Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Daň z příjmů fyzických osob

Každá fyzická osoba, která má na území ČR trvalý pobyt, nebo která zde trvalý pobyt sice nemá, ale na území ČR se převážně zdržuje, musí platit daň z příjmů dle zákona č.586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Daň se platí z příjmů pocházejících z tuzemska i ze zahraničních zdrojů.

Předmět daně z příjmů fyzických osob

Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou obecně všechny příjmy osob, u kterých výše uvedený zákon o daních z příjmů ve svém § 3 stanoví, že musí být zdaněny.

Jedná se o:

  • příjmy ze závislé činnosti dle § 6 ZDP,
  • příjmy ze samostatné činnosti dle § 7 ZDP,
  • příjmy z kapitálového majetku dle § 8 ZDP,
  • příjmy z nájmu dle § 9 ZDP a
  • ostatní příjmy dle § 10 ZDP.

Pokud fyzická osoba některý nebo i více z uvedených příjmů má je povinna z něho odvést státu daň v zákonem stanovené výši určené příslušnou sazbou.

Sazba daně výpočet a slevy

Sazbu daně z příjmů fyzických osob i pravidla jejího výpočtu opět určuje zákon o daních z příjmů v § 16 a paragrafech následujících. Sazba daně z příjmů je hodnotou, u které příliš často nedochází ke změnám. V ČR většina poplatníků již roky platí tuto daň v sazbě 15% ze svých příjmů. Zákon však pamatuje i na to, že i fyzické osoby mohou mít občas příjmy mnohonásobně převyšující příjmy průměrné a proto je většinou stanovena i další sazba daně z příjmů právě pro tyto vysoké příjmy. Od roku 2021 je stanovena vyšší sazba daně z příjmů ve výši 23% a týká se příjmů vyšších než 48násobek průměrné mzdy. Vypočtená daň z příjmu se poplatníkovi snižuje o základní slevu na dani na poplatníka případně i o další daňové slevy a zvýhodnění, na které si poplatník může uplatnit nárok.

Odvod daně z příjmů a plnění souvisejících povinností

O odvod daně z příjmů fyzických osob a povinnosti s tím spojené čili výpočet platbu daně i doložení potřebné dokumentace se může v některých případech u zaměstnanců, kteří mají pouze jediný příjem ze zaměstnání, postarat zaměstnavatel. Velká část poplatníků z řad fyzických osob si záležitosti ohledně daně z příjmů musí řešit sama nebo s pomocí daňového poradce. Pomoci poplatníkovi, zorientovat se v záležitostech daně z příjmů a souvisejících povinnostech, může web Finanční správy v sekci Daň z příjmů-fyzické osoby-obecné informace zde.

Další informace k problematice daně z příjmů je možné nalézt i na těchto stránkách, v rubrice Daně-Daň z příjmů i třeba v rubrice Aktuality.

 

Sankce za pozdní podání přiznání k dani z příjmu budou letos vyšší

Sankce za pozdní podání přiznání k dani z příjmu budou letos vyšší

Datum článku: 02. 04. 2019

Ani výpočet výše daňových pokut nemusí zůstat stále stejný. I tato veličina podléhá nejrůznějším vlivům…

Více informací
Osvobození od daně z příjmů při prodeji nemovitosti za určitých podmínek snese i dvě bydliště poplatníka

Osvobození od daně z příjmů při prodeji nemovitosti za určitých podmínek snese i dvě bydliště poplatníka

Datum článku: 11. 03. 2019

Pro účely daně z příjmu je za určitých okolností možné mít dvě trvalá bydliště a při případném prodeji…

Více informací
Nevrácený přeplatek na dani z příjmů je nutno si ještě v roce 2018 vyžádat znovu

Nevrácený přeplatek na dani z příjmů je nutno si ještě v roce 2018 vyžádat znovu

Datum článku: 02. 05. 2018

V případě vracení přeplatku na dani z příjmů může nastat i nepříjemná situace, že poplatník peníze zpět…

Více informací
Příjmy z internetových platforem musí být také v přiznání k dani

Příjmy z internetových platforem musí být také v přiznání k dani

Datum článku: 27. 03. 2018

Podnikání prostřednictvím internetových platforem, kterým je nejčastěji poskytování nejrůznějších sdílených…

Více informací
Placení či neplacení záloh na daň určuje výše poslední daňové povinnosti

Placení či neplacení záloh na daň určuje výše poslední daňové povinnosti

Datum článku: 21. 03. 2018

Co se daňových povinností týče, musí být poplatník pořád ve střehu, protože termíny úkolů na sebe navazují…

Více informací
Daň u prodeje nemovitosti. E-shop Lidlu s pozitivy i negativy. Řemeslník beze cti

Daň u prodeje nemovitosti. E-shop Lidlu s pozitivy i negativy. Řemeslník beze cti

Datum článku: 18. 09. 2017

Platba daně může být při prodeji nemovitosti záležitostí, které se nelze vyhnout, ale může nastat i situace…

Více informací
Daňové přiznání podalo více poplatníků, jednodušší formulář pomohl

Daňové přiznání podalo více poplatníků, jednodušší formulář pomohl

Datum článku: 10. 07. 2017

Zjednodušení administrativy nese ovoce, daňové přiznání za rok 2016 podalo více fyzických osob než v roce…

Více informací
Žádost o stanovení daně paušální částkou podejte do 31. 5. 2017

Žádost o stanovení daně paušální částkou podejte do 31. 5. 2017

Datum článku: 09. 05. 2017

Poplatníci, kteří chtějí mít ve zdaňovacím období 2017 daň z příjmů fyzických osob stanovenu paušální…

Více informací
Daňové změny pro rodiče i živnostníky už mají podpis prezidenta

Daňové změny pro rodiče i živnostníky už mají podpis prezidenta

Datum článku: 28. 04. 2017

Rodiče nezaopatřených dětí i živnostníci už mají jistotu. Zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a třetí…

Více informací
Poslanci schválili vyšší slevy na děti a úpravu paušálů

Poslanci schválili vyšší slevy na děti a úpravu paušálů

Datum článku: 05. 04. 2017

Rodiny s více než jedním dítětem se mohou již letos těšit na vyšší slevu na dani z příjmu. Změny jistě…

Více informací