Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Silniční daň

Silniční daň

 

Silniční daň musí platit každý, kdo při svém podnikání používá motorové vozidlo a popřípadě k němu určené přípojné vozidlo. Silniční daň je daní přímou a majetkovou. V procentuálním vyjádření tvoří silniční daň asi jedno procento příjmu rozpočtu státu.

Daň se vztahuje na automobily registrované a provozované v České republice.  V případě osobních vozidel je výše daně ovlivněna objemem motoru. Čím vyšší objem motoru, tím se platí vyšší daň. U nákladních vozidel je rozhodčí položkou počet náprav a součet jejich povoleného zatížení. Za vozidla určená pro přepravu nákladů, která mají největší povolenou hmotnost nad 3,5 tuny, platí jejich majitel daň vždy.  Maximální cena za vozidlo, kterou je nutno zaplatit na silniční dani, je 50 400 Kč za jeden kalendářní rok.  Cenu směrem dolů ovlivňuje stáří vozidla a motory uznané jako ekologické. Tedy elektrické motory a motory hybridní, u nichž se kombinuje jako pohonná látka benzín a plyn, nebo benzín a etanol E85. Také vozidla, která jsou používaná v rostlinné výrobě k této činnosti, mají slevu na dani 25 %. Naopak vozidla registrovaná u nás do 31. 12. 1989 mají daň zvýšenou o 25%.

Silniční daň platí ten, kdo je v technickém průkazu uveden jako majitel vozidla. V případě, že zaměstnavatel používá k podnikání soukromé auto zaměstnance, je povinen tuto daň zaplatit také. Zdaňovací období je jeden rok, platba probíhá ve čtvrtletních zálohách vždy k 15. dni každého čtvrtého měsíce (15. duben, 15. červenec, 15. říjen a 15. prosinec). V praxi to funguje tak, že například přiznání k silniční dani za rok 2014 musí být podáno do 31. 1. 2015, přičemž daňový poplatník povinný k platbě silniční daně platí po celý rok 2014 ve výše uvedených termínech zálohy k dani. Při konečném vyúčtování se od výsledné částky silniční daně odečtou zaplacené zálohy, a pokud vznikl nedoplatek, ten se vyrovná spolu s daňovým přiznáním za rok 2014.

Od daně jsou osvobozena některá vozidla určená pro práci v lesnictví, vozidla diplomatických misí a konzulárních úřadů, vozidla pravidelné linkové vnitrostátní dopravy, policejní, záchranná a hasičská vozidla a další speciální stroje, které jsou vyjmenované v Zákoně o silniční dani č. 16/1993 Sb.

Text Zákona o silniční dani

Podat přiznání k dani silniční a daň zaplatit je třeba do konce ledna 2023

Podat přiznání k dani silniční a daň zaplatit je třeba do konce ledna 2023

Datum článku: 04. 01. 2023

Připomínáme podnikatelům, že někteří z nich mají stále povinnost se nejpozději do posledního lednového dne roku…

Více informací
O přeplatek na silniční dani si stále ještě mnoho poplatníků nepožádalo

O přeplatek na silniční dani si stále ještě mnoho poplatníků nepožádalo

Datum článku: 10. 11. 2022

Povinné placení daní není sice pro žádného poplatníka zrovna libůstkou a většina spíše přemýšlí nad tím, jak…

Více informací
Přeplatek na silniční dani se týká mnoha poplatníků a vyplatí se o něj požádat

Přeplatek na silniční dani se týká mnoha poplatníků a vyplatí se o něj požádat

Datum článku: 21. 09. 2022

Finanční správa upozorňuje poplatníky silniční daně, že mnoho z nich má v současnosti i z minulých let…

Více informací
Finanční správa se chystá od září 2022 zasílat výzvy za chyby u silniční daně

Finanční správa se chystá od září 2022 zasílat výzvy za chyby u silniční daně

Datum článku: 22. 06. 2022

Podnikatelé, kteří k podnikání používají vozidla s největší povolenou hmotností nad 12 tun a přípojná vozidla…

Více informací
Novela zákona o dani silniční má zpětnou účinnost k celému roku 2022

Novela zákona o dani silniční má zpětnou účinnost k celému roku 2022

Datum článku: 09. 06. 2022

O úlevách pro podnikatele a neplacení silniční daně u některých vozidel se v poslední době nejen hovoří, ale…

Více informací
Zaplacenou daň u vozidel do 12 tun lze dostat zpět a u aut těžších je možná alespoň úleva

Zaplacenou daň u vozidel do 12 tun lze dostat zpět a u aut těžších je možná alespoň úleva

Datum článku: 20. 05. 2022

Ve snaze alespoň trochu pomoci podnikatelům s rostoucími náklady rozhodla vláda před pár týdny o zrušení silniční…

Více informací
Silniční daň pro vozy do 12 tun se ruší a podnikatelé již nemusí hradit zálohy za duben

Silniční daň pro vozy do 12 tun se ruší a podnikatelé již nemusí hradit zálohy za duben

Datum článku: 11. 03. 2022

Válečný konflikt vždy způsobuje záležitosti, které si do uvedené doby většinou nikdo ani nedokázal představit.…

Více informací
Silniční daň je nutné přiznat i zaplatit nejpozději poslední lednový den i v roce 2022

Silniční daň je nutné přiznat i zaplatit nejpozději poslední lednový den i v roce 2022

Datum článku: 14. 01. 2022

Povinnost přiznat a zaplatit silniční daň musí podnikatelé, kterých se týká i v roce 2022. Podat přiznání…

Více informací
Přiznáním k dani z nemovitostí i k dani silniční byla v roce 2021 mimořádně prodloužena lhůta až na začátek dubna

Přiznáním k dani z nemovitostí i k dani silniční byla v roce 2021 mimořádně prodloužena lhůta až na začátek dubna

Datum článku: 08. 01. 2021

S přiznáním k dani z nemovitostí a taktéž k dani silniční letos poplatník nemusí spěchat tolik jako v jiných…

Více informací
Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události ze dne 26. 10. 2020

Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události ze dne 26. 10. 2020

Datum článku: 27. 10. 2020

Připomínáme daňovým subjektům, že v těchto těžkých časech si mohou alespoň trochu ulevit od daňových…

Více informací