být DPH odváděna pravidelně v zákonem stanovené lhůtě a také ve správné sazbě pro dané zboží či službu. Sazeb většinou bývá více a mohou se samozřejmě i měnit. Jakmile se subjekt stane plátcem DPH, musí si zjistit do jaké sazby jeho produkty a služby spadají a podle toho plnit odvod státu v současnosti má ČR tři sazby DPH, jednu základní 21% a dvě snížené ve výši 15 a 10% DPH. Jak je, však řečeno výše hodnoty se mohou z času na čas měnit, proto je třeba věnovat pozornost případným změnám zákona.

 

Obrat by si kvůli povinnostem k DPH společnosti s ručením omezeným měli pravidelně kontrolovat

Obrat by si kvůli povinnostem k DPH společnosti s ručením omezeným měli pravidelně kontrolovat

Datum článku: 12. 09. 2023

Obrat je pro firmu velmi zásadní veličinou. Jde o ukazatel finanční rovnováhy a prosperity podniku. Tuto veličinu je…

Více informací
Odklad účinnosti novelizace zákona o DPH týkající se nemovitých věcí až na rok 2024

Odklad účinnosti novelizace zákona o DPH týkající se nemovitých věcí až na rok 2024

Datum článku: 28. 06. 2023

Také účinnost zákonů je někdy nutné odložit na pozdější dobu. K dané situaci nyní dochází v zákoně o DPH…

Více informací
Osoby mimo EU a žádost o vrácení DPH do konce června 2023

Osoby mimo EU a žádost o vrácení DPH do konce června 2023

Datum článku: 05. 06. 2023

Požádat si o vrácení DPH čili daně z přidané hodnoty mohou všichni plátci DPH, pokud měli podnikatelské výdaje…

Více informací
Zákon o DPH se od července 2023 novelizuje kvůli definičním změnám

Zákon o DPH se od července 2023 novelizuje kvůli definičním změnám

Datum článku: 29. 05. 2023

V zákoně o DPH dojde od 1. 7. 2023 ke změnám definic stavby bytového domu a stavby rodinného domu právě pro…

Více informací
Práce s evidencí ohledně DPH není zrovna málo, ale jde i usnadnit

Práce s evidencí ohledně DPH není zrovna málo, ale jde i usnadnit

Datum článku: 25. 05. 2023

Daňové administrativy mají podnikatelé stále nad hlavu i navzdory ujišťování politiků, že se daný proces…

Více informací
Do obratu rozhodného pro registraci k DPH je nejednou nutné započítávat i nájem soukromého bytu

Do obratu rozhodného pro registraci k DPH je nejednou nutné započítávat i nájem soukromého bytu

Datum článku: 24. 05. 2023

Představa, že příjmů z pronájmu soukromého bytu se DPH a zejména registrace k DPH netýká, je velmi mylná…

Více informací
Snížení DPH u stavebních prací proti zvýšení daně z nemovitostí nepomůže

Snížení DPH u stavebních prací proti zvýšení daně z nemovitostí nepomůže

Datum článku: 18. 05. 2023

Vláda čarující s daňovými škrty v takzvaném ozdravném daňovém balíčku chce občanům kromě zvyšování daní…

Více informací
Ozdravný daňový balíček přinese nové sazby DPH, vyšší zdanění firmám a mnoho dalších změn

Ozdravný daňový balíček přinese nové sazby DPH, vyšší zdanění firmám a mnoho dalších změn

Datum článku: 12. 05. 2023

Vláda včera představila konkrétní obsah nového úsporného daňového balíčku na rok 2024 a 2025, který má pomoci…

Více informací
Aktualizace formulářové vyhlášky pro kontrolní hlášení k DPH

Aktualizace formulářové vyhlášky pro kontrolní hlášení k DPH

Datum článku: 02. 05. 2023

Dne 26. 4. 2023 byla vydána upravená vyhláška č.112/2023, která mění vyhlášku 457/2020 Sb., o formulářových…

Více informací
Plánují se změny v sazbách DPH kvůli snížení schodku rozpočtu

Plánují se změny v sazbách DPH kvůli snížení schodku rozpočtu

Datum článku: 17. 04. 2023

Kvůli snížení vysokého schodku státního rozpočtu plánuje současná vláda v roce 2023 změny v sazbách daně…

Více informací