Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Daně z příjmů pro právnické osoby

Daň z příjmů právnických osob musí odvádět všechny právnické osoby ze svých zdanitelných příjmů dle zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Poplatníky daně z příjmů jsou obchodní společnosti, organizační složky státu, investiční společnosti, ale i nejrůznější veřejné instituce a další subjekty stanovené právě ve výše jmenovaném zákoně o daních z příjmů.

Předmět daně z příjmů právnických osob

Předmětem daně z příjmů právnických osob jsou dle ZDP příjmy z veškeré činnosti a nakládání s majetkem, pokud není uvedeným zákonem stanoveno jinak. Předmětem daně z příjmů právnických osob je široký okruh záležitostí, a proto zákon o daních z příjmů ve druhém odstavci § 18 stanoví, které příjmy předmětem uvedené daně nejsou.

Sazba daně a slevy na dani z příjmů právnických osob

Sazba daně z příjmů právnických osob je 21% od roku 2024, pokud není zákonem o daních z příjmů stanoveno jinak. Existuje zákonem stanovená celá řada výjimek, kdy se uvedená daň neplatí vůbec, nebo může být sazba nižší, ale i vyšší jako v případě daně z neočekávaných zisků.

I právnické osoby si mohou stejně jako fyzické osoby snížit daňovou povinnost a mít slevu na dani třeba tím, že zaměstnávají zaměstnance se zdravotním postižením.

Daňové povinnosti právnických osob

Daňové povinnosti si musí plnit právnické osoby samy nebo s pomocí daňových poradců. Nejzásadnějšími z těchto povinností je samozřejmě podávání správně vyplněného přiznání se správně vypočtenou daní z příjmů a platba této daně. Další informace ohledně problematiky daně z příjmů právnických osob je možné najít přímo na tomto portálu v sekci Daně-daně z příjmů a v sekci Aktuality. Informace ohledně daně z příjmů právnických osob lze získat i na webu Finanční správy v sekci Daně z příjmů-právnické osoby.

Při kontrolách převodních cen se více hlídá přeprodávání reklamy a praktiky s nehmotným majetkem

Při kontrolách převodních cen se více hlídá přeprodávání reklamy a praktiky s nehmotným majetkem

Datum článku: 28. 03. 2024

Generální finanční ředitelství České republiky informuje, že pokračuje v pečlivých kontrolách cenových…

Více informací
Z daňových důvodů, je důležité u DIP, příspěvky klientů evidovat odděleně od příspěvků zaměstnavatelů

Z daňových důvodů, je důležité u DIP, příspěvky klientů evidovat odděleně od příspěvků zaměstnavatelů

Datum článku: 11. 03. 2024

Důchodové spoření je téma, které v posledních letech nabývá na aktuálnosti a důležitosti. V tomto kontextu se…

Více informací
Jak správně postupovat při vylučování nerealizovaných kurzových rozdílů v roce 2024

Jak správně postupovat při vylučování nerealizovaných kurzových rozdílů v roce 2024

Datum článku: 11. 03. 2024

Nerealizované kurzové rozdíly, které vznikají v důsledku přecenění pohledávek a závazků v cizí měně ke dni…

Více informací
Daňové odpočty na výzkum a vývoj by měly být dosažitelnější s technickými odborníky

Daňové odpočty na výzkum a vývoj by měly být dosažitelnější s technickými odborníky

Datum článku: 21. 02. 2024

V současné době se mnoho firem potýká s dilematem, zda se pustit do procesu uplatnění daňových odpočtů na výzkum…

Více informací
Slevy na dani opáčko, aneb, co ještě v roce 2024 za rok 2023 využít lze

Slevy na dani opáčko, aneb, co ještě v roce 2024 za rok 2023 využít lze

Datum článku: 13. 02. 2024

I v roce 2024 zůstává možnost využití daňových slev a odpočtů jako efektivní nástroj pro snížení daňové…

Více informací
Metodika ministerstva k danění firemních školek jako benefitu

Metodika ministerstva k danění firemních školek jako benefitu

Datum článku: 02. 02. 2024

Změny v oblasti zdanění zaměstnaneckých benefitů, vyvolané přijetím  konsolidačního daňového balíčku pro rok…

Více informací
Formulář k oznámení povinností dle DAC7 je na portálu MOJE daně

Formulář k oznámení povinností dle DAC7 je na portálu MOJE daně

Datum článku: 09. 01. 2024

Direktiva DAC7 ukládá provozovatelům digitálních platforem povinnost hlásit příjmy uživatelů pro účely…

Více informací
Pravidla pro přepočet cizí měny za zdaňovací období 2023

Pravidla pro přepočet cizí měny za zdaňovací období 2023

Datum článku: 08. 01. 2024

Při provádění finančních operací na mezinárodní úrovni je nezbytné věnovat zvýšenou pozornost správnému…

Více informací
Rok 2024 a změny pro podnikatele i nepodnikající veřejnost

Rok 2024 a změny pro podnikatele i nepodnikající veřejnost

Datum článku: 05. 01. 2024

Rok 2024 má opět nachystánu řadu zásadních změn nejen pro podnikatele, ale i pro širokou veřejnost. Jedná se nejen…

Více informací
Nové postupy pro zdaňování zaměstnaneckých benefitů v roce 2024

Nové postupy pro zdaňování zaměstnaneckých benefitů v roce 2024

Datum článku: 02. 01. 2024

Rok 2024 přináší mnoho zásadních změn v oblasti daní. Jedním ze segmentů, kde dochází proti předchozím letům…

Více informací