Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Zvláštní režim jednoho správního místa

 

Zvláštní režim jednoho správního místa(MOSS/OSS) slouží k odvodu DPH při přeshraničním prodeji zboží a poskytování služeb v rámci EU nebo mimo EU a provozovatelům elektronického rozhraní (digitálních platforem).

Uživatelé registrovaní v uvedeném režimu jednoho správního místa odvádí DPH pouze v jednom státě EU čili v ČR, i když se jedná o přeshraniční plnění.

Tento zvláštní režim MOSS se od 1. 7. 2021 rozšířil na režim OSS pro více uživatelů.

Kdy je možné zvláštní režim jednoho správního místa použít?

Zvláštní režim jednoho správního místa nelze uplatnit vždy, když je potřeba odvést DPH.

Systém lze použít jen:

  • při prodeji zboží na dálku do jiného státu EU,
  • při poskytnutí služby osobě nepovinné k dani s místem plnění na území jiného státu EU,
  • při dodání zboží provozovatelem elektronického rozhraní (digitální platforma),
  • při prodeji dovezeného zboží na dálku – u zboží jehož hodnota nepřesahuje 150 EUR a není předmětem spotřební daně.

Do zvláštního režimu EU i režimu mimo EU je možné se vždy registrovat až po uskutečnění plnění a žádost o registraci musí být podána do 10 dne po uskutečnění plnění.

Jak se do režimu jednoho správního místa registrovat?

Do režimu jednoho správního místa je možné se registrovat prostřednictvím portálu MOJE daně. Před vstupem do samotného systému zvláštního režimu jednoho správního místa si musí osoba povinná k dani právě na stránkách MOJE daně podat žádost o registraci do daného režimu.

Po registraci se pak lze přihlásit prostřednictvím identity občana třeba s pomocí údajů pro vstup do elektronického bankovnictví nebo elektronické občanky s čipem. Přihlásit se samozřejmě lze i prostřednictvím datové schránky.