Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Výpočet čisté mzdy a zálohy na daň

Příjmy poplatníka ze závislé činnosti musí být vždy řádně zdaněny

Příjmy poplatníka ze závislé činnosti čili ze zaměstnání musí vždy projít řádným zdaňovacím procesem, to znamená, musí být řádně zdaněny. Odvádět pravidelné zálohy na daň případně provést zdanění prostřednictvím srážkové daně je povinností každého zaměstnavatele a tento proces musí provést s každým příjmem vypláceným zaměstnancům za práci.

Zdanění daní z příjmů fyzických osob vždy podléhá odměna vyplacená zaměstnanci za práci, ať už se vyplácí formou, mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr.

Způsob zdanění se však liší podle toho, zda jde o příjem z pracovního poměru nebo z dohod konaných mimo pracovní poměr a u nadprůměrných příjmů je vyšší sazba daně

I když tedy musí být každá odměna za práci zaměstnance řádně zdaněna a vždy jde o daň z příjmů fyzických osob a vždy toto zdanění musí probíhat dle pravidel zákona č. 286/1992 Sb., o daních z příjmů, tak se způsob zdanění příjmů zaměstnanců liší. Rozdíl ve způsobu zdanění ovlivňuje to, zda se jedná o příjem z pracovního poměru nebo příjem z některé z dohod konaných mimo pracovní poměr čili DPČ nebo DPP. Uvedené má následně vliv i na výpočet čisté mzdy. Zdanění příjmu se podle výše příjmu může lišit i sazbou, která se ke zdanění použije. Od roku 2021 se i příjmů ze zaměstnání může týkat nejen sazba 15 %, ale i zdanění sazbou 23%.

Sazbou 15% se zdaňuje příjem zaměstnance, pokud je výše tohoto příjmu do 48násobku průměrné měsíční mzdy či platu. Pokud je však příjem zaměstnance vyšší než 48násobek průměrné měsíční mzdy, platu podléhá i vyššímu zdanění právě sazbou 23 procent.

Příjmy z dohod  konaných mimo pracovní poměr čili odměny z DPP nebo DPČ obecně podléhají zákonným pravidlům o daních stejně jako příjmy z klasického pracovního poměru. Způsob zdanění zde však zásadně ovlivňuje to, zda poplatník má nebo nemá u zaměstnavatele podepsáno Prohlášení poplatníka k dani čili ono takzvané růžové prohlášení nebo nemá a zda je výše odměny do limitu stanoveného zákonem pro uvedenou dohodu nebo nad tímto limitem. Podepsané či nepodepsané prohlášení a nepřekročení limitu hrubého příjmu z dohod ovlivní to, zda se příjmu bude týkat srážková či zálohová daň, odvod či neodvod povinného pojistného na zdravotní a sociální pojištění a také to jak bude vypadat výše čistého příjmu z dohody.

Podrobné informace ke zdanění příjmů fyzických osob ze závislé činnosti včetně toho jak a z čeho se daň vypočítává u kterých příjmů a co vše její výpočet ovlivňuje lze nalézt na stránkách finanční správy v sekci daně z příjmů – zaměstnanci – zaměstnavatelé, zde.

Výpočet čisté mzdy

Výpočet čisté měsíční mzdy se provádí z hrubé měsíční mzdy. Z hrubého měsíčního příjmu zaměstnance se odečtou povinné měsíční odvody na zdravotní pojištění a sociální pojištění a povinná daň z příjmů v sazbě 15 či 23 procent podle výše příjmu. Povinnost k dani z příjmu se však může u každého zaměstnance snížit uplatněním daňových slev a odpočtů daně. Po odečtení záloh na pojistné a daně z příjmů s uplatněním slev od hrubé mzdy, vyjde finální částka mzdy čili čistá mzda, která je odeslána zaměstnanci na účet.

 

Chod firmy je třeba před dovolenou nastavit tak, aby vše důležité probíhalo

Chod firmy je třeba před dovolenou nastavit tak, aby vše důležité probíhalo

Datum článku: 11. 07. 2023

V povědomí široké veřejnosti je často slyšet, že prosperující podnikání a dovolená nejdou dohromady, a že…

Více informací
Mzdu musí mít ve stanoveném termínu zaměstnanec k dispozici

Mzdu musí mít ve stanoveném termínu zaměstnanec k dispozici

Datum článku: 01. 06. 2023

Blíží se doba čerpání dovolených, a nemusí být vždy snadné nahradit ani pracovníky vyřizující mzdové…

Více informací
Změny v žádání o vyplacení mezd za zaměstnavatele v úpadku

Změny v žádání o vyplacení mezd za zaměstnavatele v úpadku

Datum článku: 20. 04. 2023

Zaměstnanci zaměstnavatelů v platební neschopnosti by se měli brzy dočkat větší ochrany svých práv na výplatu…

Více informací
Přeplatek mzdy zaměstnanci nemusí být snadné napravit

Přeplatek mzdy zaměstnanci nemusí být snadné napravit

Datum článku: 04. 04. 2023

Chybovat je lidské a k chybě může dojít také při zpracování a výplatách mzdy a může se stát, že zaměstnanci…

Více informací
Zvyšování mezd plánuje velká část firem i pro rok 2023

Zvyšování mezd plánuje velká část firem i pro rok 2023

Datum článku: 31. 10. 2022

Zvyšování mezd je citlivým a současně vždy napjatě očekávaným krokem, ať už jsou podmínky pro daný krok…

Více informací
Mzdový systém s jednoznačně písemně danými pravidly brání chaosu i před pokutami

Mzdový systém s jednoznačně písemně danými pravidly brání chaosu i před pokutami

Datum článku: 22. 09. 2022

Oblast mzdových záležitostí si v každé firmě žádá pečlivou pozornost a především srozumitelně jednoznačně…

Více informací
Firmy v soukromém sektoru se také snaží zvedat mzdy, ale tolik co stát dávat nemohou a pracovníci jim stále chybí

Firmy v soukromém sektoru se také snaží zvedat mzdy, ale tolik co stát dávat nemohou a pracovníci jim stále chybí

Datum článku: 12. 09. 2022

Na první pohled se může zdát, že největší problémy, které dnes firmy musí řešit, jsou vysoké ceny energií…

Více informací
Jeden týden práce s dětmi na táboře může za určitých podmínek zaplatit stát

Jeden týden práce s dětmi na táboře může za určitých podmínek zaplatit stát

Datum článku: 15. 06. 2022

Léto se opět kvapem blíží a s ním i dětské tábory, na které se těší a chystají nejen děti a mládež, ale…

Více informací
Platy a možná i minimální mzda by měly snad ještě v roce 2022 vzrůst, jen není shoda o kolik

Platy a možná i minimální mzda by měly snad ještě v roce 2022 vzrůst, jen není shoda o kolik

Datum článku: 08. 06. 2022

Vláda v současnosti vede intenzivní jednání s odbory o růstu výdělků. Obě strany se shodují v tom, že při…

Více informací
Nejnižší úroveň zaručené mzdy musí být vždy v celku vyplacené mzdy

Nejnižší úroveň zaručené mzdy musí být vždy v celku vyplacené mzdy

Datum článku: 26. 04. 2022

Mzda případně plat jsou velmi zásadní záležitostí v pracovněprávních vztazích a zaměstnavatelé si musí…

Více informací