Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Silniční daň

Silniční daň

 

Silniční daň musí platit každý, kdo při svém podnikání používá motorové vozidlo a popřípadě k němu určené přípojné vozidlo. Silniční daň je daní přímou a majetkovou. V procentuálním vyjádření tvoří silniční daň asi jedno procento příjmu rozpočtu státu.

Daň se vztahuje na automobily registrované a provozované v České republice.  V případě osobních vozidel je výše daně ovlivněna objemem motoru. Čím vyšší objem motoru, tím se platí vyšší daň. U nákladních vozidel je rozhodčí položkou počet náprav a součet jejich povoleného zatížení. Za vozidla určená pro přepravu nákladů, která mají největší povolenou hmotnost nad 3,5 tuny, platí jejich majitel daň vždy.  Maximální cena za vozidlo, kterou je nutno zaplatit na silniční dani, je 50 400 Kč za jeden kalendářní rok.  Cenu směrem dolů ovlivňuje stáří vozidla a motory uznané jako ekologické. Tedy elektrické motory a motory hybridní, u nichž se kombinuje jako pohonná látka benzín a plyn, nebo benzín a etanol E85. Také vozidla, která jsou používaná v rostlinné výrobě k této činnosti, mají slevu na dani 25 %. Naopak vozidla registrovaná u nás do 31. 12. 1989 mají daň zvýšenou o 25%.

Silniční daň platí ten, kdo je v technickém průkazu uveden jako majitel vozidla. V případě, že zaměstnavatel používá k podnikání soukromé auto zaměstnance, je povinen tuto daň zaplatit také. Zdaňovací období je jeden rok, platba probíhá ve čtvrtletních zálohách vždy k 15. dni každého čtvrtého měsíce (15. duben, 15. červenec, 15. říjen a 15. prosinec). V praxi to funguje tak, že například přiznání k silniční dani za rok 2014 musí být podáno do 31. 1. 2015, přičemž daňový poplatník povinný k platbě silniční daně platí po celý rok 2014 ve výše uvedených termínech zálohy k dani. Při konečném vyúčtování se od výsledné částky silniční daně odečtou zaplacené zálohy, a pokud vznikl nedoplatek, ten se vyrovná spolu s daňovým přiznáním za rok 2014.

Od daně jsou osvobozena některá vozidla určená pro práci v lesnictví, vozidla diplomatických misí a konzulárních úřadů, vozidla pravidelné linkové vnitrostátní dopravy, policejní, záchranná a hasičská vozidla a další speciální stroje, které jsou vyjmenované v Zákoně o silniční dani č. 16/1993 Sb.

Text Zákona o silniční dani

Silniční daň je nutné přiznat i zaplatit nejpozději poslední lednový den i v roce 2022

Silniční daň je nutné přiznat i zaplatit nejpozději poslední lednový den i v roce 2022

Datum článku: 14. 01. 2022

Povinnost přiznat a zaplatit silniční daň musí podnikatelé, kterých se týká i v roce 2022. Podat přiznání…

Více informací
Přiznáním k dani z nemovitostí i k dani silniční byla v roce 2021 mimořádně prodloužena lhůta až na začátek dubna

Přiznáním k dani z nemovitostí i k dani silniční byla v roce 2021 mimořádně prodloužena lhůta až na začátek dubna

Datum článku: 08. 01. 2021

S přiznáním k dani z nemovitostí a taktéž k dani silniční letos poplatník nemusí spěchat tolik jako v jiných…

Více informací
Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události ze dne 26. 10. 2020

Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události ze dne 26. 10. 2020

Datum článku: 27. 10. 2020

Připomínáme daňovým subjektům, že v těchto těžkých časech si mohou alespoň trochu ulevit od daňových…

Více informací
Automatické odložení daní do konce roku 2020 kvůli koronavirovým restrikcím se netýká automaticky všech podnikatelů

Automatické odložení daní do konce roku 2020 kvůli koronavirovým restrikcím se netýká automaticky všech podnikatelů

Datum článku: 15. 10. 2020

S ohledem na současnou kritickou situaci ohledně šíření koronaviru a z toho plynoucí stále větší omezení či…

Více informací
Platba zálohy na silniční daň v říjnu 2020 v souvislosti s koronavirem a odkladem plateb

Platba zálohy na silniční daň v říjnu 2020 v souvislosti s koronavirem a odkladem plateb

Datum článku: 08. 10. 2020

V souvislosti s problémy s koronavirem mají trochu jiná pravidla nejrůznější daňové povinnosti a platby…

Více informací
Autobusoví a nákladní dopravci žádají vládu o pomoc také nějakou tou daňovou kompenzací

Autobusoví a nákladní dopravci žádají vládu o pomoc také nějakou tou daňovou kompenzací

Datum článku: 02. 06. 2020

O tom, že profesionální řidiči mají také nesnadný výdělek, si příslušníci dané profese zpívali už dávno před…

Více informací
Finanční úřady budou mít od dvacátého až do posledního ledna prodlouženu otevírací dobu

Finanční úřady budou mít od dvacátého až do posledního ledna prodlouženu otevírací dobu

Datum článku: 20. 01. 2020

Do konce ledna je nutné vyřídit přiznání a s tím související záležitosti u daně z nemovitých věcí i daně…

Více informací
Silniční daň musí podnikatelé i v roce 2020 doplatit do posledního ledna a zapomenout se nesmí ani na podání přiznání

Silniční daň musí podnikatelé i v roce 2020 doplatit do posledního ledna a zapomenout se nesmí ani na podání přiznání

Datum článku: 17. 01. 2020

Pro podnikatele, kteří k podnikatelské činnosti používají auto registrované v ČR, přichází každý rok s koncem…

Více informací
Zálohu na silniční daň je nutné zaplatit i v době dovolených do 16. července

Zálohu na silniční daň je nutné zaplatit i v době dovolených do 16. července

Datum článku: 09. 07. 2019

Povinnosti podnikatele vázané na určitý termín musí být plněny i v době dovolených. Platí to i pro splatnost…

Více informací
Přiznání k silniční dani je třeba podat do konce ledna 2019

Přiznání k silniční dani je třeba podat do konce ledna 2019

Datum článku: 09. 01. 2019

Kromě daně z nabytí nemovitých věcí, která se týká nových vlastníků nemovitostí je pro určitou skupinu obyvatel…

Více informací