Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis pro vás.
Vedení účetnictví, daňové poradenství, zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Sociální podpora

Sociální podpora

Státy ve světě řeší sociální zabezpečení a z něho plynoucí sociální podporu svých potřebných spoluobčanů různým způsobem.  V některých zemích například latinské Ameriky jsou sociální podpory omezeny na minimum, v jiných zemích je sociální zabezpečení na tradičně vysoké úrovni. Mezi tyto státy se řadí i Česká republika.

Sociální zabezpečení u nás zahrnuje několik položek péče o občany, které se snaží pokrýt odlišné životní etapy a také pomáhají řešit různé situace, kdy občan nutně potřebuje pomocnou ruku ze strany státu.

Stát tak pamatuje na léčení a prevenci občanů, ale také na jejich sociální zabezpečení v případě nemoci, nebo úrazu, dále se stará se o ženy v období těhotenství a následného mateřství. Pomáhá jim při péči o děti. Pokud se občan na základě dlouhodobé nepříznivého zdravotního stavu stane invalidním, i tehdy v našem systému sociálního zabezpečení je o něj postaráno. Totéž platí v případě, že občan zestárne, nebo musí čelit úmrtí v rodině. Samostatnou kapitolou je pak podpora občana v případě, že přišel o práci.


Formy státního sociálního zabezpečení mají několik podob. Patří mezi ně sociální příjmy, sociální služby a sociální azyly. Sociální příjmy jsou dávková podpora, sociální služby je poradenský ambulantní servis. Ten může být i terénního typu. Pro rodiny, nebo jedince, které se dostali do natolik nepříznivé životní situace, že si nejsou schopny zajistit vlastní sociální suverenitu a bezpečnost je určen systém ústavů, dětských domovů a domovů pro seniory, a také domovů azylového typu.

Komplex sociálního zabezpečení v České republice je postaven na třech základních pilířích, ze kterých jsou financována řízená podpory pro ty občany, kteří se bez pomoci státu nedokáží ze své nepříznivé sociální situace dostat vlastními silami. Dávky jsou poskytovány buď paušálně, nebo jednorázově.

Třípilířový systém zahrnuje:

  • Sociální pojištění
  • Sociální podporu
  • Sociální pomoc a služby

Každý z těchto pilířů má své zaměření a své úkoly.

Například pilíř sociálního pojištění se stará kompletně o systém důchodů, nemocenského pojištění a o podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikacích.

Pilíř sociální podpory má na starosti například porodné, příspěvky na bydlení, rodičovské přídavky atd.

Třetí pilíř sociální pomoci je komplexem služeb poskytující finanční a poradenskou pomoc lidem v nouzi, s trvalými zdravotními potížemi vyžadujícími speciální pomůcky, dávky pro pěstouny a s tímto související pomoc pro děti vyžadující pěstounskou péči a další služby.

Financování jednotlivých pilířů je diverzifikováno.  Pilíř sociálního pojištění je financován odvodem z příjmů zaměstnanců, zaměstnavatelů a osob samostatně výdělečně činných. Na výplatním lístku zaměstnance je to ta část, kterou zaměstnanec odvádí jako platbu sociální. Pilíř sociální podpory financuje stát, protože v jeho gesci je převážně péče o rodiny s nezaopatřenými dětmi. Třetí pilíř je hrazen částečně ze státního rozpočtu, ale finanční zdroje sem proudí i z grantů EU, rozpočtu krajů a měst popřípadě i z finančních zdrojů neziskových organizací, firem, soukromých osob a dalších donátorů.

Podrobnější informace najdete na stránkách MPSV

Zálohu na výživné dítěti nařizuje soud v případech rizikového jednání rodiče

Zálohu na výživné dítěti nařizuje soud v případech rizikového jednání rodiče

Datum článku: 17. 09. 2018

Neplacení povinného výživného jedním rodičů je problém, se kterým se denně potýká mnoho rodičů, kteří jsou…

Více informací
Studentovi při denním studiu náleží výživné i po maturitě

Studentovi při denním studiu náleží výživné i po maturitě

Datum článku: 24. 07. 2018

Nejeden rodič, který má soudem uloženo platit výživné na své dítě očekává s napětím, chvíli až se dané…

Více informací
K oddlužení je nutné přiznat vyživovací povinnost

K oddlužení je nutné přiznat vyživovací povinnost

Datum článku: 04. 06. 2018

Oddlužení je nejpřijatelnější formou řešení problémů s dluhy, pomáhá zbavit se exekuce, vyřešit si povinnosti…

Více informací
Mateřská dovolená nemusí znamenat definitivní konec s podnikáním

Mateřská dovolená nemusí znamenat definitivní konec s podnikáním

Datum článku: 16. 03. 2018

Mateřská dovolená vnáší do života ženy nebo případně i muže, podle toho, který z rodičů se mateřské…

Více informací
Peněžitá pomoc v mateřství se počítá jinak než nemocenská

Peněžitá pomoc v mateřství se počítá jinak než nemocenská

Datum článku: 12. 01. 2018

Peněžitá pomoc v mateřství i nemocenská jsou dvě dávky z jednoho systému nemocenského pojištění a obě…

Více informací
Bonita je rozhodující pro poskytnutí úvěru. Výživné je během na delší trať

Bonita je rozhodující pro poskytnutí úvěru. Výživné je během na delší trať

Datum článku: 04. 12. 2017

Peníze většinou nejsou záležitost, kterou lze odbýt mávnutím ruky a házením za hlavu. Na poli peněžních vztahů…

Více informací
Dávka pomoci při ráně osudu. K EET se už brzy vyjádří soud

Dávka pomoci při ráně osudu. K EET se už brzy vyjádří soud

Datum článku: 27. 11. 2017

Život se s člověkem většinou příliš nemazlí a často mu ukazuje svoji negativní tvář. Když se situace zdá…

Více informací
Souběh rodičovských a jiných příjmů, prodlení dlužníka i věřitele a patálie s citlivými údaji

Souběh rodičovských a jiných příjmů, prodlení dlužníka i věřitele a patálie s citlivými údaji

Datum článku: 27. 07. 2017

Životní situace se mohou nakombinovat nejrůznějšími způsoby. Některé varianty takového sledu událostí mohou být…

Více informací
Skloubení práce a rodičovství, dosažitelnější dotace a kreativita s účtenkami

Skloubení práce a rodičovství, dosažitelnější dotace a kreativita s účtenkami

Datum článku: 24. 07. 2017

Některé věci jdou snadno, jiné vyžadují odvahu, úsilí i znalost zákonů. Kdo se nevzdá, podaří se mu být…

Více informací
Mateřská a rodičovská není totéž. Výjimka z EET pro nevidomé bude

Mateřská a rodičovská není totéž. Výjimka z EET pro nevidomé bude

Datum článku: 07. 07. 2017

Dávky a nejrůznější příspěvky nejsou vždycky samozřejmostí, mají svá pravidla a je důležité vědět alespoň…

Více informací